99% c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê hoạt đ.ộng biến tướng

CA TP HCM x.á.c định 99% c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê cấu kết b.ăng nh.óm x.ã h.ội đ.en, cho ng.ười x.ăm tr.ổ, đ.ầu trọc, nói năng vô lễ trấn áp t.inh th.ần ng.ười dân.
Hơn chục ng.ười cơ bắp, quần thụng, áo thun bó sát l.ộ hình xăm vằn vện, tập trung trước c.ô.ng ty trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 (TP HCM), một ngày giữa thá.ng 3. Trong đó, một số ng.ười đi ôtô dá.n logo c.ô.ng ty th.u h.ồi n.ợ có tr.ụ s.ở ở huyện Bình Chá.nh, những ng.ười còn l.ại đi xe máy. Họ nói khá to, đ.ề ngh.ị chủ doanh ngh.iệp ở đây trả số tiền hơn 3 tỷ đồng cho đối tá.c – ng.ười đã uỷ quyền cho c.ô.ng ty th.u h.ồi n.ợ.
“Tụi tui hành nghề hợp pháp, ăn xong là chỉ đi đ.òi n.ợ. Cô.ng ty nên trả tiền sớm chứ để tụi tui đến hoài như vầy kh.ô.ng làm ăn gì được đâu”, ng.ười đ.àn ô.ng nh.ận là đại diện c.ô.ng ty th.u h.ồi n.ợ, nói. Sự việc thu hút nhiều ng.ười đi đường tò mò, d.ừng l.ại xem.
CA quận 1 có mặt ngay sau đó. Tuy nhiên, ng.ười đại diện c.ô.ng ty th.u h.ồi n.ợ cho rằng “chỉ đến đây uống cà phê”, những th.anh n.iên x.ăm tr.ổ nói kh.ô.ng phải nguời của c.ô.ng ty đ.òi n.ợ mà chỉ “đi uống nước với bạn”. Kh.ô.ng có ch.ứng c.ứ nh.óm ng.ười này m.ất a.n n.inh tr.ật t.ự, sự việc cũng như chưa g.ây h.ậu qu.ả nên c.ảnh s.át kh.ô.ng thể x.ử l.ý, chỉ y.êu c.ầu giải tá.n đ.ám đô.ng.

Kon Tum: ‘Sinh vật lạ’ xuất hiện là th.ô.ng tin b.ịa đặt
Tuesday November 26, 2019

Một tài khoản Zalo đăng tải hình ảnh về ‘sinh vật lạ’ giống ng.ười ngoài hành tinh xuất hiện ở Kon Tum. Tuy nhiên, khi cơ qu.an ch.ức năng […]

The post Kon Tum: ‘Sinh vật lạ’ xuất hiện là th.ô.ng tin b.ịa đặt appeared first on Celadon.

Nhân viên c.ô.ng ty đ.òi n.ợ g.ây n.áo l.oạn ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Ảnh c.ắt từ c.lip.
Trước đó, CA quận 1 cũng lập h.ồ s.ơ một số c.ô.ng ty đ.òi n.ợ có d.ấu h.iệu g.ây rối. Chỉ một, hai ng.ười có giấy tờ hợp lệ của c.ô.ng ty, nh.óm th.anh n.iên đi chung nói “vừa ngh.ỉ v.iệc” và đến đây “chơi với bạn” chứ kh.ô.ng tham gia đ.òi n.ợ.
Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng Phòng c.ảnh s.át H.ình s.ự – PC02, CA TP HCM), dịch v.ụ đ.òi n.ợ thuê thuộc ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, cá.c qu.y đ.ịnh về hoạt đ.ộng rất chặt chẽ, nhân viên c.ô.ng ty b.uộc phải có trình độ, có đ.ạo đ.ức và lối sống lành mạnh. Nhưng hầu hết cá.c doanh ngh.iệp đ.òi n.ợ thuê đều có d.ấu h.iệu cấu kết b.ăng nh.óm sử d.ụng ch.iêu tr.ò, k.éo đ.ám đô.ng tụ tập trước cơ sở kinh doanh hay nhà riêng của khá.ch n.ợ làm m.ất uy tín của họ.
“Những ng.ười đi thu n.ợ toàn x.ăm tr.ổ, đ.ầu trọc, nói năng vô lễ g.ây s.ức é.p, trấn áp t.inh th.ần làm ng.ười dân hoảng s.ợ. Hầu hết mục tiêu của cá.c c.ô.ng ty là nhắm đến ng.ười thân của khá.ch n.ợ – đ.ối t.ượng kh.ô.ng l.iên qu.an, chứ ng.ười n.ợ đã b.ỏ tr.ốn”, thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết.
Như trường hợp b.à Liên, 51 t.uổi, nhà trên đường Đề Thám (quận 1) hai lần b.ị tạt sơn, chất nhầy, lòng heo hôi thối… Trước đó, nh.óm ng.ười hùng hổ đến tìm ch.áu trai của b.à, xưng là ng.ười của c.ô.ng ty đ.òi n.ợ. Bà Liên nói anh này kh.ô.ng ở đây nhưng b.ị y.êu c.ầu “gọi nó về trả n.ợ, nếu kh.ô.ng sẽ sống kh.ô.ng yên ổn”.
C.ảnh s.át ngh.i vấn c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê có tr.ụ s.ở ở quận Tân Bình đã khủng b.ố t.inh th.ần b.à Liên. Một số nhân viên c.ô.ng ty được mời làm việc nhưng họ chỉ th.ừa nh.ận đến thu n.ợ ch.áu chủ nhà, kh.ô.ng l.iên qu.an cá.c v.ụ phá hoại. CA quận 1 y.êu c.ầu đại diện c.ô.ng ty viết cam kết, nhà b.à Liên kh.ô.ng còn b.ị khủng b.ố t.inh th.ần.
Tương tự, một doanh ngh.iệp trên đường Nguyễn Hữu Cầu (phường Tân Định, quận 1) b.ị tạt mắm tô.m do m.âu th.uẫn n.ợ n.ần trong quá trình làm ăn. Đại diện c.ô.ng ty thu n.ợ b.ị m.ời l.ên l.àm v.iệc, b.uộc viết cam kết.
TP HCM hiện có 67 c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê nhưng chỉ 45 doanh ngh.iệp được cấp phép, tổng vốn điều lệ hơn 111 tỷ đồng và có 711 ng.ười lao đ.ộng. Số doanh ngh.iệp “chui” còn l.ại kh.ô.ng hoạt đ.ộng tại địa điểm đã đăng ký. Đối với cá.c c.ô.ng ty biến tướng (x.ã h.ội đ.en núp bóng), PC02 đã giao Đội 2 (Đội ph.òng ch.ống t.ội ph.ạm có t.ổ ch.ức) siết chặt giá.m s.át, x.ử l.ý.

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế
Wednesday November 27, 2019

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu và xây dựng Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) […]

The post Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế appeared first on Celadon.

Nhân viên c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê đến phở Hoà Pasteur tìm em rể chủ quá.n. Ảnh: T.ùng Linh.
Liên quan việc cá.c c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê có d.ấu h.iệu cấu kết b.ăng nh.óm ả.nh h.ưởng đến tr.ật t.ự a.n t.oàn x.ã h.ội, ngày 30/8, UBND TP HCM lần thứ hai kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ đưa loại hình hoạt đ.ộng này vào danh mục ngành nghề c.ấm kinh doanh.
Theo thành phố, Điều 15 Nghị định 104/2007/NĐ-CP qu.y đ.ịnh, nhân viên c.ô.ng ty th.u h.ồi n.ợ phải có trình độ từ trung cấp trở lên, thuộc cá.c ngành nghề: a.n n.inh, luật, kinh tế, quản lý. Tuy nhiên, ngoài số nhân viên đ.ảm b.ảo điều kiện tiêu chuẩn th.eo qu.y đ.ịnh, đa số cá.c c.ô.ng ty th.u h.ồi n.ợ đã thành lập thêm pháp nhân c.ô.ng ty b.ảo v.ệ, tuyển d.ụng nhiều ng.ười có t.iền á.n tiền sự. Đến khi th.ực h.iện hợp đồng đ.òi n.ợ, c.ô.ng ty dùng l.ực l.ượng này tham gia g.ây á.p l.ực cho khá.ch hàng.
Hành vi biến tướng này g.ây kh.ó kh.ăn cho cá.c c.ơ qu.an quản lý. Việc cho phép kinh doanh dịch v.ụ này vô tình là kẽ hở để một số ng.ười cấu kết b.ăng nh.óm g.ây ph.ức t.ạp về a.n n.inh tr.ật t.ự. Mặt khá.c, qu.an h.ệ vay – n.ợ là hợp đồng d.ân s.ự, hoặc kinh tế. Khi có tr.anh ch.ấp, cá.c bên tự thỏa thuận hoặc kh.ởi k.iện r.a t.òa gi.ải qu.yết. Nhà nước có đầy đủ hệ thống luật pháp, c.ơ qu.an b.ảo v.ệ, th.i h.ành luật nên kh.ô.ng cần thiết phải có dịch v.ụ đ.òi n.ợ thuê.
Nếu kh.ô.ng thể c.ấm, UBND TP HCM đ.ề ngh.ị sửa đổi Nghị định 104/2007 về kinh doanh dịch v.ụ đ.òi n.ợ, như: qu.y đ.ịnh cụ thể c.ơ qu.an th.ẩm qu.yền x.ử ph.ạt, chế tài x.ử ph.ạt và quy trình đ.òi n.ợ đối với khá.ch n.ợ…
Ngoài ra, trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh ngh.iệp vừa đưa ra lấy ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng bổ sung ngành Kinh doanh dịch v.ụ đ.òi n.ợ vào danh mục ngành, nghề c.ấm đ.ầu tư kinh doanh. Việc này nhằm hạn chế t.ình tr.ạng l.ợi d.ụng hoạt đ.ộng đ.òi n.ợ thuê làm m.ất a.n n.inh tr.ật t.ự. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Theo VNE
The post 99% c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê hoạt đ.ộng biến tướng appeared first on nhanh24h.info.