b.ắt đ.ối t.ượng n.uốt 1,6kg cocain lọt qua 3 quốc gia ở Tân Sơn Nhất

Một đ.ối t.ượng gốc Phi n.uốt 1,6kg cocain “b.ay” hơn 50h để nhập cảnh vào Việt Nam qua đường sân b.ay.
Th.ô.ng tin từ Chi cục H.ải qu.an cửa khẩu sân b.ay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vừa ph.ối h.ợp cùng Đội k.iểm s.oát phòng, chống m.a t.úy – Cục H.ải qu.an TP.HCM, Cục Đ.iều tr.a chống b.uôn l.ậu – Tổng cục H.ải qu.an, Cục CSĐT t.ội ph.ạm về m.a t.úy – Bộ CA, Phòng CSĐT t.ội ph.ạm về m.a t.úy – CA TP.HCM và Trung tâm An ninh hàng kh.ô.ng Tân Sơn Nhất ph.át h.iện, b.ắt gi.ữ v.ụ v.ận ch.uyển gần 1,6kg cocain từ Châu Phi về Việt Nam qua đường cửa khẩu này.

Trung thu 20 năm trước m.ải r.ước đ.èn quên cả đường về
Thursday September 12, 2019

Hình ảnh đ.èn lồng lon sữa, m.ặt n.ạ mo cau… cùng á.nh tr.ăng rằm thá.ng 8 và tiếng tr.ống múa lân r.ộn ràng gắn liền với ký ứ.c […]

The post Trung thu 20 năm trước m.ải r.ước đ.èn quên cả đường về appeared first on Celadon.

Số cocain b.ị b.ắt gi.ữ
Trước đó bằng cá.c b.iện ph.áp ngh.iệp v.ụ, cá.c đ.ơn v.ị ph.ối h.ợp nói trên đã ch.ặn b.ắt n.am hành khá.ch có tên D.H (39 t.uổi, quốc tịch Senegal) khi ng.ười này đ.áp chuyến b.ay mang số hiệu BL30 xuống sân b.ay Tân Sơn Nhất. D.H có hành trình 50h d.i ch.uyển từ Nigieria qua Ethiopia – Thái Lan r.ồi đến Việt Nam.
Đá.ng nói, cá.c đ.ơn v.ị ngh.iệp v.ụ đã ngh.i vấn D.H có trữ 1 lượng lớn ma túy n.uốt trong bụng. Khi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng á.p s.át thì ng.ười này kh.ô.ng hợp tá.c, có h.ành v.i ch.ống đ.ối, ch.ống tr.ả qu.yết l.iệt nên những ng.ười tại h.iện tr.ường b.uộc phải kh.ống ch.ế, áp giải qua soi chiếu bằng máy soi ng.ười.
Cơ qu.an ch.ức năng ph.át h.iện có dị vật trong ổ bụng nên lập tức áp giải D.H đến b.ệnh v.iện Quân y 175, Q.Gò Vấp để k.iểm tr.a, dùng cá.c b.iện ph.áp y kh.oa lấy dị vật.
Bước đ.ầu x.á.c định dị vật là 77 v.iên n.én chứa cocain, hình dạng như c.on nhộng, dài 5cm, đường kính 1cm. D.H đã n.uốt tổng cộng 1,6kg vào ổ bụng nhằm trá.nh sự k.iểm tr.a, k.iểm s.oát của cá.c cơ qu.an ch.ức năng.
Thực tế bằng th.ủ đ.oạn tinh vi này, D.H đã gi.ấu lượng lớn m.a t.uý trong c.ơ th.ể, d.i ch.uyển tr.ót l.ọt qua 4 nước.
Cơ qu.an ch.ức năng cho biết, 1,6kg cocain nói trên có giá trị thị trường chợ đen ước tính 10 tỷ đồng.
Nguồn https://vietn.amnet.vn/vn/thoi-su/b.at-doi-tuong-nuot-1-6kg-cocain-lot-qua-3-nuoc-o-tan-son-nhat-558284.html
The post b.ắt đ.ối t.ượng n.uốt 1,6kg cocain lọt qua 3 quốc gia ở Tân Sơn Nhất appeared first on nhanh24h.info.

Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố
Friday September 13, 2019

Thành m.uốn mang điếu cày lên chùa trong lễ cúng 49 ngày cho b.ố đẻ nhưng b.ị anh trai phản đối. x.ô x.át x.ảy r.a, Thành đã dùng […]

The post Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố appeared first on Celadon.