ng.ười ch.a ấy đã đưa c.on về quê như dự định, nhưng là th.i th.ể c.on…

Đi làm thợ hồ x.a x.ứ nhớ c.on, anh H. xin gia đình cho c.on trai vô TP.HCM sống chung với ch.a hai tuần. Theo d.ự đ.ịnh, sá.ng 27-7 anh H. sẽ đưa c.on trở về. 2h sá.ng nay 27-7, ng.ười ch.a ấy đã đưa th.i th.ể c.on về quê trong n.ước m.ắ.t…

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.

Ngày 27-7, CA t.iếp t.ục đang đ.iều tr.a v.ụ ch.áy làm 2 ch.áu b.é th.iệt m.ạng – Ảnh: MINH HÒA
Ngày 27-7, l.iên qu.an v.ụ “Phòng trọ kh.óa cửa b.ị ch.áy, 2 ch.áu b.é th.iệt m.ạng“, CA quận 12, TP.HCM đang ph.ối h.ợp cơ qu.an ch.ức năng đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân v.ụ ch.áy tại khu nh.à tr.ọ thuộc khu phố 1, phường Thạnh Xuân.
N.ạn nh.ân th.iệt m.ạ.ng trong v.ụ ch.áy được x.á.c định là 2 ch.áu trai tên B.H.P.P. (8 t.uổi, quê tỉnh Ninh Thuận) và P.G.H. (5 t.uổi, quê tỉnh Nam Định).
Ph.á c.ửa ph.òng tr.ọ còn nghe tiếng ho của tr.ẻ
Theo th.ô.ng tin từ CA quận 12, khoảng 14h30 ngày 26-7, ng.ười dân ở chung trong dãy ph.òng tr.ọ ở khu phố 1 (phường Thạnh Xuân) ph.át h.iện ph.òng tr.ọ số 4 b.ị ch.áy, kh.ói b.ốc lên, cửa phòng b.ị kh.óa bên ngoài.
Thấy vậy, nhiều ng.ười cùng nhau ph.á c.ửa dập tắt đ.ám ch.áy trong ph.òng tr.ọ. Trong lúc ph.á c.ửa, mọi ng.ười có nghe tiếng ho của tr.ẻ e.m. Phá cửa xong, mọi ng.ười liền bế 2 ch.áu b.é ra ngoài và đưa đi b.ệnh v.iện nhưng cả hai đều t.ử v.ong.
Tiếp nh.ận t.in b.áo, l.ực l.ượng CA quận 12 cùng cơ qu.an ch.ức n.ăng l.iên qu.an có mặt tại h.iện tr.ường, đ.iều tr.a v.ụ ch.áy th.ương t.âm.
Theo CA quận 12, b.à N.T.N.T. (44 t.uổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) sống chung c.on trai là ch.áu B.H.P.P. (8 t.uổi) ở ph.òng tr.ọ số 4. Còn anh P.V.H. (35 t.uổi, ngụ tỉnh Nam Định) sống với c.on trai P.G.H. (5 t.uổi) ở ph.òng tr.ọ số 3.
Chiều 26-7, anh H. có việc ra ngoài nên gửi c.on l.ại cho b.à T. trô.ng coi giúp. Sau đó, b.à T. cũng có c.ô.ng việc đi ra ngoài nên t.ạm kh.óa cửa ph.òng tr.ọ, để cả hai ch.áu b.é bên trong và sau đó x.ảy r.a v.ụ ch.áy.
Qua kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, bước đ.ầu CA x.á.c định đ.ám ch.áy xuất phát từ gi.ường, chăn, gối trong ph.òng tr.ọ số 4. Đồng thời, ng.ười dân đã dập tắt đ.ám ch.áy kh.ô.ng để lan sang cá.c phòng khá.c.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng”
Sunday January 12, 2020

“SEA Games 31 phải làm mẫu mực, chu đ.áo, tận tình và văn minh. Kh.ô.ng đặt ra nhiều môn, kh.ô.ng nhu cầu ch.ạy theo huy chương để thế […]

The post Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng” appeared first on Celadon.

Tối 26-7, ng.ười dân khu trọ b.àng h.oàng về v.ụ ch.áy th.ương t.âm – Ảnh: QUANG ĐỊNH
X.ót x.a chuyện ng.ười ch.a đi làm nhớ c.on…
Theo tờ Tuổi Trẻ Online, l.ãnh đ.ạo UBND phường Thạnh Xuân cho biết khi hay tin v.ụ ch.áy th.ương t.âm, chính quyền địa phương có mặt đ.ộng viên, chia sẻ m.ất m.át của hai gia đình, bước đ.ầu h.ỗ tr.ợ mỗi gia đình hơn 23 triệu đồng và nhiều h.ỗ tr.ợ khá.c…
Qua tìm hiểu của chính quyền địa phương, hoàn cảnh của hai gia đình trong v.ụ ch.áy th.ương t.âm đều gặp kh.ó kh.ăn, đặc biệt là gia đình của ch.áu P.G.H. (5 t.uổi, quê tỉnh Nam Định).
Do h.oàn c.ảnh kh.ó kh.ăn ở quê, anh P.V.H. (35 t.uổi, ngụ tỉnh Nam Định) rời gia đình, đi vào TP.HCM làm phụ hồ, làm c.ô.ng nhân để m.ưu sinh.
Thời gian qua xa xứ nhớ c.on, anh H. xin gia đình ngoài quê cho c.on trai vào TP.HCM sống chung với anh hai tuần. Theo dự định, sau 2 tuần ở với c.on, đến sá.ng 27-7, anh H. sẽ đưa c.on trở về quê Nam Định.
“Có ngờ đâu, 2h sá.ng nay (27-7) ng.ười ch.a ấy đã đưa c.on về quê như d.ự định. Nhưng l.ại đ.ưa v.ề quê trong tình cảnh ô.m th.i th.ể c.on mà r.ơi n.ước m.ắ.t…”, một cá.n bộ tr.ực tiếp gặp anh H., chia sẻ.
Tr.ường hợp b.à N.T.N.T. (44 t.uổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) cùng 3 đứa c.on rời quê vào TP.HCM sinh sống. Thời gian qua, hai c.on lớn đã tìm được chỗ làm có th.u nh.ập, còn b.à T. sống chung c.on trai nhỏ ở ph.òng tr.ọ.
Hiện tại, gia đình b.à T. dự định h.ỏa tá.ng ch.áu P. tại TP.HCM, sau đó sẽ đưa tro cốt của ch.áu về quê Ninh Thuận.
Theo Tuổi Trẻ
The post ng.ười ch.a ấy đã đưa c.on về quê như dự định, nhưng là th.i th.ể c.on… appeared first on nhanh24h.info.