Đà Nẵng: Hai cô gái huy đ.ộng v.ốn bất đ.ộng sản gần 90 tỷ, t.iêu x.ài hết hơn 22 tỷ

Th.ông tin trên được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc CA TP Đà Nẵng cho biết trong  phiên h.ọp sá.ng nay (11/7) tại kỳ h.ọp của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng.

b.ắt đ.ối t.ượng xuyên tạc v.ụ việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm
Sunday January 12, 2020

Ngoài đăng tải nội dung xuyên tạc v.ụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trên FB, Chung Hoàng Chương còn biết đến là ng.ười […]

The post b.ắt đ.ối t.ượng xuyên tạc v.ụ việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm appeared first on Celadon.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc CA TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng sá.ng nay 11/7
Cụ thể, theo l.ãnh đ.ạo CA TP Đà Nẵng, một trong những l.ĩnh v.ực ph.át s.inh ng.uy c.ơ bất ổn về trật tự xã hội hiện nay là bất đ.ộng sản. Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều c.ông ty kinh doanh môi giới, huy đ.ộng vốn đầu tư bất đ.ộng sản.
Đá.ng chú ý có một trường hợp có d.ấu h.iệu l.ừa đ.ảo, CA TP đã đ.iều tr.a ph.át h.iện chỗ Công ty Quảng Đà, có hai cô gái còn trẻ mà đã mở c.ông ty, huy đ.ộng vốn c.ông khai gần 90 tỷ đồng của 161 b.ị h.ại. Hiện chỉ mới thu hồi hơn 40 tỷ. Còn hai cô gái này đã tiêu xài hơn 22 tỷ đồng.
“L.ừa đ.ảo, huy đ.ộng vốn của ng.ười ta về rồi tiêu x.ài th.oải mái như thế. Sắp tới, CA TP sẽ chú tr.ọng hơn trong phòng ngừa ng.uy c.ơ bất ổn trật tự x.ã h.ội ở l.ĩnh v.ực này, đặc biệt là ở cá.c c.ông ty m.ôi gi.ới bất đ.ộng sản” – Thiếu t.ướng Viên nói.

Xuýt xoa với hình ảnh c.ô dâu đeo vàng n.ặng trĩu c.ổ và kín 2 b.àn tay trong ngày cưới ở Cao Bằng
Monday November 25, 2019

Hình ảnh c.ô dâu được cho là đến từ Cao Bằng đeo vàng kín c.ổ, n.ặng trĩu 2 b.àn tay do hai bên g.ia đ.ình trao tặng đã […]

The post Xuýt xoa với hình ảnh c.ô dâu đeo vàng n.ặng trĩu c.ổ và kín 2 b.àn tay trong ngày cưới ở Cao Bằng appeared first on Celadon.

Hồ Cẩm Uyên – một trong hai đ.ối t.ượng liên qu.an v.ụ c.ông ty Quảng Đà rao bá.n đất dự á.n “ma” ở Đà Nẵng đã nh.ận quyết định kh.ởi t.ố t.ội L.ừa đ.ảo, ch.iếm đ.oạt tài s.ản” đã b.ị c.ơ qu.an CA b.ắt t.ạm gi.am
Tại phiên h.ọp, l.ãnh đ.ạo CA TP Đà Nẵng chia sẻ kết quả c.ông tá.c trấn áp t.ội ph.ạ.m m.a t.uý; trong đó có việc qu.yết l.iệt kiểm tra cá.c quá.n b.ar, v.ũ tr.ường là những nơi mà ng.ười sử d.ụng m.a t.u.ý thường tìm tới. Đặc điểm của “con ngh.iện”, ng.ười sử d.ụng m.a t.uý là tìm đến cá.c nơi có âm thanh k.ích th.ích m.ạnh như b.ar, vũ trường x.ả thuốc.
Thực tế, qua k.iểm tr.a đ.ột xuất hơn 200 cơ s.ở kinh doanh d.ịch v.ụ karaoke, bar, vũ trường thời gian qua, CA TP đã ph.át h.iện hàng trăm trường hợp sử d.ụng m.a t.uý tr.ái ph.ép. Gần đây nhất, k.iểm tr.a lần thứ 2 ở F3 Clup vẫn còn ph.át h.iện 50 trường hợp d.ương t.ính với m.a t.uý.

K.iểm tr.a đ.ột xuất cá.c bar, vũ trường ở Đà Nẵng, CA TP ph.át h.iện hàng trăm trường hợp d.ương t.ính m.a t.uý
Giám đốc CA TP Đà Nẵng cũng chỉ ra tr.ường h.ợp v.ũ tr.ường New Phương Đông mà theo giới “th.ạo ngành” đ.á.nh giá đây là vũ trường lớn tầm cỡ châu Á chứ kh.ông chỉ khu vực Đông Nam Á, thế nhưng, cơ s.ở này trước nay chưa hề đ.ăng ký kinh doanh hoạt đ.ộng vũ trường. Hiện nay, c.ơ s.ở này mới đang th.ực h.iện th.ủ t.ục đăng ký hoạt đ.ộng vũ trường và cá.c cơ qu.an ch.ức năng vẫn đang r.à s.oát, đủ điều kiện mới cấp ph.ép.

V.ũ tr.ường New Phương Đông được đ.á.nh gía là lớn tầm c.ỡ khu vực châu Á nhưng lại chưa đăng ký hoạt đ.ộng vũ trường
“Đây là một s.ơ h.ở trong c.ông tá.c quản lý của chúng ta. CA TP đã luân chuyển một số cá.n b.ộ và sắp tới sẽ t.iếp t.ục luân chuyển một số cá.n bộ nữa, kh.ông để cá.n bộ c.ông tá.c ở địa bàn lâu để trá.nh t.iêu c.ực với cá.c ngành nghề kinh doanh có điều kiện” – Thiếu t.ướng Vũ Xuân Viên nói.

https://dantri.com.vn/phap-luat/hai-co-gai-huy-dong-von-bat-dong-san-gan-90-ty-tieu-xai-het-hon-22-ty-20190711111557651.htm
The post Đà Nẵng: Hai cô gái huy đ.ộng v.ốn bất đ.ộng sản gần 90 tỷ, t.iêu x.ài hết hơn 22 tỷ appeared first on nhanh24h.info.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.