Ch.ủ t.ịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị kh.ởi t.ố l.ừa d.ối khá.ch hàng ở dự án nào?

Theo CA TP Hà Nội, ông Lê Thanh Thản Ch.ủ t.ịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất – xuất nh.ập kh.ẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, bị kh.ởi t.ố vì l.ừa d.ối khá.ch hàng tại dự án CT6 ở Hà Nội.
Ngày 10-7, Cổng th.ông tin điện t.ử CA TP Hà Nội đã th.ông tin về vụ CA TP kh.ởi t.ố, đ.iều tr.a v.ụ á.n “Lừa dối khá.ch hàng” tại Dự án CT6, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Theo CA TP Hà Nội, liên quan đến v.i ph.ạm ph.áp l.uật tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội, ngày 5-7, Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP Hà Nội đã Quyết định kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự t.ội “Lừa dối khá.ch hàng”, Quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an và ra Lệnh c.ấm đi kh.ỏi n.ơi cư trú đối với b.ị c.an Lê Thanh Thản (SN 1950 trú tại Lô 13, BT3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Ch.ủ t.ịch Hội đồng quản trị k.iêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo ph.áp l.uật của Công ty Cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes, Ch.ủ t.ịch Tập Đoàn Mường Thanh) về t.ội “Lừa dối khá.ch hàng” quy định tại quy định tại Điều 198 Bộ luật H.ình s.ự (BLHS) năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tr.uy t.ìm nh.óm c.ôn đ.ồ đ.á.nh hội đồng n.am sinh ở Lâm Đồng
Monday October 14, 2019

Một n.am sinh lớp 9 đi cùng nh.óm bạn đến cây xăng ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đổ xăng thì b.ị nh.óm c.ôn đ.ồ khoảng 20 […]

The post Tr.uy t.ìm nh.óm c.ôn đ.ồ đ.á.nh hội đồng n.am sinh ở Lâm Đồng appeared first on Celadon.

Ông Lê Thanh Thản
Ngày 8-7, Viện Kiểm s.át nh.ân dân TP Hà Nội đã ph.ê ch.uẩn Quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an đối với b.ị c.an Lê Thanh Thản. Được sự phê chuẩn của Viện Kiểm s.át nh.ân dân TP Hà Nội, ngày 9-7 Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP Hà Nội đã tiến hành kh.ám x.ét nơi ở, nơi làm việc và địa điểm của b.ị c.an Lê Thanh Thản tại cá.c địa chỉ: Lô 45-BT2 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Ban quản lý dự án Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Ban quản lý khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, th.u gi.ữ một số tài liệu liên quan.
Hiện, cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP Hà Nội đang tiếp tục đ.iều tr.a, mở rộng v.ụ á.n, để x.ử l.ý ngh.iêm h.ành v.i của b.ị c.an Lê Thanh Thản theo quy định pháp luật.
Theo Theo Cổng th.ông tin điện t.ử VKSND Tối cao, Quyết định ph.ê chuẩn kh.ởi t.ố b.ị c.an thì ông Lê Thanh Thản bị kh.ởi t.ố về t.ội “Lừa dối khá.ch hàng” theo quy định tại Điều 198 Bộ luật H.ình s.ự 2015. Theo quy định của pháp luật, đây là t.ội ít ngh.iêm trọng nên người ph.ạm t.ội này sau khi nhận t.ống đ.ạt Quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an thì kh.ông bị tiến hành t.ạm gi.am và được tại ngoại.
“Tội l.ừa d.ối khá.ch hàng” là t.ội ph.ạm đã được quy định tại Điều 170 BLHS năm 1985 và Điều 162 BLHS 1999, hiện nay là Điều 198 BLHS 2015. Tội này gần giống với t.ội l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản quy định trong BLHS, người ph.ạm t.ội cũng dùng th.ủ đ.oạn gian dối để ch.iếm đ.oạt tiền hoặc tài sản của người khá.c. Tuy nhiên, t.ội l.ừa d.ối khá.ch hàng h.ành v.i gian dối chỉ trong phạm vi mua bán đối với khá.ch hàng và cũng chỉ trong việc cân, đong, đo, đếm, tính gian, đ.ánh tráo loại hàng hoặc dùng th.ủ đ.oạn gian dối khá.c g.ây th.iệt h.ại ngh.iêm trọng cho khá.ch hàng. Chỉ có khá.ch hàng mới là người bị th.iệt h.ại, đây là d.ấu h.iệu để phân biệt t.ội l.ừa d.ối khá.ch hàng với t.ội l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản. Người thực hiện h.ành v.i l.ừa d.ối khá.ch hàng là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ h.ành v.i của mình là trái pháp luật, biết rõ h.ành v.i của mình là g.ây th.iệt h.ại cho khá.ch hàng, nhưng vẫn thực hiện. Động cơ, mục đích của người ph.ạm t.ội này kh.ông phải là d.ấu h.iệu b.ắt b.uộc của cấu thành t.ội ph.ạm. Tuy nhiên, người ph.ạm t.ội l.ừa d.ối khá.ch hàng bao giờ cũng vì đ.ộng c.ơ tư lợi.
Theo NLĐO
The post Ch.ủ t.ịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị kh.ởi t.ố l.ừa d.ối khá.ch hàng ở dự án nào? appeared first on nhanh24h.info.

Nước nh.iễm dầu thải: TGĐ c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà miễn c.ưỡng x.in l.ỗi, nói dân th.ô.ng cảm
Wednesday October 16, 2019

Trước sức ép b.ị ch.ất v.ấn Tổng Giám đốc nước sạch sô.ng Đà chỉ trả lời vòng vo và cuối cùng miễn c.ưỡng nói: ‘Vâng, x.in l.ỗi’. Trước […]

The post Nước nh.iễm dầu thải: TGĐ c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà miễn c.ưỡng x.in l.ỗi, nói dân th.ô.ng cảm appeared first on Celadon.