9X b.ị ngh.i l.ẻn vào chuồng tr.ộm gà, đ.iện gi.ật t.ử v.ong

Khi ra vườn cho gà ăn, chủ nhà ph.át h.iện một th.anh n.iên l.ạ m.ặt b.ị đ.iện gi.ật t.ử v.ong. Người này ngh.iện h.út lâu năm, thường x.uyên đi tr.ộ.m đồ.
Lãnh đạo UBND xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trên địa b.àn vừa x.ảy r.a một v.ụ đ.iện gi.ật t.ử v.o.ng.

Lối vào h.iện tr.ường v.ụ đ.iện gi.ật kh.iến n.am th.anh n.iên t.ử v.o.ng. Ảnh: Quốc Nam.
Theo vị cá.n bộ này, khoảng 11h ngày 17/8, ô.ng T. ra trang trại của gia đình cho gà ăn thì ph.át h.iện n.am th.anh n.iên b.ị đ.iện gi.ật t.ử v.ong.
N.ạn nh.ân được x.á.c định là Đ.V.Đ (23 t.uổi, ở thị xã Quảng Yên).
Nói về ng.uyên nh.ân b.an đ.ầu, cá.n b.ộ x.ã Liên Hòa nh.ận định kh.ả n.ăng anh Đ. lẻn vào chuồng gà để tr.ộ.m thì đ.ụng phải điện chiếu sá.ng nên b.ị gi.ật ch.ế.t.
Chính quyền địa phương cho hay n.ạn nh.ân là ng.ười ngh.iện h.út l.âu năm, thường xuyên tr.ộm đồ, nhiều lần b.ị ng.ười dân ph.á.t h.iện và b.ắt gi.ữ.
Theo News.zing.vn
The post 9X b.ị ngh.i l.ẻn vào chuồng tr.ộm gà, đ.iện gi.ật t.ử v.ong appeared first on nhanh24h.info.

ph.át h.iện c.ô.ng xưởng ng.ười T.Q sản xuất m.a t.úy cực lớn tại Kon Tum
Wednesday September 11, 2019

Bộ CA vừa th.ô.ng tin về v.ụ ph.át h.iện một c.ô.ng xưởng tập kết h.óa ch.ất tiền m.a t.úy để sản xuất m.a t.úy tại huyện Đăk Hà […]

The post ph.át h.iện c.ô.ng xưởng ng.ười T.Q sản xuất m.a t.úy cực lớn tại Kon Tum appeared first on Celadon.