S.ức kh.ỏe của ch.iến s.ĩ CSGT Hải Phòng b.ị thiếu niên đi xe máy h.ất t.ông lên trời giờ ra sao?

Vị Th.ượng ú.y CSGT được đưa đi c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng đa ch.ấn th.ương, g.ãy tay, tuy kh.ông ả.nh h.ưởng đến t.ính m.ạng nhưng vẫn đang được th.eo d.õi đ.ặc b.iệt.
Liên qu.an đến v.ụ việc nam thiếu niên đi xe máy t.ông g.ục chiến sĩ CSGT đang làm nh.iệm v.ụ, chiều 9/7 vị chiến s.ĩ gặp n.ạn đang điều tr.ị tại b.ệnh v.iện Việt Tiệp.
D.anh t.ính vị chiến sĩ gặp n.ạn là Th.ượng ú.y Nguyễn Trọng Quý, cán bộ thuộc đội C.ả.nh s.át giao th.ông – Tr.ật t.ự c.ơ đ.ộng, CA huyện An Lão, Hải Phòng.

Chứng khoá.n Hồng Kô.ng sụt mạnh sau lệnh c.ấm khẩu trang
Monday October 07, 2019

Chứng khoá.n Hồng Kô.ng sụt điểm trong phiên giao dịch ngày 4/10, sau khi chính quyền c.ô.ng b.ố lệnh c.ấm đeo khẩu trang và mặt nạ…  Trưởng đặc […]

The post Chứng khoá.n Hồng Kô.ng sụt mạnh sau lệnh c.ấm khẩu trang appeared first on Celadon.

Kho.ảnh khắc Th.ượng ú.y Quý bị xe máy t.ông tr.úng.
Vị Thượng úy được đưa đi c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng đa ch.ấn th.ương, g.ãy tay, tuy kh.ông ả.nh h.ưởng đến t.ính m.ạng nhưng vẫn đang được th.eo d.õi đặc biệt.
Cùng ngày ông  Nguyễn Xuân Bình, Ph.ó Ch.ủ tị.ch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, đ.ộng viên Th.ượng ú.y Quý.
Ông Bình yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tập trung cá.c y, bá.c sĩ giỏi và tạo mọi điều k.iện tr.ang thiết bị y tế tốt nhất để chăm s.óc và điều trị chu đ.áo, kịp thời cho đồng chí Quý.
Đồng thời, ông Bình cũng đề nghị cơ quan CA, đơn vị ch.ức n.ă.ng lập hồ sơ ch.ặt ch.ẽ, x.ử l.ý ngh.iêm đ.ối t.ượng v.i ph.ạm theo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

m.âu th.uẫn gh.en tuô.ng, ch.ồng dùng d.ao ch.ém v.ợ r.ồi t.ự t.ử
Thursday October 17, 2019

Do m.âu th.uẫn gh.en tuô.ng, ng.ười ch.ồng đã dùng d.ao ch.ém v.ợ g.ục trên vũng m.áu r.ồi dùng d.ao c.ắt c.ổ t.ự t.ử. Sự việc x.ảy r.a khoảng […]

The post m.âu th.uẫn gh.en tuô.ng, ch.ồng dùng d.ao ch.ém v.ợ r.ồi t.ự t.ử appeared first on Celadon.

Phó Ch.ủ t.ịch Th.ường tr.ực UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế, B.ệnh v.iện Hữu nghị Việt Tiệp tạo mọi điều k.iện tốt nhất để điều trị chu đ.áo, kịp thời cho Th.ượng ú.y Nguyễn Trọng Quý.
Trước đó, vào 11h10′ ngày 9/7, trên tỉnh l.ộ 354 qua địa bàn th.ôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão có một tổ CSGT CA huyện An Lão làm nhiệm vụ.
Lúc này, Đỗ Văn Th.ắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Airblade theo hư.ớng Tiên Lãng – Kiến An với tốc đ.ộ c.ao, kh.ông đ.ội m.ũ b.ảo h.iểm.

CA huyện An Lão đã t.ạm gi.ữ Đỗ Văn Th.ắng – người chạy xe máy t.ông tr.úng c.án b.ộ CSGT .
Tới khu v.ực đường cong nơi một t.ổ CSGT đứng chốt, Đỗ Văn Th.ắng đã kh.ông chấp h.ành hiệu l.ệnh dừng xe của tổ c.ông tá.c mà cố lái xe t.ông thẳng vào cá.c chiến sĩ CSGT đang đ.ứng trên làn đường làm nh.iệm v.ụ.
Lúc này Th.ượng ú.y Quý đứng gần giữa đường thấy vậy đã chạy vào trong tr.ánh, nhưng lại tới ngay trước đầu xe máy đang ph.i với tốc đ.ộ c.ao nên đã bị đ.âm tr.úng người. C.ú t.ông mạnh kh.iến chiến sĩ CSGT v.ăng cả người lên c.ao, sau đó r.ơi xuống đất tr.ọng th.ương.
Hiện CA huyện An Lão đang t.ạ.m gi.ữ đ.ối t.ượng Th.ắng để đ.iều tr.a, x.ử l.ý theo qu.y đ.ịnh.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post S.ức kh.ỏe của ch.iến s.ĩ CSGT Hải Phòng b.ị thiếu niên đi xe máy h.ất t.ông lên trời giờ ra sao? appeared first on nhanh24h.info.