Xe khá.ch đấu đầu xe tải tại đường trá.nh Nam hầm Hải Vân, 1 ng.ười ch.ế.t, 24 ng.ười b.ị th.ương

Sau cú v.a ch.ạm k.inh h.oàng với xe tải trên đường trá.nh Nam hầm Hải Vân, tài xế xe khá.ch t.ử v.ong, 24 ng.ười b.ị th.ương
Th.ông tin ban đầu, khoảng 2h30 rạng sá.ng nay (21/7), xe khá.ch BKS 37B-020…, do tài xế Tăng Đình Phước (SN 1972, trú xã Diễn Thái, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu th.ông trên đường 14B, hướng Đà Nẵng – Huế.

Bị m.ẹ ép học d.ẫn đ.ến t.ử v.ong, c.ô bé 8 t.uổi để l.ại mẩu giấy: “M.ẹ ơi, c.on mệt quá. Con ngủ một l.át m.ẹ nhé!”
Monday August 19, 2019

Nhằm trá.nh t.ình tr.ạng c.on thua bạn k.ém bè, nhiều phụ huynh đã é.p c.on học bằng cá.ch đăng ký cho c.on tham gia cá.c lớp học thêm. […]

The post Bị m.ẹ ép học d.ẫn đ.ến t.ử v.ong, c.ô bé 8 t.uổi để l.ại mẩu giấy: “M.ẹ ơi, c.on mệt quá. Con ngủ một l.át m.ẹ nhé!” appeared first on Celadon.

H.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn.
Khi đến trước trạm kiểm dịch đ.ộng vật Kim Liên thì xảy v.a ch.ạm với xe khá.ch BKS 93B – 011…, do Phan Văn Hải (SN 1981, trú Yên Thương, chợ Đồn, Bắc Cạn) điều khiển, ch.ạy cùng chiều.

B.ị tuyên á.n t.ử trong đ.ại á.n, nguyên giám đốc ng.ân hàng t.iếp t.ục b.ị kh.ởi t.ố
Tuesday August 20, 2019

Mặc dù đã b.ị t.uyên á.n t.ử hình trong đ.ại á.n ng.ân hàng x.ảy r.a 5 năm trước nhưng nguyên gi.ám đốc ng.ân hàng vẫn t.iếp t.ục b.ị […]

The post B.ị tuyên á.n t.ử trong đ.ại á.n, nguyên giám đốc ng.ân hàng t.iếp t.ục b.ị kh.ởi t.ố appeared first on Celadon.

L.ực l.ượng chức năng kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
Sau đó, xe khá.ch t.iếp t.ục t.ông vào xe tải 76C – 096…, do Nguyễn Anh Huy (SN 1993, trú Xuân Trường, Đà Lạt), điều khiển, đang ch.ạy hướng ngược l.ại.

Xe khá.ch b.ị biến dạng phần đầu sau v.a ch.ạm.
H.ậu qu.ả, anh Tăng Đình Phước t.ử v.ong tại chỗ. Khoảng 24 hành khá.ch trên xe khá.ch b.ị th.ương, tài xế xe tải cũng được đưa đi c.ấp c.ứu. Tại h.iện tr.ường, đầu xe khá.ch và xe tải nát bét.
Nhận t.in b.áo, l.ực l.ượng chức năng đã có mặt để kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường và điều tiết giao th.ông. Sá.ng cùng ngày, cá.c xe gặp n.ạn đã được đưa ra khỏi đường trá.nh.
Nguyên nhân v.ụ t.ai n.ạn đang được đ.iều tr.a.
THEO TỔ QUỐC 
The post Xe khá.ch đấu đầu xe tải tại đường trá.nh Nam hầm Hải Vân, 1 ng.ười ch.ế.t, 24 ng.ười b.ị th.ương appeared first on nhanh24h.info.