V.a ch.ạm giao th.ông, nam th.anh niên l.ao v.ào đ.á.nh đ.ập d.ã m.an 3 mẹ con ngay trên đường

Đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại cảnh một n.am th.anh niên liên tục ch.ửi b.ới ng.ười phụ nữ và 2 đứa con sau v.a ch.ạm giao th.ông đang được chia sẻ rộng r.ãi trên m.ạng xã hội.
Theo đó, vào khoảng 16h chiều nay, tại cầu v.ượt Trần Khát Chân, Lò Đúc đã x.ảy r.a v.a ch.ạm giao th.ông. Chiếc xe máy do 2 em h.ọc s.inh cấp 3 điều khiển va vào n.am th.anh n.iên đang đi bộ qua đường. Sau v.a ch.ạm, nam thanh niên b.ất ng.ờ l.ao v.ào h.ành h.ung 2 em.

Hát hò g.ây ồn ào, một khá.ch Nh.ậu b.ị đ.âm ch.ế.t tại nhà hàng
Saturday October 12, 2019

m.âu th.uẫn với nh.óm của Gia tại nhà hàng ở TP Huế, Quang về nhà lấy d.ao và rủ 2 ng.ười bạn quay l.ại đ.á.nh nhau. Khuya 11/10, […]

The post Hát hò g.ây ồn ào, một khá.ch Nh.ậu b.ị đ.âm ch.ế.t tại nhà hàng appeared first on Celadon.

2 em h.ọc s.inh b.ị nam thanh niên h.ành h.ung sau v.a ch.ạ.m.
Theo lời những ng.ười ch.ứng k.iến v.ụ việc, hai anh em b.ị nam th.anh n.iên h.ành h.u.ng d.ã m.an. Khuôn m.ặt và c.ổ nam sinh có v.ết x.ây x.át, còn n.ữ s.inh d.ường như vẫn chưa hết b.àng h.oàng, h.oảng s.ợ liên t.ục c.úi gầm m.ặt xuống.
Một l.át sau, ng.ười phụ nữ được cho là mẹ của 2 em xuất hiện. Sau một lúc tr.anh c.ãi, gi.ằng c.o, nam thanh niên đ.á.nh luôn cả ng.ười ph.ụ n.ữ đến chảy m.áu mắt. Sau khi h.ành h.ung 3 mẹ con, nam th.anh n.iên liên t.ục ch.ửi bới 3 mẹ con ng.ười ph.ụ n.ữ và cho rằng 3 mẹ con đã h.ành h.ung mình.
Ngay sau đó, nam th.anh n.iên có ý định r.ời đi nhưng đã b.ị c.ơ qu.an CA giữ lại và đưa về tr.ụ s.ở để gi.ải qu.yết.
Nhìn hình ảnh 2 anh em ngồi ngơ ngá.c bên về đường kh.iến mọi ng.ười kh.ông khỏi đ.au l.òng.

4 khá.ch n.am l.ao v.ào đ.á.nh n.ữ nh.ân v.iên xe buýt vì b.ị nhắc nhở giữ tr.ật t.ự?
Monday October 21, 2019

Thấy 4 khá.ch n.am lên xe nói chuyện rất to và ch.ửi bậy, n.ữ phụ xe buýt nhắc nhở giữ tr.ật t.ự thì b.ất ng.ờ b.ị nh.óm ng.ười […]

The post 4 khá.ch n.am l.ao v.ào đ.á.nh n.ữ nh.ân v.iên xe buýt vì b.ị nhắc nhở giữ tr.ật t.ự? appeared first on Celadon.

2 anh em vẫn chưa hết b.àng h.o.à.ng sau khi b.ị đ.á.nh.

Nam thanh niên đ.ịnh r.ời đi sau khi h.ành h.u.ng 3 mẹ con.
Ngay sau khi những h.ình ả.nh và đoạn clip được đăng tải trên m.ạng x.ã hội, cộng đồng m.ạng rất ph.ẫn n.ộ và lên á.n với hành đ.ộng của nam th.anh n.iên.
Một cư dân m.ạng bình luận: “Th.anh n.iên trai trá.ng lại đi đ.á.n.h ph.ụ n.ữ, đúng là kh.ông th.ể chấp nh.ận được”; “đi ra đường bây giờ thật ng.uy h.iểm, b.ị đ.á.nh lúc nào kh.ông hay“; “2 đứa mới chỉ học cấp 3 mà cũng h.ành h.ung, kh.ông thể chấp nhận được“; “ng.ười ta va vào mình mình lại b.ị đ.á.nh, đúng là kh.ông h.iểu ch.uyện gì đang x.ảy r.a”.
Một số lại đ.ưa ra ý kiến khá.c: “Kh.ông biết th.ực h.ư như thế nào nhưng đ.á.nh ng.ười ta như vậy là kh.ông đ.úng”; “c.ứ v.ề đồn là biết ai đ.úng ai s.ai“.
Dù chưa rõ sự th.ật v.ụ việc như thế nào nhưng hành đ.ộng h.ành h.ung ng.ười khá.c của nam th.anh n.iên là kh.ông đúng, cần b.ình t.ĩnh để mọi ng.ười cùng gi.ải qu.yết vấn đề.
Hiện những hình ảnh về v.ụ việc trên vẫn được chia sẻ liên tục ở cá.c trang m.ạng x.ã hội.
Theo SoHa
The post V.a ch.ạm giao th.ông, nam th.anh niên l.ao v.ào đ.á.nh đ.ập d.ã m.an 3 mẹ con ngay trên đường appeared first on nhanh24h.info.