Hà Nội tăng học phí tối đa 40% trong năm học mới

Hà Nội th.ông qua Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo d.ục mầm non, giáo d.ục phổ th.ông, giáo d.ục nghề ngh.iệp, giáo d.ục thường xuyên c.ông lập trên địa bàn.
Chiều 8/7, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV th.ông qua Nghị quyết quy định về mức thu học phí đối với giáo d.ục mầm non, giáo d.ục phổ th.ông c.ông lập của thành phố Hà Nội; Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020.
Cụ thể, với cấp học mầm non (kh.ông bao gồm mầm non 5 tuổi), Trung học phổ th.ông, Giáo d.ục thường xuyên cấp Trung học phổ th.ông, học sinh theo học tại cá.c cơ sở giáo d.ục trên địa bàn thành thị (cá.c phường, thị trấn), mức thu 217.000 đồng/học sinh/tháng;
Học sinh theo học tại cá.c cơ sở giáo d.ục trên địa bàn nông th.ôn (cá.c xã trừ cá.c xã miền núi), mức thu 95.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh theo học tại cá.c cơ sở giáo d.ục trên địa bàn cá.c xã miền núi, mức thu 24.000 đồng/học sinh/tháng.

Chân dung ngh.i ph.ạm mang s.úng K54 đi c.ướp tiệm vàng ở Quảng Ninh
Wednesday October 09, 2019

Trong quá trình g.ây á.n, ngh.i ph.ạm này đ.á.nh r.ơi điện thoại tại h.iện tr.ường nên đã b.ị CA ph.át h.iện ra danh tính. Hiện, CA đang phát […]

The post Chân dung ngh.i ph.ạm mang s.úng K54 đi c.ướp tiệm vàng ở Quảng Ninh appeared first on Celadon.

Một số cơ sở giáo d.ục tại Hà Nội tăng học phí trong năm học 2019-2020. (Ảnh minh họa)
Như vậy, tại khu vực thành thị học phí tăng 62.000 đồng/tháng; khu vực nông th.ôn tăng 20.000 đồng/tháng và khu vực miên núi từ tăng 5.000 đồng/tháng so với năm trước liền kề.
Đối với cá.c trường mầm non 5 tuổi, trung học cơ sở, giáo d.ục thường xuyên cấp THCS, học sinh theo học tại cá.c cơ sở giáo d.ục trên địa bàn thành thị (cá.c phường, thị trấn), mức thu 155.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh theo học tại cá.c cơ sở giáo d.ục trên địa bàn nông th.ôn (cá.c xã trừ cá.c xã miền núi), mức thu 75.000 đồng/học sinh/tháng;
Học sinh theo học tại cá.c cơ sở giáo d.ục trên địa bàn cá.c xã miền núi, mức thu 19.000 đồng/học sinh/tháng.
Như vậy, mức thu học phí này giữ nguyên như năm học 2018-2019. Điều này phù hợp với chủ trương miễn học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường c.ông lập theo Luật giáo d.ục sửa đổi vừa được Quốc hội khóa XIV th.ông qua tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.
Đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, học phí cá.c nhóm ngành nghề khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản có mức thu 900.000 đồng/sinh viên/tháng.
Nhóm ngành nghề khoa học tự nhiên; kỹ thuật, c.ông nghệ; thể d.ục thể thao, nghệ thuật; khá.ch sạn, du lịch có mức thu 900.000 đồng/sinh viên/tháng.
Đối với Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020, học phí nhóm ngành nghề khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản có mức thu 750.000 đồng/sinh viên/tháng.
Nhóm ngành nghề khoa học tự nhiên; kỹ thuật, c.ông nghệ; thể d.ục thể thao, nghệ thuật; khá.ch sạn, du lịch có mức thu 800.000 đồng/sinh viên/tháng.
Theo kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa-xã hội, nguyên tắc x.a’ c định mức thu học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.
Mức thu học phí tăng nhưng tỷ lệ mức tăng học phí của năm học 2019-2020 thấp hơn tỷ lệ mức tăng học phí của năm học 2018-2019 và mức thu học phí năm học 2019-2020.
Đối với nhóm điều chỉnh tăng học phí sẽ kh.ông ảnh hưởng đến cá.c đ.ối t.ượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sá.ch vì cá.c đ.ối t.ượng này được hưởng chính sá.ch miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
Theo : https://vtc.vn/ha-noi-t.ang-hoc-phi-toi-da-40-trong-nam-hoc-moi-d485630.html
The post Hà Nội tăng học phí tối đa 40% trong năm học mới appeared first on nhanh24h.info.

Yên Bái: b.é g.ái 13 t.uổi b.ị mù sau khi gi.ấu M.ẹ đi n.âng m.ũi trả góp
Wednesday October 23, 2019

Ngày 23/10, b.ệnh v.iện Da liễu Trung ương cho biết, b.ệnh nh.i 13 t.uổi (Yên Bái) được đưa tới V.iện trong t.ình tr.ạng b.ị biến chứng n.ặng n.ề […]

The post Yên Bái: b.é g.ái 13 t.uổi b.ị mù sau khi gi.ấu M.ẹ đi n.âng m.ũi trả góp appeared first on Celadon.