Ch.áy chợ k.inh h.oàng, gần 50 ki ốt thành tro

– Một v.ụ ch.áy k.inh h.oàng đã th.iêu rụi gần 50 ki ốt trong khu chợ trung tâm huyện, g.ây th.iệt h.ại lớn.
Vụ ch.áy chợ x.ảy r.a vào khoảng 23 giờ 8 phút khuya 13-7, tại chợ trung tâm thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

45 cửa hàng b.ị th.iêu r.ụi hoàn toàn
Theo th.ông tin ban đầu, ng.ọn l.ửa xuất ph.át từ cửa hàng bá.n vàng mã, quần áo, đồ nhựa tại chợ. Chỉ sau vài phút, ng.ọn l.ửa bùng ch.áy d.ữ d.ội lan rộng sang cá.c cửa hàng buôn bá.n khá.c.

Vỡ n.ợ do c.á đ.ộ, Việt kiều ‘dỏm’ nh.ẫn t.âm l.ừa bạn đang b.ị u.ng th.ư
Thursday November 28, 2019

Ghé thăm bạn b.ị u.ng th.ư nằm ở b.ệnh v.iện Ung bướu Đà Nẵng, Việt kiều ‘dỏm’ thấy bạn đ.iều tr.ị nh.ẫn t.âm l.ừa bạn và g.ia đ.ình. […]

The post Vỡ n.ợ do c.á đ.ộ, Việt kiều ‘dỏm’ nh.ẫn t.âm l.ừa bạn đang b.ị u.ng th.ư appeared first on Celadon.

Ng.ọn l.ửa xuất phát từ cửa hàng bá.n vàng mã, quần áo rồi nhanh ch.óng lan r.ộng
Sau khi tiếp nhận t.in b.áo, l.ực l.ượng C.ảnh s.át ph.òng ch.áy, chữa ch.áy CA tỉnh và CA huyện Ea Kar đã huy đ.ộng nhiều xe chữa ch.áy cùng hơn 100 cá.n bộ ch.iến sĩ và hàng trăm ng.ười dân có mặt tại h.iện tr.ường chữa ch.áy. Đồng thời, điều đ.ộng t.ăng cường gần 10 xe chữa ch.áy và hơn 60 cá.n bộ ch.iến sĩ từ TP Buôn Ma Thuột xuống hỗ trợ.

L.ực l.ượng ch.ức n.ăng tham gia d.ập đ.ám ch.áy
L.ực l.ượng ch.ức năng đã nhanh ch.óng tr.iển k.hai cá.c biện ph.áp chữa ch.áy và di dời khẩn cấp cá.c hộ dân sinh sống xung quanh khu vực chợ và tài sản đến nơi a.n t.oàn.

Nhiều xe chữa ch.áy tới h.iện tr.ường
Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14-7, đ.ám ch.áy đã dập tắt hoàn toàn. Ước tính có 45 cửa hàng b.ị th.iêu r.ụi h.oàn t.oàn, th.iệt h.ại hàng ch.ục tỉ đồng.
(NLĐO)
The post Ch.áy chợ k.inh h.oàng, gần 50 ki ốt thành tro appeared first on nhanh24h.info.

v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ
Saturday December 28, 2019

Để x.ảy r.a sự việc n.am th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9, h.iệu tr.ưởng và b.an giám hiệu Tr.ường THCS […]

The post v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ appeared first on Celadon.