B.ắt “g.ã ch.ồng hờ” hành h.ạ d.ã m.an th.ai phụ. ở Bình Thuận

Bằng ngh.iệp v.ụ, CA đã b.ắt gi.ữ “g.ã ch.ồng hờ” h.ành h.ạ d.ã m.an th.ai ph.ụ kh.iến n.ạn nh.ân phải nh.ập v.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch.
Tối 29/8, CA huyện Tá.nh Linh, tỉnh Bình Thuận vừa mới b.ắt gi.ữ đ.ối t.ượng Huỳnh Ngọc An (28 t.uổi, ngụ xã Huy Khiêm, huyện Tá.nh Linh). An chính là ng.ười đã h.ành h.ạ d.ã m.an th.ai ph.ụ kh.iến n.ạn nh.ân phải nh.ập v.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch.

Giao m.a t.uý thuê nh.ận c.ô.ng 3 triệu đồng, l.ãnh á.n ch.ung th.ân
Tuesday September 03, 2019

Nh.ận lời mang 20 b.ịch m.a t.uý sang cửa khẩu với giá b.a triệu đồng, b.ị c.áo l.ãnh á.n ch.ung th.ân. Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh x.ử […]

The post Giao m.a t.uý thuê nh.ận c.ô.ng 3 triệu đồng, l.ãnh á.n ch.ung th.ân appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng An.
Theo đó, đ.ối t.ượng An b.ị b.ắt gi.ữ cá.ch nhà khoảng 20km vào chiều cùng ngày. Sau khi b.ắt gi.ữ, đ.ối t.ượng An được đ.ưa v.ề tr.ụ s.ở CA để phục v.ụ việc đ.iều tr.a.
Theo đ.iều tr.a sơ bộ, chị L.T.M. (31 t.uổi, ngụ tỉnh Long An) và An sống với nhau như v.ợ ch.ồng, đã có 2 ng.ười c.on và hiện đang m.ang th.ai đứa c.on thứ 3 được 27 tuần t.uổi. Tối 18/8, sau khi đi nh.ậu, An về nơi ở của hai ng.ười tại xã Huy Khiêm r.ồi dùng cây gỗ đ.á.nh chị M. rất d.ã m.an.

ng.ười đàn ngh.i ô.ng nh.ảy l.ầu t.ự t.ử tại Trung tâm thương mại
Saturday September 14, 2019

h.iện tr.ường v.ụ việc. Chiều 14/9, đại diện CA quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, đ.ơn v.ị đang ph.ối h.ợp với cá.c cơ qu.an ch.ức năng v.ào […]

The post ng.ười đàn ngh.i ô.ng nh.ảy l.ầu t.ự t.ử tại Trung tâm thương mại appeared first on Celadon.

V.ết th.ương trên ng.ười n.ạn nh.ân.
Ngày 28/8, Trung tâm Pháp y Bình Thuận đã có kết quả gi.ám đ.ịnh thương tật đối với chị M.. Theo đó, n.ạn nh.ân M. b.ị g.ãy một x.ương cẳng tay trái, g.ãy 2 x.ương cẳng tay phải, một x.ương chân trái và v.ết th.ương trên đ.ầu đã lành, tỷ lệ th.ương t.ật là 30%. Mặc dù n.ạn nh.ân M. b.ị đ.á.nh đ.ập g.ây th.ương t.ích n.ặng nhưng may mắn th.ai nh.i 27 tuần t.uổi kh.ô.ng b.ị ả.nh h.ưởng.
Trước đây, An đã nhiều lần đ.á.nh đ.ập chị M. và từng b.ị cơ qu.an ch.ức năng x.ử ph.ạt hành chính.
Đến ngày 29/8, CA huyện Tá.nh Linh đã qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an đối với An (để đ.iều tr.a h.ành v.i cố ý g.ây th.ương t.ích. Tuy nhiên, đ.ối t.ượng An đã tr.ốn kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú.
THEO TỔ QUỐC
The post B.ắt “g.ã ch.ồng hờ” hành h.ạ d.ã m.an th.ai phụ. ở Bình Thuận appeared first on nhanh24h.info.