Chính phủ đồng ý MIỄN HỌC PHÍ đối với học sinh trung học cơ sở, tiểu học và mầm non

Mới gần đây th.ông tin về việc trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học c.ông lập cũng kh.ông phải nộp học phí đã làm cho cá.c ông bố bà mẹ vui sướng nhường nào, chưa hết khi nhà nước bảo đảm về cá.c điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí hoạt đ.ộng để có thể thực hiện phổ cập giáo d.ục.
Được biết đây cũng chính là ý kiến của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo d.ục (sửa đổi) vừa qua. Đối với những chính sá.ch học phí theo như báo cáo của chính phủ về cơ bản thì sẽ có ba loại ý kiến góp ý, trong đó: có rất nhiều người nhất trí với quy định tại Điều 97 của dự thảo Luật, theo đó trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ông lập kh.ông phải nộp học phí. Còn đối với những trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo d.ục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho cơ sở giáo d.ục dân lập, tư thục.
 

Xe tải t.ô.ng nh.óm h.ọc s.inh khi đi học về, 1 e.m t.ử v.ong, 1 e.m ng.uy k.ịch
Saturday January 11, 2020

Trên đường đi học về, nh.óm h.ọc s.inh Tr.ường THCS Nguyễn Thành n.am x.ảy r.a v.a ch.ạm với ô tô tải ch.ạy cùng chiều kh.iến 2 e.m th.ương […]

The post Xe tải t.ô.ng nh.óm h.ọc s.inh khi đi học về, 1 e.m t.ử v.ong, 1 e.m ng.uy k.ịch appeared first on Celadon.

Về hạn mức hỗ trợ thì phải do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sá.ch cấp chi thường xuyên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo d.ục c.ông lập cùng cấp trên địa bàn. Đối với học sinh trung học cơ sở trường c.ông lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sá.ch nhà nước và giao Chính phủ quy định l.ộ trình thực hiện.
Có một số ý kiến đề nghị quy định trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ông lập kh.ông phải nộp học phí. Đối với cá.c địa phương chưa bảo đảm đủ trường c.ông lập cho trẻ em và học sinh thuộc diện phổ cập, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí đối với học sinh thuộc diện phổ cập tại trường dân lập, tư thục. Cũng có một số ý kiến cho rằng, nên miễn hoàn toàn học phí và cá.c chi phí khá.c ngoài học phí cho cá.c đ.ối t.ượng học sinh thuộc diện phổ cập trong nhà trường thuộc cá.c loại hình.
Về phần chính phủ thì luôn đồng ý với ý kiến đa số của Nhân dân nêu trên và giữ quy định về học phí của dự thảo Luật: “Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo d.ục, đào tạo. Mức thu học phí được x.á.c định theo l.ộ trình tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ giáo d.ục, đào tạo do Chính phủ quy định. Đối với cá.c cơ sở giáo d.ục đại học thực hiện theo quy định của Luật giáo d.ục đại học. Trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường c.ông lập kh.ông phải nộp học phí. Nhà nước bảo đảm cá.c điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt đ.ộng để thực hiện phổ cập giáo d.ục.

Luis Garcia: ‘Tôi tin tuyển Việt n.am sẽ dự World Cup’
Monday January 13, 2020

Cựu tiền đạo Luis Garcia của Liverpool rất ấn tượng trước sự tiến bộ của tuyển Việt n.am, và đ.á.nh giá cao cơ hội giành vé dự World […]

The post Luis Garcia: ‘Tôi tin tuyển Việt n.am sẽ dự World Cup’ appeared first on Celadon.

Còn những trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo d.ục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho cơ sở giáo d.ục dân lập, tư thục. Đối với mức hỗ trợ thì sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sá.ch cấp chi thường xuyên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo d.ục c.ông lập cùng cấp trên địa bàn. Chính phủ cũng quy định l.ộ trình thực hiện chính sá.ch kh.ông thu học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường c.ông lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sá.ch nhà nước, trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
Ngoài những gì đã nói bên trên thì vẫn còn 3 vấn đề “nóng” về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo d.ục (sửa đổi), Chính phủ kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định, đó là: Chính sá.ch tiền lương của nhà giáo; và sẽ phân c.ông c.ông tá.c cho sinh viên sư phạm sau khi tốt ngh.iệp; đối với quy định cụ thể nhiệm vụ của cá.c Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo d.ục.
Theo Dan Tri – Nguồn: VTV
The post Chính phủ đồng ý MIỄN HỌC PHÍ đối với học sinh trung học cơ sở, tiểu học và mầm non appeared first on nhanh24h.info.