Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ “ph.ản đ.òn” c.ực m.ạnh, t.ố bà Thảo tự gửi tài liệu gi.ả m.ạo rồi yêu cầu giám định để vu oan Trung Nguyên

Trong th.ông c.áo báo chí được Trung Nguyên Legend phát đi ngày 11/07, tập đoàn này tố bà Thảo có h.ành v.i “vu c.áo, b.ịa đặt th.ông tin sai sự thật, phá hoại”, đẩy c.ăng th.ẳng mối qu.an h.ệ giữa vợ chồng “Vua cà phê” lên một tầm cao mới.
Nhiều ch.ỉ tr.ích n.ặng n.ề nhắm vào bà Lê Hoàng Diệp ThảoTrong th.ông cáo báo chí được Trung Nguyên Legend ph.át đi ngày 11/07, tập đoàn này cho biết vào ngày 30/06/2019 đã nhận được đơn khiếu n.ại của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về việc khiếu n.ại c.ông văn số 56/TA-KT ngày 28/6/2019 của TAND tỉnh Bình Dương về việc trả lời đơn kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan đ.iều tr.a, CA tỉnh Bình Dương về h.ành v.i Công ty Trung Nguyên làm gi.ả tài liệu, con dấu.
Nội dung th.ông c.áo b.áo chí dài 5 trang được ph.át đi dành phần lớn để t.ố c.áo bà Thảo có h.ành v.i “v.u kh.ống”, “b.ịa đặt th.ông tin sai sự thật” về việc Công ty Trung Nguyên gi.ả m.ạo hồ sơ, tài liệu.

TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục
Tuesday November 26, 2019

Quen nhau qua m.ạng x.ã h.ội, mặc dù b.é g.ái chỉ mới 14 t.uổi nhưng n.am th.anh n.iên vẫn có ý định gi.ở tr.ò đ.ồi b.ại. th.anh n.iên […]

The post TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục appeared first on Celadon.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Phía Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng bà Thảo chính là người cung cấp hồ sơ, tài liệu có dấu v.ết cắt ghép theo Kết luận giám định số 14/C09-P05 và Công văn số 14A/C09-P5 ngày 30/10/2019 của Viện Khoa học h.ình s.ự (KHHS), Bộ CA.
Căn cứ nội dung Kết luận giám định số 14/C09-P5 và Công văn số 14A/C09-P5 của Viện KHHS được đính kèm trong th.ông cáo, tài liệu bà Thảo cung cấp có dấu v.ết cắt ghép (ký hiệu A3-2) là tài liệu do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cung cấp cho T.òa á.n.
Phía Trung Nguyên cho rằng tài liệu nói trên do chính bà Thảo cung cấp cho phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương, lý do là:
Hồ sơ đăng ký doanh ngh.iệp của CTCP Hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC) được l.ưu giữ tại Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương qua 08 lần đăng ký thay đổi, ghi nhận tại cá.c lần đăng ký thay đổi lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6 và lần thứ 7 (từ năm 2012-2013) tại cá.c bút lục hồ sơ v.ụ á.n đều do bà Thảo – người đại diện theo ph.áp l.uật trước đây của Trung Nguyên IC ủy quyền/giới thiệu cho ông Nguyễn Văn Toản nộp hồ sơ đăng ký.
Theo biên bản làm việc của T.òa á.n, đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương x.á.c định: “Bản sao biên bản họp ĐHCĐ của CTCP Tập đoàn Trung Nguyên là do CTCP Hòa tan Trung Nguyên (mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người đại diện theo pháp luật) nộp cho phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương, cá.n bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương đã nhận hồ sơ của CTCP Hòa tan Trung Nguyên theo đúng hiện tr.ạng và giữ nguyên t.ình tr.ạng của tài liệu đó. Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương hoàn toàn kh.ông có sửa chữa, điều chỉnh trong tài liệu do CTCP Hòa tan Trung Nguyên đã nộp”.
Thêm nữa, kể từ khi Trung Nguyên IC đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 21/4/2016, để thay đổi người đại diện ph.áp l.uật từ bà Thảo sang ông Vũ, bà Thảo luôn có th.ái đ.ộ “bất hợp tá.c, kh.ông đồng ý bàn giao” hồ sơ, giấy tờ ph.áp lý và con dấu cho ông Vũ mặc dù trước đó Công ty đã có rất nhiều c.ông văn yêu cầu bà Thảo phải bàn giao.
Từ nội dung trên, Công ty Trung Nguyên kh.ẳng đ.ịnh tài liệu có dấu v.ết cắt ghép là do bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp cho Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương.

l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

ngh.i ph.ạm kh.ai kh.ô.ng hề có m.âu th.uẫn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân mà chỉ quen biết th.ô.ng qua cộng đồng ng.ười Hàn Quốc trong những lần qua […]

The post l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn appeared first on Celadon.

Trung Nguyên khẳng định bà Thảo chính là người cung cấp hồ sơ cho Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương.
“Một điều đặc biệt vô lý là tài liệu có dấu v.ết cắt ghép (ký hiệu A3-2) do chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp cho Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương, thì chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại yêu cầu cơ qu.an ch.ức năng giám định chính tài liệu của mình, đ.ộng c.ơ x.ấu này của bà Lê Hoàng Diệp Thảo là nhằm k.éo dài thời gian gi.ải qu.yết v.ụ á.n, chiếm giữ tr.ái ph.ép chi nhá.nh Công ty cổ phần Hòa Tan Trung Nguyên tại Bắc Giang (nhà máy Bắc Giang) để hưởng lợi càng lâu càng tốt. Điều này thực sự đã làm ảnh hưởng rất ngh.iêm trọng đến uy tín và hoạt đ.ộng sản xuất kinh doanh hợp pháp của Trung Nguyên” phía Tập đoàn Trung Nguyên phản pháo.
Tại Trung Nguyên IC, bà Thảo là cổ đông nắm 5% cổ phần, Trung Nguyên Legend nắm giữ 85% và ông Vũ nắm giữ 10%. Theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh ngh.iệp, với tỷ lệ dưới 10%, bà Thảo kh.ông có quyền yêu cầu T.òa á.n hủy bỏ Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.
Khẳng định bà Lê Hoàng Diệp Thảo kh.ông phải đồng sá.ng lập Cà phê Trung NguyênGiống như những gì ông Vũ đã nói trước t.òa, th.ông cáo báo chí ngày 11/07 của tập đoàn Trung Nguyên 1 lần nữa khẳng định bà Lê Hoàng Diệp Thảo kh.ông phải là người sá.ng lập tập đoàn, đồng thời tố bà Thảo “liên tục mạo danh, thường xuyên mạo nhận là người đồng sá.ng lập Tập đoàn Trung Nguyên”. Người sá.ng lập Trung Nguyên là cha mẹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Bên cạnh đó, phía Trung Nguyên cũng tố bà Thảo “Vu khống và luôn rêu rao, b.ịa đặt th.ông tin sai sự thật về việc yêu cầu tuyên bố ông Đặng Lê Nguyên Vũ m.ất năng lực h.ành v.i dân sự để âm mưu ch.iếm đ.oạt bằng được Tập đoàn Trung Nguyên”. Dẫn chứng được phía Trung Nguyên đưa ra để phản bá.c là có 4 b.ệnh v.iện hàng đầu cả nước gồm: Bệnh viện Đại học Y D.ược, Bệnh viện Pháp – Việt, Bệnh viện Tâm thần Trung ương II và Viện pháp y t.âm th.ần Trung ương đều x.á.c định ông Vũ hoàn toàn khỏe mạnh, có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển h.ành v.i.
Bà Thảo gi.ả m.ạo chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ?Đặc biệt, phía ông Vũ còn khẳng định h.ành v.i mang t.ính ch.ất vu cáo, gi.ả m.ạo tài liệu của bà Thảo kh.ông chỉ có 1 lần, mà còn thực hiện ở v.ụ “chuyển nhượng b.ất h.ợp ph.áp và ch.iếm đ.oạt c.ông ty Trung Nguyên Singapore”.
Theo đó th.ông cáo báo chí nêu rõ, “Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gi.ả m.ạo chữ ký của Nhà sá.ng lập – Ch.ủ t.ịch Đặng Lê Nguyên Vũ để chuyển nhượng b.ất h.ợp ph.áp toàn bộ tài sản (7,5 triệu cổ phần) của Công ty Trung Nguyên Singapore PTE.LTD sang cho cá nhân mình làm chủ sở hữu với giá 01 đô la Singapore….. , do đó T.òa á.n Singapore đã có th.ông báo về việc đưa ra x.ét x.ử vào ngày 24 và 30/7/2019”.

Phía ông Vũ cũng thẳng thừng tuyên bố, kể từ sau bản á.n sơ thẩm số 291/2019/HNGĐ-ST ngày 27/3/2019 của TAND TP.HCM trong v.ụ li h.ôn, bà Thảo và ông Vũ đã kh.ông còn là vợ chồng sau gần 20 năm chung sống.
Nói về việc TAND TP.HCM áp d.ụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 28/3/2019 đối với ông Vũ và CTCP Đầu tư Trung Nguyên bằng một v.ụ kiện khá.c do bà Thảo kh.ởi k.iện, phía Trung Nguyên cho rằng quyết định này đã làm tê liệt cá.c hoạt đ.ộng sản xuất, kinh doanh của tập đoàn tại thị trường trong nước và quốc tế. Như vậy, bà Thảo đã kh.ởi k.iện tại 19 v.ụ kiện khá.c nhau trong quá trình tr.anh ch.ấp tại Trung Nguyên, b.uộc T.òa áp d.ụng 12 Quyết định áp d.ụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Trên đây là ph.ản ứ.ng mới nhất từ phía Trung Nguyên Legend, những t.ình t.iết gay gắt trong th.ông cáo của tập đoàn này đã đẩy c.ăng th.ẳng trong mối qu.an h.ệ giữa ông Vũ và bà Thảo lên cao hơn bao giờ hết. Đồng thời hé l.ộ nhiều th.ông tin quan trọng, then chốt liên quan trực tiếp tới những tr.anh ch.ấp từ v.ụ ly h.ôn nghìn tỷ của ông bà này.
 THEO NHỊP SỐNG VIỆT 
The post Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ “ph.ản đ.òn” c.ực m.ạnh, t.ố bà Thảo tự gửi tài liệu gi.ả m.ạo rồi yêu cầu giám định để vu oan Trung Nguyên appeared first on nhanh24h.info.