Mở thầu dự á.n c.ao t.ốc Bắc – Nam: Nhìn đâu cũng thấy nhà th.ầu T.Q

Bộ Giao th.ông vận tải (GTVT) cho biết, đến ngày 11/7, đã có 7/8 dự á.n thành phần thuộc cao tốc Bắc – Nam thực hiện theo hình thức c.ông tư (PPP) tiến hành mở thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó đến nay co tới 51 hồ sơ dự thầu, trong đó 36 hồ sơ dự thầu và đặc biệt có sự tham gia rất nhiều của nhà thầu T.Q.
Theo đó, cá.c dự á.n đã thu hút được 51 bộ hồ sơ của cá.c nhà thầu gửi về cá.c ban quản lý dự á.n tiếp nhận thì có tới 36 bộ hồ sơ là của cá.c nhà đầu tư nước ngoài. Đá.ng chú ý, có nhà thầu của Hàn Quốc, Pháp, liên danh cá.c doanh ngh.iệp nước ngoài. Đặc biệt, cả 7/8 dự á.n vừa tiến hành mở thầu đều có sự xuất hiện của cá.c nhà đầu tư đến từ T.Q.
Cá.c dự á.n đang mở thầu gồm: Mai Sơn – quốc l.ộ 45, quốc l.ộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Hiện chỉ còn dự á.n Phan Thiết – Dầu Giây chưa t.ổ ch.ức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư.

Đắk Lắk: Nh.ận gỗ lậu, l.ãnh đ.ạo kiểm lâm vẫn liên tục đạt danh hiệu ‘ch.iến sĩ thi đua’
Monday October 14, 2019

Dù đã nh.ận gần 9m3 gỗ kh.ô.ng rõ nguồn gốc từ tr.ùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (tức Phượng ‘râu’), cũng kh.ô.ng làm t.ốt chức trá.ch b.ảo v.ệ […]

The post Đắk Lắk: Nh.ận gỗ lậu, l.ãnh đ.ạo kiểm lâm vẫn liên tục đạt danh hiệu ‘ch.iến sĩ thi đua’ appeared first on Celadon.

Cả 7/8 dự á.n vừa tiến hành mở thầu đều có sự xuất hiện của cá.c nhà đầu tư đến từ T.Q.
Trong đó, dự á.n đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu có 6 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 4 doanh ngh.iệp đến từ nước ngoài và liên danh, gồm: Công ty Cơ khí Cảng T.Q; Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Daewoo (Hàn Quốc); Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đường sắt T.Q – Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt T.Q – Công ty Cổ phần TASCO; Liên danh Cầu đường Sinohydro-Powerchina (T.Q).
Dự á.n đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có 10 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 7 doanh ngh.iệp nước ngoài và liên danh, gồm: Công ty Cơ khí Cảng T.Q; Công ty TNHH Kỹ thuật & Xây dựng Hyundai (Hàn Quốc); Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đường sắt T.Q – Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt T.Q – Công ty Cổ phần TASCO; Liên danh Cầu đường Sinohydro – Powerchina (T.Q); Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lotte (Hàn Quốc); Công ty Kỹ thuật & Xây dựng POSCO (Hàn Quốc); Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam (T.Q).
Dự á.n đoạn Mai Sơn – QL45 có 11 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 9 nhà đầu tư nước ngoài và liên danh, gồm 5 nhà đầu tư từ T.Q, 2 nhà đầu tư từ Hàn Quốc, 1 nhà đầu tư liên danh giữa T.Q và Việt Nam và 1 nhà đầu tư từ Pháp
Dự á.n đoạn QL45 – Nghi Sơn có 5 nhà đầu tư tham gia và cả 5 nhà đầu tư này đều là doanh ngh.iệp nước ngoài và liên danh, gồm: Daewoo E&C Co., Ltd. (Hàn Quốc); China Railway 16th Bureau Group Co., Ltd. (T.Q); liên danh China Road – Bridge Corporation (T.Q); Metallurgical Corporation of China Ltd (T.Q); Liên danh Vinci Highways – Horizon Invest JV (Pháp).
Dự á.n đoạn Nha Trang – Cam Lâm có 8 nhà đầu tư tham gia, trong đó có có 4 nhà đầu tư nước ngoài và liên danh, gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam (T.Q); Tập đoàn Cầu và Đường T.Q và hai liên danh giữa c.ông ty Việt Nam và doanh ngh.iệp T.Q.
Dự á.n đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo có 6 nhà đầu tư tham gia, trong đó 3 doanh ngh.iệp nước ngoài và liên danh, gồm: Công ty TNHH China Harbour Engineering (T.Q); Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và thi c.ông Vân Nam (T.Q); Liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp – Công ty Đường sắt 21 T.Q (China Railway 21 Bureau Group) – Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.
Dự á.n đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết có 5 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 3 doanh ngh.iệp nước ngoài và liên danh, gồm: Tổng c.ông ty Cầu và Đường T.Q (China Road and Bridge Corporation); Liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp – Công ty Đường sắt 21 T.Q – Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập; Liên danh Công ty TNHH China Gezhouba Group – Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 – Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620.
Để đảm bảo c.ông khai minh bạch, lựa chọn được nhà thầu uy tín, Bộ GTVT lên kế hoạch, mỗi dự á.n cao tốc sẽ lựa chọn tối đa 5 nhà đầu tư để vào vòng đấu thầu, được tính theo thang điểm từ cao xuống thấp. Danh sá.ch nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển sẽ được trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt trong 20 ngày.
Sau khi có kết quả sơ tuyển, quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho cá.c dự á.n cao tốc Bắc Nam sẽ b.ắt đầu từ thá.ng 10, sau đó là c.ông tá.c chấm thầu, phê duyệt kết quả trong thá.ng 3/2020; đàm phá.n, ký kết hợp đồng trong thá.ng 4/2020.
(Dân Việt)
The post Mở thầu dự á.n c.ao t.ốc Bắc – Nam: Nhìn đâu cũng thấy nhà th.ầu T.Q appeared first on nhanh24h.info.


Thursday January 01, 1970