T.ội l.ừa d.ối khá.ch hàng đối diện m.ức á.n cao nhất 5 năm t.ù gi.am, vì sao ‘đ.ại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản được tại ng.oại?

Luật sư Trương Anh Tú cho hay, trong v.ụ á.n của ông Lê Thanh Thản thì t.ội l.ừa dối khá.ch hàng là một t.ội d.anh đã được quy định từ lâu trong bộ l.uật h.ình s.ự tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cá.c cơ quan bảo vệ ph.áp l.uật x.ử l.ý kh.ởi t.ố đối với một cá nhân về t.ội d.anh này.
Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT CA thành phố Hà Nội, dưới sự gi.ám s.át của VKSND thành phố Hà Nội kh.ám x.ét và th.u gi.ữ nhiều tài liệu tại tr.ụ s.ở c.ông ty Mường Thanh tại bá.n đảo Linh Đàm, Hà Nội.
Ông Lê Thanh Thản b.ị kh.ởi t.ố về t.ội “L.ừa dối khá.ch hàng” theo qu.y đ.ịnh tại Điều 198 Bộ l.uật h.ình sự 2015.
Theo cơ quan đ.iều tr.a, Dự á.n đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội), ngày 5/7/2019 đã v.i ph.ạm pháp luật.
Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP Hà Nội cũng đã ra L.ệnh c.ấm đi khỏi nơi c.ư tr.ú đối với b.ị c.an Lê Thanh Thản.
Ông Lê Thanh Thản. Ảnh: VTC News
Về phần mình trả lời b.áo chí, ông Thản nói đang đi c.ông tá.c ở Phú Quốc và chưa nắm được th.ông tin b.ị kh.ởi t.ố.
Xung quanh việc ông Thản b.ị kh.ởi t.ố nhưng được tại ng.oại, l.uật s.ư Trương Anh Tú, Ch.ủ t.ịch Công ty TAT Law firm thuộc Đoàn l.uật sư TP.Hà Nội, cho biết h.ành v.i l.ừa d.ối khá.ch hàng là loại t.ội ph.ạm được đ.á.nh giá là ít ngh.iêm trọng, ít b.ị x.ử lý dù diễn ra khá ph.ổ biến. Ông Thản được tại ngoại có thể được cơ qu.an ch.ức năng áp d.ụng theo quy định về loại t.ội ph.ạm ít ngh.iêm tr.ọng.
Theo quy định tại điều 198 bộ luật H.ình s.ự, kh.ung h.ình ph.ạt đối với t.ội d.anh này nhẹ nhất là ph.ạt c.ảnh c.áo, ph.ạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng, hoặc ph.ạt cải tạo kh.ông gi.am gi.ữ 3 năm. Hình ph.ạt nặng nhất đối với t.ội d.anh này là từ 1 – 5 năm t.ù, ph.ạt tiền từ 100 – 500 triệu đồng nếu làm rõ được cá.c yếu tố ph.ạm t.ội có t.ổ chức, m.ang t.ính ch.ất chuyên ngh.iệp, th.ủ đ.oạn xảo quyệt, th.u l.ợi b.ất ch.ính từ 50 triệu đồng trở lên…
Luật sư Trương Anh Tú.
Về việc tại ngoại của ông Thản, đây là một t.ội d.anh được coi là ít ngh.iêm trọng trong bộ luật h.ình s.ự hơn nữa ông Thản là người có nhân thân tốt lý lịch trong sạch, việc c.ấm đi khỏi nơi cư trú hay được gọi là tại ngoại thì kh.ông ảnh hưởng đến quá trình gi.ải qu.yết v.ụ á.n cho nên việc tại ngoại trong trường hợp này là phù hợp.
“Sai phạm trong cá.c dự á.n xây dựng của Mường Thanh một dự á.n khổng lồ ở phía nam thành phố Hà Nội đã diễn ra từ rất lâu nhưng đã kh.ông được cá.c cái chính quyền địa phương x.ử l.ý kịp thời. Trong quá trình đ.iều tr.a tr.uy t.ố và x.ét x.ử thì có thể làm rõ thêm những nội dung khá.c xung quanh v.ụ á.n này.
Đối với một doanh ngh.iệp việc x.ử l.ý c.á thể hóa h.ình ph.ạt đối với cá nhân là tương đối mới và ít x.ảy r.a ở Việt Nam, nhất là đối với khá.ch hàng. Tuy nhiên trong trường hợp này thì doanh ngh.iệp tư nhân xây dựng số một tỉnh Điện Biên lại là một doanh ngh.iệp tư nhân và có trá.ch nhiệm vô hạn bởi người đứng đầu, cho nên đã dẫn tới h.ậu qu.ả là sự lý xử đối với cá nhân người l.ãnh đ.ạo”, luật sư Tú phân tích.
Luật sư Tú cũng cho hay, trong việc cấp giấy ch.ứng nh.ận quyền sử d.ụng nhà đối với cư dân mà xây dựng trên những phần đất kh.ông được phép dẫn đến việc bế tắc khi nhà nước cấp sổ đỏ, ông cho rằng thành phố cần có biện pháp qu.yết l.iệt để điều ch.ỉnh qu.y hoạch ở khu vực dự á.n. Từ đó thành phố biến đất thương mại dịch v.ụ trở thành đất ở rồi từ đó xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử nhà cho người dân để th.áo g.ỡ những khó kh.ăn vướng mắc đối với những người dân ở nơi đây.
Theo Saostar
The post T.ội l.ừa d.ối khá.ch hàng đối diện m.ức á.n cao nhất 5 năm t.ù gi.am, vì sao ‘đ.ại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản được tại ng.oại? appeared first on nhanh24h.info.

Nhiều l.uật s.ư t.ừ ch.ối b.ào ch.ữa cho nhân viên dưới trướng “n.ữ tướng” Tú Triɴʜ của địa ốc Alib.ab.a, từng hô hào “đ.ập hết xe cho ch.ị”
Wednesday November 27, 2019

Trước đây cá.c b.ị c.áo đều có 2-3 l.uật s.ư đăng ký b.ào ch.ữa; tuy nhiên, nhiều l.uật s.ư sau đó đã có đ.ơn t.ừ ch.ối b.ào ch.ữa, […]

Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi
Friday November 29, 2019

Do m.âu th.uẫn khi chơi game, thiếu niên 14 t.uổi nh.ẫn t.âm đ.ập đ.ầu bạn vào đ.á và nhấn xuống nước kh.iến cậu b.é th.iệt m.ạng. Chiều 29/11, […]

The post Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi appeared first on Celadon.

The post Nhiều l.uật s.ư t.ừ ch.ối b.ào ch.ữa cho nhân viên dưới trướng “n.ữ tướng” Tú Triɴʜ của địa ốc Alib.ab.a, từng hô hào “đ.ập hết xe cho ch.ị” appeared first on Celadon.