Nhật Kim Anh b.uồn b.ã như ng.ười m.ất h.ồn ở phim trường sau v.ụ m.ất t.ài s.ản

Nữ diễn viên vẫn h.oảng hốt và b.uồn bã khi b.ị tr.ộm đ.ột nh.ập v.ào nh.à lấy đi số tiền giá trị. Ở phim trường bộ phim ‘Vua bá.nh mì’, Nhật Kim Anh được nhiều đồng ngh.iệp đ.ộng viên.

Hà Nội: Dừng xe giữa đường mặc áo mưa, ng.ười ph.ụ n.ữ đẩy c.on nhỏ vào tình huống ng.uy h.iểm
Thursday August 22, 2019

Hành đ.ộng của ng.ười m.ẹ trong đ.oạn c.lip dưới đây kh.iến nhiều ng.ười b.ức x.úc. Đoạn c.lip ghi l.ại một v.ụ v.a ch.ạm trên đường vào khoảng 19h16′ […]

The post Hà Nội: Dừng xe giữa đường mặc áo mưa, ng.ười ph.ụ n.ữ đẩy c.on nhỏ vào tình huống ng.uy h.iểm appeared first on Celadon.

Theo News.zing.vn
The post Nhật Kim Anh b.uồn b.ã như ng.ười m.ất h.ồn ở phim trường sau v.ụ m.ất t.ài s.ản appeared first on nhanh24h.info.

Sau khi d.ọa t.ung ảnh s..e. x, đại úy CA Hà Nội g.ây rối ở sân b.ay đã x.in l.ỗi c.ô gái quay cl.i.p
Friday August 23, 2019

Sau khi đăng c.lip Lê Thị Hiền ch.ửi bới và nhục mạ n.ữ nh.ân v.iên hàng kh.ô.ng tại quầy check-in sân b.ay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), chị Đ.T.T […]

The post Sau khi d.ọa t.ung ảnh s..e. x, đại úy CA Hà Nội g.ây rối ở sân b.ay đã x.in l.ỗi c.ô gái quay cl.i.p appeared first on Celadon.