Quảng Nam: Hàng trăm người trắng đêm dập l.ửa, c.ứu r.ừng

Xuyên đêm n.ỗ l.ực d.ập l.ửa, đến 3h sá.ng 11/7, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng tỉnh Quảng Nam đã kh.ống ch.ế được 2 khu vực x.ảy r.a ch.áy rừng. Hiện, còn một khu vực ch.áy ở trên cao chưa th.ể dập tắt.

Sài Gòn: nh.óm móc túi ở Suối Tiên diễn kịch đ.á.nh l.ừa n.ạ.n nh.ân
Saturday October 19, 2019

Ngoài việc vờ giúp đỡ, an ủi, gửi tí tiền cho n.ạn nh.ân sau khi lấy sạch t.ài s.ản của họ thì nh.óm móc túi còn… “đ.ốt phong […]

The post Sài Gòn: nh.óm móc túi ở Suối Tiên diễn kịch đ.á.nh l.ừa n.ạ.n nh.ân appeared first on Celadon.

Video v.ụ ch.áy rừng x.ảy r.a tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.
Sá.ng 11/7, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Trí Thanh – Phó Ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Quảng Nam x.á.c nhận, trên địa bàn xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đang x.ảy r.a ch.áy r.ừng qu.y mô lớn.
Theo ông Thanh, v.ụ ch.áy r.ừng x.ảy r.a từ ngày hô.m qua (10/7). Ngay khi nhận được th.ông tin, UBND tỉnh đã chỉ đạo l.ực l.ượng CA, Kiểm lâm và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lên xã Quế Thọ để cùng nhân dân hỗ trợ dập lửa.
“Vụ ch.áy r.ừng Quế Thọ x.ảy r.a ở 3 nơi, đến 3 giờ sá.ng đã dập tắt được 2 nơi. Hiện, còn một khu v.ực ch.áy ở trên cao, chúng tôi đang nỗ lực tiếp tục d.ập l.ửa”, ông Thanh th.ông tin thêm.

x.ử gian l.ận thi ở Hà Giang: Cựu GĐ S.ở G.iáo d.ục nói “thấy sự việc ngh.iêm tr.ọng nên kh.ô.ng ăn n.ổi cơm”
Wednesday October 16, 2019

Ông Vũ Văn Sử đến t.òa với ta cá.ch ng.ười làm chứng. Tại ph.iên x.ử sá.ng nay, ô.ng Vũ Văn Sử được triệu tập với tư cá.ch là […]

The post x.ử gian l.ận thi ở Hà Giang: Cựu GĐ S.ở G.iáo d.ục nói “thấy sự việc ngh.iêm tr.ọng nên kh.ô.ng ăn n.ổi cơm” appeared first on Celadon.

H.iện tr.ường v.ụ ch.áy rừng ở xã Quế Thọ.
Th.ông tin thêm về v.ụ việc, ông Vũ Văn Tuấn – Ch.ủ t.ịch UBND xã Quế Thọ cho hay, v.ụ ch.áy rừng x.ảy r.a vào khoảng 14 giờ chiều 10/7. Khu v.ực ch.áy là rừng trồng keo lá tràm của người dân.

L.ực l.ượng c.h.ức n.ăng đang .nỗ l.ực d.ập lửa ở khu vực ch.áy rừng còn lại.
Ngay khi ph.át h.iện, chính quyền địa phương đã huy đ.ộng l.ực l.ượng CA, Quân sự cá.c xã lâ.n c.ận với số lượng hàng trăm người để phối hợp dập lửa. Số diện t.ích r.ừng b.ị ch.áy vẫn chưa thể thống kê. Hiện, ng.uyên nh.ân v.ụ ch.áy đang được cơ qu.an ch.ức năng đ.iều tr.a, làm rõ.
Nguồn https://infonet.vn/quang-nam-hang-tram-nguoi-trang-dem-dap-lua-cuu-rung-post305574.info
The post Quảng Nam: Hàng trăm người trắng đêm dập l.ửa, c.ứu r.ừng appeared first on nhanh24h.info.