C.ãi nh.au vì cưới nhau 1 năm chưa có con, vợ că’t ph.ăng “của qu.ý” của chồng

Anh L.Q.H., 24 tuổi, ở Phú Thọ vừa được đưa vào Bệnh viện Việt Đức câ’p cư’u trong t.ình tr.ạng d ư ơ n g v.ật gần như đư’t rời do bị… vợ cầm d.ao că’t…

“Cứ lắp camera r.ồi riết chẳng còn ai dám đứng lớp n.ữa”
Friday October 11, 2019

Mấy ngày hô.m nay, câu chuyện chiếc camera giá.m s.át lớp học kh.iến nhiều đồng ngh.iệp của tôi cảm thấy rất b.uồn và t.ổn th.ương. Chúng tôi thường […]

The post “Cứ lắp camera r.ồi riết chẳng còn ai dám đứng lớp n.ữa” appeared first on Celadon.

Cá.c bá.c sĩ BV Việt Đức vi phẫu nối lại cho nam thanh niên
Chiều nay, 10-7, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cư’u nối d ư ơ n g v ậ.t đư’t lìa cho bệnh nhân L.Q.H.
Qua tìm hiểu, bản thân anh H. ch.ia sẻ, anh mới lấy vợ được 1 năm, chưa có con, do mẫu thuẫn gia đình nên vợ anh đã că’t phăng “của quý” của chồng.
PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học – Bệnh viện Việt Đức cho biết, thời điểm vào viện, bệnh nhân H. trong t.ình tr.ạng: Da niêm mạc nhợt, huyết đ.ộng ổn, v.ết thươ.ng đ.ứt gần rời d ư ơ n g v ậ.t, đã được khâu cầm ma’u tại bệnh viện huyện.
Bệnh nhân được mổ câ’p cư’u với tổn thươ.ng đư’t hết bó mạch th ần kinh của d ư ơ n g v ậ.t, đư’t đôi niệu đạo, đư’t gần rời vật hang 2 bên.
Cá.c bá.c sĩ đã tiến h.ành v.i ph.ẫu th.uật nối đ.ộng mạch, nối th.ần k.inh dươ.ng v.ật, tĩnh mạch mu sâu, nối vật hang, nối niệu đạo. S.au mổ t.ình tr.ạng bệnh nhân ổn định, dự kiến ra viện sau 3-5 ngày nữa.
PGS.TS Nguyễn Quang cho biết thêm, hàng năm, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hàng chục bệnh nhân bị v.ết thươ.ng dươ.ng vậ.t tương tự do nhiều ng.uyên nh.ân khá.c nhau.
Nếu phần dươ.ng v.ật đ.ứt lìa được bảo quản đúng cá.ch và đưa đến viện kịp thời thì khả năng khôi phục hoàn toàn hình dạng và chức năng của bộ phận này lên tới 80-90%.
Nguồn: https://anninhthudo.vn/doi-song/mau-thuan-vi-cuoi-nhau-1-nam-chua-co-con-vo-cat-phang-cua-quy-cua-chong/817235.antd
The post C.ãi nh.au vì cưới nhau 1 năm chưa có con, vợ că’t ph.ăng “của qu.ý” của chồng appeared first on nhanh24h.info.

Hà Nội: kh.ởi t.ố c.ô giáo chủ nhiệm v.ụ tr.ẻ lớp 1 Tr.ường Gateway тử vσหg
Tuesday October 15, 2019

l.iên qu.an đến v.ụ á.n ch.áu b.é Lê Hoàng L. h.ọc s.inh lớp 1 Tr.ường t.iểu học Gateway тử vσหg, sá.ng nay 15-10, c.ơ qu.an CSĐT CAQ Cầu […]

The post Hà Nội: kh.ởi t.ố c.ô giáo chủ nhiệm v.ụ tr.ẻ lớp 1 Tr.ường Gateway тử vσหg appeared first on Celadon.