Vì sao những “hạt giống đỏ” đ.ứt gá.nh giữa đường?

Con ông cháu cha nếu có phẩm chất, năng lực tốt kh.ông t.ội gì kh.ông bổ nhiệm. Nhưng ngược lại, nếu chưa đủ độ chín mà bổ nhiệm thần tốc thì t.ình tr.ạng “nửa đường đ.ứt gá.nh” đã nhìn thấy trước, thậm chí có người mới được bổ nhiệm thì đã b.ị bãi miễn

Cuộc đời B.i k.ịch của ng.ười ph.ụ n.ữ b.ị s.át h.ại r.ồi v.ứt x.á.c ở nghĩa trang
Friday October 11, 2019

Theo nội dung b.ài viết đươc chia sẻ, sau khi biết D. là CSGT giả, nhiều n.ạn nh.ân đã vô cùng b.ất ng.ờ nhưng kh.ô.ng một ai ký […]

The post Cuộc đời B.i k.ịch của ng.ười ph.ụ n.ữ b.ị s.át h.ại r.ồi v.ứt x.á.c ở nghĩa trang appeared first on Celadon.

Những “hạt giống đỏ” Nguyễn Xuân Anh, Lê Phước Hoài Bảo,Trần Văn Mẫn, Nguyễn Bá Cảnh…
“Con ông cháu cha” được xem như những “hạt giống đỏ” của đất nước, thừa hưởng nền tảng tri thức của gia đình, đều được đào tạo bài bản. Nên nếu kh.ông tôi luyện để họ có bản lĩnh vững vàng trong thực tiễn c.ông tá.c, đạt được độ “chín” cả về tâm lẫn tầm, mà “đ.ốt ch.áy giai đoạn”, đặt họ vào chiếc ghế quá lớn, quá rộng, là làm h.ại họ, là góp phần cản trở, thậm chí rút ngắn con đường ch.ính tr.ị của họ.
Ngược lại, là “con ông cháu cha”, kh.ông thể ỷ thế “hạt giống đỏ”, tự cho mình ngh.iễm nhiên được hưởng “phép lợi thế” từ cha ông. Họ phải có lòng tự trọng để biết giữ mình, giữ gìn truyền thống gia đình, kh.ông để mang tiếng “chín ép”. Cần có một cơ quan thẩm tra, thẩm định khá.ch quan để đ.á.nh giá việc bổ nhiệm.
… Kh.ông thể cơ quan, t.ổ ch.ức nào cũng có đầy đủ cấp ủy đảng, l.ãnh đ.ạo chính quyền, c.ông đoàn, thanh niên, phụ nữ, mặt trận nhưng khi x.ảy r.a s.ai ph.ạm ít thấy ai lên tiếng chịu trá.ch nhiệm. Quy trình rất chặt chẽ, mà vẫn để “con voi lọt qua lỗ kim” thì phải quy trá.ch nhiệm rõ ràng”.
(Ông LÊ NHƯ TIẾN, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo d.ục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nêu quan điểm trên VOV ngày 12-7).
Theo NLĐO
The post Vì sao những “hạt giống đỏ” đ.ứt gá.nh giữa đường? appeared first on nhanh24h.info.

Hà Nội: kh.ởi t.ố c.ô giáo chủ nhiệm v.ụ tr.ẻ lớp 1 Tr.ường Gateway тử vσหg
Tuesday October 15, 2019

l.iên qu.an đến v.ụ á.n ch.áu b.é Lê Hoàng L. h.ọc s.inh lớp 1 Tr.ường t.iểu học Gateway тử vσหg, sá.ng nay 15-10, c.ơ qu.an CSĐT CAQ Cầu […]

The post Hà Nội: kh.ởi t.ố c.ô giáo chủ nhiệm v.ụ tr.ẻ lớp 1 Tr.ường Gateway тử vσหg appeared first on Celadon.