Gi.an l.ận đ.iểm thi ở tỉnh Sơn La: Có bỏ lọt t.ội và người ph.ạm t.ội?

L.uật s.ư cho rằng cá.c b.ị c.an kh.ai có nhận tiền từ những đ.ối t.ượng bên ngoài với yêu cầu sửa, n.âng điểm bài thi. Tức là đ.ộng c.ơ, tiến trình ph.ạm t.ội rõ ràng, có c.ăn c.ứ đ.ịnh t.ội “Nhận h.ối l.ộ”
VKSND tỉnh Sơn La vừa b.an h.ành c.áo tr.ạng tr.uy t.ố 8 b.ị c.an trong v.ụ gi.an l.ận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La, cùng về t.ội “L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền h.ạn trong khi th.i h.ành c.ông v.ụ”. Trong đó có 6 b.ị c.an liên quan đến ngành giáo d.ục gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo d.ục và Đào tạo tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (c.ựu ch.uyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo d.ục), Lò Văn Huynh (c.ựu Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo d.ục), Đặng Hữu Thủy (cựu Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu), Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng Phòng Chính trị – Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo d.ục).
Có tiền nhưng kh.ông có người đưa, nh.ận h.ối l.ộ
Cá.c b.ị c.an l.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn với đ.ộng c.ơ v.ụ l.ợi và đ.ộng c.ơ cá nhân khá.c (vì mối qu.an h.ệ gia đình, bạn bè, đồng ngh.iệp…), cấu kết thực hiện h.ành v.i rút bài thi trắc ngh.iệm sửa, n.âng điểm; in khóa phá.ch nhằm nâng điểm cho 44 thí sinh.
Trong quá trình đ.iều tr.a, cá.c b.ị c.an Nga, Thủy, Bun Sọn, Huynh đều kh.ai có nhận tiền của một số trường hợp để sửa bài, nâng điểm thi. Cụ thể, b.ị c.an Nga nhận hơn 1 tỉ đồng sau khi “giúp” 40 thí sinh; b.ị c.an Huynh nhận 1 tỉ đồng để n.âng điểm cho 2 thí sinh; b.ị c.an Bun Sọn nhận 440 triệu đồng sau khi sửa, nâng điểm cho nhiều thí sinh; b.ị c.an Thủy nhận 500 triệu đồng để sửa, nâng điểm cho 4 thí sinh. Ngoài ra, một người hứa hẹn trả 270 triệu đồng nếu Thủy nâng điểm cho 1 thí sinh nhưng Th.ủy chưa nhận số tiền này.…
Cáo trạng của VKSND tỉnh Sơn La khẳng định cơ qu.an ch.ức năng kh.ông đủ căn cứ tr.uy c.ứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự đối với cá.c b.ị c.an Nga, Bun Sọn, Huynh, Thủy về t.ội “Nhận h.ối l.ộ” cũng như những trường hợp liên quan t.ội “Đưa h.ối l.ộ” và “Môi giới h.ối l.ộ”.
T.ội d.anh kh.ông khớp h.ành v.i
Theo VKSND tỉnh Sơn La, h.ành v.i nhận tiền, th.ỏa th.uận sẽ nhận tiền để s.ửa, nâng điểm cho cá.c thí sinh của những b.ị c.an trên có d.ấu h.iệu cấu thành t.ội “Nhận h.ối l.ộ”, “Đưa h.ối l.ộ”, “Môi giới h.ối l.ộ”. Tuy nhiên, những người được cho là đưa tiền cho cá.c b.ị c.an đều phủ nhận việc thỏa thuận và giao nhận tiền. Ngoài l.ời kh.ai cùng số tiền cá.c b.ị c.an nộp lại, cơ qu.an đ.iều tr.a kh.ông có tài liệu hay ch.ứng c.ứ khá.c để ch.ứng m.inh. C.ơ qu.an c.ông tố cho rằng số tiền cá.c b.ị c.an Nga, Bun Sọn, Huynh, Thủy đã nhận được x.á.c định là tiền do v.ụ l.ợi mà có. Đây là lý do cơ quan pháp luật chỉ b.uộc t.ội “L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn trong th.i h.ành c.ông v.ụ” đối với cá.c b.ị c.an.
Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Đức Th.ắng Ý (Đoàn Luật sư TP HCM) kh.ẳng đ.ịnh hành v.i ph.ạm t.ội của những b.ị c.an trên có d.ấu h.iệu ph.ạm t.ội “Nhận h.ối l.ộ”. Luật sư Ý phân tích t.ội d.anh “L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn trong th.i h.ành c.ông v.ụ” sẽ x.á.c lập khi b.ị c.an vì đ.ộng c.ơ v.ụ l.ợi, đ.ộng c.ơ cá nhân mà có h.ành v.i g.ây th.iệt h.ại về tài sản cho t.ổ ch.ức, cá nhân khá.c. Trong v.ụ á.n, cơ qu.an ch.ức năng kh.ông đề cập yếu tố thiệt h.ại về tài sản, trong khi cá.c b.ị c.an khai rõ ràng có nh.ận tiền từ những đ.ối t.ượng bên ngoài với yêu cầu sửa, nâng điểm bài thi. Tức là đ.ộng c.ơ, tiến trình ph.ạm t.ội rõ ràng. Đ.ộng c.ơ, hành v.i ph.ạm t.ội như trên kh.ông khớp với căn cứ định t.ội như VKS c.áo b.uộc; tr.ái lại, rất rõ căn cứ để định t.ội “Nhận h.ối l.ộ”.
Đối với việc những người được cho là đưa tiền cho cá.c b.ị c.an nhưng kh.ông th.ừa nh.ận, l.uật s.ư Th.ắng Ý nhấn mạnh: “Ngoài l.ời kh.ai của họ, nh.iệm v.ụ của cơ quan đ.iều tr.a là phải dùng mọi biện ph.áp ngh.iệp v.ụ tìm ra ch.ứng c.ứ nhằm trá.nh t.ình tr.ạng bỏ lọt t.ội, bỏ lọt người ph.ạm t.ội. Dùng tiền để yêu cầu một người có ch.ức v.ụ, quyền hạn thực hiện việc làm s.ai tr.ái là t.ình t.iết đ.áp ứng, x.á.c lập t.ội d.anh “Đưa h.ối l.ộ”. L.uật sư Th.ắng Ý cho biết so với t.ội “Nhận h.ối l.ộ” (m.ức ph.ạt thấp nhất là 2 năm t.ù, cao nhất là 20 năm t.ù, ch.ung th.ân, t.ử hình) thì t.ội d.anh “L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn trong th.i h.ành c.ông v.ụ” có kh.ung h.ình ph.ạt thấp hơn rất nhiều (ph.ạt cải tạo kh.ông gi.am gi.ữ đến 3 năm hoặc ph.ạt t.ù từ 1-5 năm, mức h.ình ph.ạt cao nhất là 15 năm nếu ph.ạm t.ội nhiều lần, có t.ổ ch.ức…).
Theo NLĐO
The post Gi.an l.ận đ.iểm thi ở tỉnh Sơn La: Có bỏ lọt t.ội và người ph.ạm t.ội? appeared first on nhanh24h.info.

b.ị t.ố l.ừa đ.ảo khi hứa hẹn khoá học 600 triệu cam k.ết kiếm ra 5 tỷ, “th.ành v.iên kh.ỏ.a th.â.n trên đ.èo Mã Pì Lèng” d.oạ ch.ặ.t tay chân học viên
Friday October 18, 2019

Sau khi b.ị học viên cũ đến tận lớp t.ố l.ừa đ.ảo với khoá học làm giàu trị giá 600 triệu với cam kết kiếm 5 tỉ/năm, “th.ầy […]

Tr.uy t.ìm nh.óm c.ôn đ.ồ đ.á.nh hội đồng n.am sinh ở Lâm Đồng
Monday October 14, 2019

Một n.am sinh lớp 9 đi cùng nh.óm bạn đến cây xăng ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đổ xăng thì b.ị nh.óm c.ôn đ.ồ khoảng 20 […]

The post Tr.uy t.ìm nh.óm c.ôn đ.ồ đ.á.nh hội đồng n.am sinh ở Lâm Đồng appeared first on Celadon.

The post b.ị t.ố l.ừa đ.ảo khi hứa hẹn khoá học 600 triệu cam k.ết kiếm ra 5 tỷ, “th.ành v.iên kh.ỏ.a th.â.n trên đ.èo Mã Pì Lèng” d.oạ ch.ặ.t tay chân học viên appeared first on Celadon.