Đ.ột k.ích tiệm massage k.ích d.ục giá 13 triệu đồng ở Sài Gòn

Sau khi khá.ch vào, cá.c nữ nhân viên sẽ tư vấn cá.c gói thư giãn với mức giá từ 1 triệu đồng tới 13 triệu đồng/người. Nếu khá.ch đi với g.ói 13 triệu đồng sẽ có 4 nữ nhân viên xinh đẹp ph.ục v.ụ.
Theo đó, chiều 9/7, nhiều tri.nh s.át C.ông a.n quận Tân Bình, TPHCM đã ậ.p vào tiệm massage Điêu Thuyền ở đường Đồng Đen, quận Tân Bình. Vừa ập vào, c.ông a.n khống ch.ế cá.c nhân viên b.ảo vệ và v.ô h.iệu hoá chuông b.áo đ.ộng.
Tại nhiều ph.òng VIP của tiệm, c.ông a.n ph.át hiện ở nhiều nữ nhân viên ă.n m.ặc h.ở h.ang, thiếu vải k.ích d.ục cho khá.ch nam. C.ông a.n đã lập biên bản đưa toàn bộ những người có l.iên qu.an về tr.ụ sở làm việc.

C.ông a.n ph.át hiện ở nhiều nữ nhân viên ăn m.ặc h.ở h.ang, thiếu vải k.ích d.ục cho khá.ch nam.

C.ựu ch.ủ t.ịch BIDV Trần Bắc Hà t.ử v.o.ng trong tr.ại t.ạm gi.am
Thursday July 18, 2019

Ông Trần Bắc Hà – c.ựu ch.ủ t.ịch HĐQT Ngân hàng BIDV – đã t.ử v.o.ng trong tr.ại t.ạm gi.am sau hơn 7 thá.ng b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt […]

The post C.ựu ch.ủ t.ịch BIDV Trần Bắc Hà t.ử v.o.ng trong tr.ại t.ạm gi.am appeared first on Celadon.

Cá.c nữ nhân viên bị đưa về tr.ụ s.ở.
Bước đầu, cá.c nữ nhân viên kh.ai nhận nếu kh.á.ch tới t.iệm sẽ được đưa lên phòng để massage. Cá.c nữ nhân viên sẽ tư vấn nhiều gói massage có giá từ 1 triệu đồng tới 13 triệu đồng/người.
Nếu kh.á.ch nam chọn mức giá 3,6 triệu đồng thì có 2 nữ nhân viên xinh xắn ph.ục v.ụ. Nếu khá.ch chọn với mức giá 7 triệu đồng thì sẽ có 3 nữ nhân viên xinh xắn ph.ục v.ụ. Nếu khá.ch chọn với m.ức giá 13 triệu đồng thì sẽ có 4 nữ nhân viên xinh xắn ph.ục v.ụ.

Mức giá quy định của t.iệm từ 1 triệu đồng tới 13 triệu đồng/người.
Mỗi lần như vậy cá.c nữ nhân viên sẽ được tiền bo thấp nhất là 500 ngàn đồng và nộp cho chủ 5% số tiền này. C.ông a.n x.á.c định t.ụ đ.iểm trên hoạt đ.ộng từ 9h sáng tới r.ạng s.áng hô.m sau.
Hiện c.ông a.n đang điều tr.a làm r.õ.

Nguồn http://kenh14.vn/dot-kich-tiem-massage-kich-duc-gia-13-trieu-dong-o-sai-gon-20190709201137429.chn
The post Đ.ột k.ích tiệm massage k.ích d.ục giá 13 triệu đồng ở Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.