Nữ nhân viên cây xăng b.ị k.ẻ b.ịt mặt đ.âm ch.ết lúc r.ạng sáng

Tr.ực bán xăng lúc r.ạng sáng, chị Phượng bị một người đ.àn ô.ng b.ịt m.ặt cầm h.ung kh.í đ.â.m t.ử v.ong. C.ảnh s.át đang tr.ích xuất camera để tr.uy tìm th.ủ ph.ạm.
V.ụ á.n m.ạng x.ảy ra vào lúc r.ạng sáng 10/7, tại cây xăng nằm trên quốc l.ộ 1 thuộc địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
N.ạn nh.ân là chị Nguyễn Thị Phượng (37 tuổi, nhân viên làm việc tại cây x.ăng) bị một người đàn ông b.ịt m.ặt dùng h.ung kh.í t.ấn c.ông khi trực bán hàng.
Hiện trường nơi x.ảy ra v.ụ việc. Ảnh: H.Đức.
N.ạn nh.ân tr.ọng thương, t.ử v.ong sau đó. Còn hu.ng th.ủ r.ời kh.ỏi h.iện tr.ường sau khi g.ây á.n.
C.ông a.n huyện Quỳnh Lưu sau đó đã đến bảo vệ h.iện tr.ường, phối hợp với cá.c đơn vị ngh.iệp v.ụ của CA tỉnh Nghệ An kh.ám ngh.iệm t.ử th.i, tr.ích xuất camera tru.y tìm ngh.i ph.ạm.
Cây xăng Quỳnh Giang – nơi x.ảy ra á.n m.ạng (dấu đỏ). Ảnh: Google Maps.
Theo Zing
The post Nữ nhân viên cây xăng b.ị k.ẻ b.ịt mặt đ.âm ch.ết lúc r.ạng sáng appeared first on nhanh24h.info.

Cuối cùng siêu d.ự á.n ch.ống ng.ập 10.000 tỉ ở Sài Gòn cũng ch.uẩn b.ị v.ận h.ành
Saturday July 20, 2019

Ph.ó Ch.ủ t.ịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan kh.ẳng định dự á.n ch.ống ng.ập 10.000 tỉ đồng đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành. Đến thá.ng […]

The post Cuối cùng siêu d.ự á.n ch.ống ng.ập 10.000 tỉ ở Sài Gòn cũng ch.uẩn b.ị v.ận h.ành appeared first on Celadon.