Bộ CA “s.ờ gáy” Alibaba

C.ơ qu.an CSĐT Bộ CA đ.iều tr.a 29 dự á.n có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm ph.áp l.uật về đất đai của Công ty CP Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang kh.ẩn tr.ương x.ử l.ý cá.c dự á.n “m.a” của c.ông ty này
Ngày 12-7, trao đổi với ph.óng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, x.á.c nhận th.ông tin C.ơ qu.an CSĐT Bộ CA vừa gửi Công văn số 3279, đ.ề ngh.ị cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) để phục v.ụ c.ông tá.c đ.iều tr.a. C.ơ qu.an Đ.iều tr.a cũng hẹn làm việc với sở để làm rõ về những dự á.n của Alibaba ở tỉnh này.
Làm r.õ v.i ph.ạm đất đai
Công văn số 3279, ký ngày 5-7, cho biết C.ơ qu.an CSĐT Bộ CA đang x.á.c minh v.ụ việc có d.ấu h.iệu s.ai ph.ạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty Alibaba, tr.ụ s.ở chính tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’
Thursday January 16, 2020

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray trong trận giữa U23 Việt n.am […]

The post Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’ appeared first on Celadon.

Một chi nhá.nh Công ty CP Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai Ảnh: XUÂN HOÀNG
Quá trình x.á.c minh cho thấy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công ty Alibaba rao bá.n nền của 29 dự á.n. Trong đó, tại huyện Long Thành có 27 dự á.n, bao gồm 21 dự á.n ở xã Long Phước; 3 dự á.n ở xã Phước Thái; 3 dự á.n ở 3 xã Bàu Cạn, Tân Hiệp, An Phước. Hai dự á.n còn lại nằm ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch và xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù
Friday December 06, 2019

– Nguyên giám đốc Chi nhá.nh ng.ân hàng Phát Triển đã b.ị tuyên ph.ạt t.ử hình 5 năm trước nay t.iếp t.ục b.ị đưa ra x.ét x.ử và […]

The post Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù appeared first on Celadon.

Một dự á.n do Công ty Alibaba phân phối đất nền tại thị xã Phú Mỹ đang b.ị x.ử l.ý Ảnh: NGỌC GIANG
Cá.c dự á.n ở xã Long Phước có tên là dự á.n Alibaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Long Phước Golden Point; Long Phước Golden Point II; khu dân cư quốc tế Lilama; Alibaba Long Thành Capital; Long Phước Residence. Ba dự á.n ở xã Phước Thái là Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III. Hai dự á.n nằm ở huyện Nhơn Trạch và huyện Xuân Lộc là Ali Aqua Nhơn Trạch và Ali Mega Xuân Lộc.
Bộ CA đ.ề ngh.ị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ th.ông tin, tài liệu liên qu.an đến cá.c dự á.n nói trên cho C.ơ qu.an CSĐT trước ngày 12-7.
Liên quan đến v.ụ việc Bộ CA vào cuộc đ.iều tr.a về cá.c dự á.n có d.ấu h.iệu s.ai ph.ạm về lĩnh vực đất đai của Alibaba trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trước đó, Báo Người Lao Động cũng đã vào cuộc, th.ực h.iện nhiều bài viết nhằm c.ảnh b.áo cho ng.ười dân. Ông Võ Văn Chá.nh, Phó Ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Đồng Nai, kh.ẳng đ.ịnh đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai chưa b.an h.ành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, ch.ủ tr.ương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm cá.c dự á.n bất đ.ộng sản trên địa bàn tỉnh. Do đó, tất cả dự á.n mà Alibaba rao bá.n trên mạng đều là những dự á.n “ma”.
Về việc này, UBND huyện Long Thành và UBND huyện Xuân Lộc cũng đã có văn bản c.ảnh b.áo đến cá.n bộ và ng.ười dân trên địa bàn về những dự á.n “m.a” của Alibaba và đ.ề ngh.ị ng.ười dân cảnh giá.c.
Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ m.ạnh tay
Đối với việc x.ử l.ý cá.c dự á.n có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm ph.áp l.uật về đất đai liên quan đến Công ty Alibaba ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, những ngày qua, c.ơ qu.an đ.iều tr.a của tỉnh này kh.ẩn tr.ương làm rõ.
Tại khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên ch.ủ đất ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Công ty Alibaba đang rao bá.n đất nền dưới tên dự á.n “Alibaba Tân Thành Center City 1”. Đây là dự á.n “ma”, b.uộc phải c.ưỡng ch.ế. “Do đang chuẩn b.ị cho kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh nên thị xã chưa tiến hành c.ưỡng chế c.ông trình này. Sau kỳ họp (từ ngày 16 đến hết 18-7), thị xã sẽ phối hợp với cá.c cơ qu.an ch.ức năng th.ực h.iện c.ưỡng chế nếu chủ đất kh.ông khắc ph.ục h.ậu qu.ả” – một l.ãnh đ.ạo UBND thị xã Phú Mỹ nói.
Mới đây, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã khảo sát cá.c dự á.n đất nền trên địa bàn, trong đó có một số dự á.n được Công ty Alibaba rao bá.n rầm rộ trên mạng, b.ất ch.ấp cá.c địa phương kiên quyết x.ử l.ý. Theo báo cáo, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 130 trường hợp th.ực h.iện phân lô, tá.ch thửa, lập dự á.n đầu tư tr.ái ph.ép. Trong số này, đến nay có 94 trường hợp đã c.ưỡng chế, còn 36 trường hợp đang t.iếp t.ục th.ực h.iện c.ưỡng ch.ế (thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ). Khu đất lập dự á.n tr.ái ph.ép có diện tích lớn nhất chính là khu đất 13 ha của ông Nguyễn Ngọc Sự.
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định qu.an điểm của tỉnh là kiên quyết x.ử l.ý v.i ph.ạm, kh.ông để Công ty Alibaba hay bất kỳ c.á nh.ân, t.ổ ch.ức nào hoạt đ.ộng mua bá.n, kinh doanh dự á.n tr.ái ph.ép trên địa bàn.
Do đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sắp tới, nội dung vai trò, trá.ch nhiệm của cá.c cấp chính quyền, sở – ban – ngành trong việc quản lý đất đai, quy hoạch đối với cá.c dự á.n ph.ân l.ô, bá.n nền tại địa phương cũng được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó có một số dự á.n do Alibaba đang ph.ân phối đất nền tại thị xã Phú Mỹ g.ây m.ất a.n n.inh trật tự thời gian qua.
Với cá.c v.i ph.ạm trong lĩnh vực đất đai ở huyện Long Thành, Công ty Alibaba đã b.ị UBND huyện này r.a qu.yết đ.ịnh xử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính đối với 4 trường hợp; UBND xã Long Phước x.ử l.ý 1 trường hợp; UBND xã Phước Bình x.ử l.ý 1 trường hợp. Trong đó, đến nay 4 trường hợp đã khắc phục hiện trạng đất đai.
THeo NLĐO
The post Bộ CA “s.ờ gáy” Alibaba appeared first on nhanh24h.info.