B.í m.ật bên trong cá.c điểm th.á.c l.oạn: Cuộc k.iểm tr.a được báo trước?

Những cuộc ăn chơi trá.c tá.ng diễn ra thâu đ.êm nhưng ít khi b.ị ph.át h.iện, trong khi nhân viên nhiều nhà hàng quả quyết đã được th.ô.ng báo trước về “ch.iến dịch” k.iểm tr.a h.ành ch.ính của l.ực l.ượng ch.ức n.ăng.
Đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP HCM nhiều năm qua nức tiếng là cung đường ăn chơi. Ở đây, chỉ một đoạn gần 1 km nhưng có đến h.àng l.oạt nhà hàng hoạt đ.ộng với hình thức cho khá.ch và nhân viên thoải mái làm theo… ý m.uốn. Dù liên tục b.ị báo chí phản á.nh nhưng khá.ch vẫn cứ n.ườm n.ượp tìm đến đây và cá.c “ô.ng chủ” nhà hàng cũng kh.ô.ng bỏ qua thời cơ hốt bạc.
“Bao nhiêu đợt k.iểm tr.a, tụi em nắm hết”
Một đêm đ.ầu thá.ng 7, một nh.óm khá.ch gọi điện thoại cho quản lý nhà hàng số 110 Trần Quang Khải để đặt b.àn. Khi vừa nghe y.êu c.ầu của khá.ch, quản lý nhà hàng này đ.ề ngh.ị sau 22 giờ 30 phút hãy đến vì “vài chục phút n.ữa sẽ có l.ực l.ượng ch.ức n.ăng tới k.iểm tr.a”. Khá.ch th.ắc m.ắc: “Nhà hàng b.ị k.iểm tr.a như vậy sao tụi anh dám chơi?”. Nghe vậy, n.am quản lý thuyết ph.ục: “Tụi em có qu.an h.ệ hết chứ. Bao nhiêu đ.ợt k.iểm tr.a, tụi em nắm hết”.

Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế
Wednesday November 27, 2019

4 nhân viên c.ô.ng ty Alib.ab.a ra x.ét x.ử về t.ội Cố ý làm hư hỏng t.ài s.ản và g.ây rối. Cá.c b.ị c.áo b.ị x.ét x.ử t.ội Cố ý […]

The post Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế appeared first on Celadon.

Chiếc ôtô 16 chỗ mang biển số xanh 51D-02… chở đoàn k.iểm tr.a đậu phía trước nhà hàng 110 Trần Quang Khải, qu.ận 1, TP HCM

Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’
Monday November 25, 2019

Ngày 25/11, ô.ng Trương Văn Sá.ng – Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, đ.ơn v.ị vừa có văn bản giải trình gửi BHXH Việt n.am về kết quả x.á.c […]

The post Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’ appeared first on Celadon.

Cảnh “th.á.c l.oạn” bên trong nhà hàng Saigon Star (Ảnh c.ắt từ c.lip do nh.óm ph.óng viên Báo Người Lao Động th.ực h.iện)
Chúng tôi liền âm thầm đến trước nhà hàng số 110 Trần Quang Khải th.eo d.õi xem độ chính x.á.c về th.ô.ng tin mà n.am quản lý nhà hàng này t.iết l.ộ. Vừa đến nơi, chúng tôi ch.ứng k.iến cảnh t.iếp v.iên nhanh ch.óng rời nhà hàng. Đúng như lời n.am quản lý nói, khoảng 22 giờ 40 phút, chiếc xe 16 chỗ mang biển số xanh 51D-02… đến đậu phía trước nhà hàng 110 Trần Quang Khải. Sau đó, 6 ng.ười – gồm cả CA mặc sắc phục – trên xe b.ước xuống, đi vào phía trong nhà hàng. Chỉ khoảng 30 phút làm việc, ôtô biển xanh rời đi, cá.c t.iếp v.iên quay về và nhà hàng này l.ại hoạt đ.ộng bình thường như chưa hề có cuộc k.iểm tr.a diễn ra trước đó…
Trở l.ại câu chuyện ở nhà hàng Sunflower trên đường Nguyễn Trãi (quận 1), hô.m Hùng “gấu” rủ chúng tôi đến đây, để chắc ăn, anh ta gọi điện cho n.am quản lý tên A. nhờ đặt phòng cho 4 ng.ười đến hát karaoke. A. nh.ận được điện thoại liền th.ô.ng báo nhà hàng nằm trong lịch k.iểm tr.a h.ành ch.ính nên t.iếp v.iên kh.ô.ng phục v.ụ được. A. bảo chúng tôi đến muộn chút hoặc tới quá.n sẽ có ng.ười dùng ôtô chở đến một địa điểm thuộc chi nh.á.nh khá.c của nhà hàng chơi cho a.n t.oàn.
A. phân trần: “Quá.n em mới được th.ô.ng báo sẽ có “ch.iến dịch” k.iểm tr.a nên t.iếp v.iên kh.ô.ng chơi hết m.ình được. Ông anh đến muộn chút được kh.ô.ng?”.
Lời quả qu.yết trong c.ơn “th.á.c l.oạn”
Trong những ngày đi thực tế đ.iều tr.a về hoạt đ.ộng th.á.c l.oạn tại cá.c nhà hàng ở trung tâm TP, nơi làm chúng tôi “kh.ó ngờ” nhất là nhà hàng Saigon Star (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3). Nhìn bên ngoài, chúng tôi nghĩ đây sẽ là nơi l.ịch s.ự, đàng hoàng dành cho việc tiếp khá.ch. Thế nhưng, chúng tôi đã lầm, bởi những cảnh ăn chơi, th.á.c l.oạn ở nhà hàng này kh.ô.ng thua bất cứ nơi nào, nếu kh.ô.ng m.uốn nói là còn hơn.
Khi vừa theo chân nh.óm khá.ch “sộp” đến quầy lễ tân nhà hàng Saigon Star, lập t.ức chúng tôi được nhân viên mời chào: “Đợt này có cá.c em gái như phi tần. Mấy anh thích thì đăng ký giúp em nhé!”. Đúng như giới thiệu của nhân viên lễ tân, khi khá.ch vừa v.ào ph.òng được ít phút thì dàn chân dài tr.ẻ đẹp xuất h.iện mời chào. Ban đ.ầu, cá.c c.ô gái được chọn có vẻ dè ch.ừng nhưng sau khi đã ngấm b.ia r.ồi đến màn “t.ung tiền” thì cuộc vui “th.á.c l.oạn” b.ắt đ.ầu. Quản lý nhà hàng góp vui bằng cá.ch v.ào ph.òng k.éo một n.ữ t.iếp v.iên để cùng nhảy múa s.exy.
Trong tiếng nhạc và m.en s.ay, tay quản lý l.a l.ớn: “Mấy em gái ơi, vui lên cho cá.c anh vui”. Được “bật đ.èn xanh”, cá.c c.ô gái b.ắt đ.ầu vào màn kh.êu g.ợi như vũ n.ữ chuyên ngh.iệp. Những hành đ.ộng ô.m ấ.p, s.ờ s.oạng giữa khá.ch và t.iếp v.iên diễn ra tự nhiên. Tiếp đến là điệu múa dần th.oát y… Đang lúc cao trào, vị khá.ch “sộp” đi cùng chúng tôi bỗng nói: Cảnh này mà đoàn k.iểm tr.a ậ.p vào thì chỉ có nước “ăn đ.ạn”. Vừa nghe, một n.ữ t.iếp v.iên liền qu.ả quyết: “Cá.c anh cứ thoải mái đi. Ở đâu thì em kh.ô.ng biết, chứ ở đây là t.uyệt đ.ối a.n t.oàn nhé!”.
Có vẻ đúng như những gì c.ô gái t.iếp v.iên vừa cam kết, nhiều ngày có mặt tại nhà hàng Saigon Star, khi chúng tôi tỏ v.ẻ l.o l.ắng vì dạo này c.ơ qu.an ch.ức năng thường x.uyên k.iểm tr.a nên dễ b.ị rắc rối thì l.ập t.ức từ b.ảo v.ệ đến nhân viên đều cười và nói: An toàn t.uyệt đ.ối (?!).
(Còn tiếp)
UBND TP HCM chỉ đ.ạo kh.ẩn
Sau khi 2 b.ài đ.ầu tiên trong loạt đ.iều tr.a “Bí mật bên trong cá.c điểm th.á.c l.oạn” khởi đăng trên B.áo Người Lao Động, chiều 30-7, UBND TP HCM đã có c.ô.ng văn khẩn gửi CA TP, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao đ.ộng – Thương binh và Xã hội. Theo đó, UBND TP chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, ph.ối h.ợp với CA TP, Sở Lao đ.ộng – Thương binh và Xã hội và cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an k.iểm tr.a nội dung Báo Người Lao Động phản á.nh, x.ử l.ý ngh.iêm v.i ph.ạ.m (nếu có) và b.áo c.áo UBND TP trước ngày 10-8.
Cũng l.iên qu.an đến b.ài đ.iều tr.a này, rạng sá.ng cùng ngày, đoàn k.iểm tr.a liên ngành văn hóa – x.ã h.ội (Đoàn 2) TP HCM đã tiến hành k.iểm tr.a h.ành ch.ính nhà hàng Sunlight (số 9A Tôn Thất T.ùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). L.ực l.ượng ch.ức n.ăng ph.át h.iện tại cá.c phòng VIP của nhà hàng này có nhiều t.iếp v.iên ă.n m.ặc kh.êu g.ợi đang ngồi hát với khá.ch. Đoàn k.iểm tr.a đã lập biên bản x.ử l.ý cá.c lỗi v.i ph.ạm đối với nhà hàng Sunlight như: karaoke kh.ô.ng có giấy phép, hoạt đ.ộng quá giờ qu.y đ.ịnh; sử d.ụng nhân viên ph.ục v.ụ trong một phòng karaoke v.ượt qu.á số l.ượng qu.y đ.ịnh…

Thấy l.ực l.ượng đến k.iểm tr.a nhiều t.iếp v.iên ở nhà hàng Sunlight lấy áo khoá.c v.ội vào ng.ười và ch.e m.ặt
Cùng thời điểm trên, Đoàn 2 k.iểm tr.a nhà hàng Sunflower (số 9 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1), ph.át h.iện nhiều t.iếp v.iên ă.n m.ặc mát mẻ ngồi với khá.ch. Trong cá.c phòng karaoke của nhà hàng này treo bảng th.ô.ng báo c.ấm chụp hình, quay phim trong mọi tình huống… Đoàn 2 đã lập biên bản v.i ph.ạm với nhà hàng Sunflower: kinh doanh karaoke kh.ô.ng có giấy phép; hoạt đ.ộng karaoke và cá.c hình thức vui chơi, giải trí khá.c quá giờ qu.y đ.ịnh; nhân viên n.ữ làm việc tại nhà hàng chưa được ký hợp đồng… Đoàn 2 đã b.uộc đình chỉ hoạt đ.ộng kinh doanh karaoke kh.ô.ng phép và hoạt đ.ộng kinh doanh vui chơi, giải trí sau 24 giờ đối với nhà hàng Sunflower.
Ngoài ra, CA quận 5 ph.ối h.ợp với cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an đã k.iểm tr.a hành chính nhà hàng Dragon-K (đường Trần Hưng Đạo, phường 14). Khoảng 70 ng.ười l.iên qu.an b.ị đ.ưa v.ề tr.ụ s.ở CA, trong đó có 1 n.ữ t.iếp v.iên d.ương t.ính với chất m.a t.úy. Tổ c.ô.ng tá.c đã lập biên bản x.ử l.ý nhà hàng này cá.c lỗi v.i ph.ạm như: hoạt đ.ộng quá giờ qu.y đ.ịnh, kinh doanh loại hình karaoke kh.ô.ng có giấy phép của c.ơ qu.an quản lý nhà nước, sử d.ụng phương thức có t.ính ch.ất khiêu d.âm trong nhà hàng ăn uống, sử d.ụng ng.ười lao đ.ộng chưa đủ t.uổi thành niên…
“Có qu.en biết r.ồi, cứ chơi hết m.ình đi! “
Nhiều ngày th.âm nh.ập, chúng tôi ghi nh.ận h.àng l.oạt nhà hàng ở trung tâm TP kh.ô.ng chỉ diễn ra h.oạt đ.ộng k.ích d.ục mà còn là điểm sử d.ụng m.a t.úy một cá.ch “a.n t.oàn”. Kh.ô.ng chỉ ở quận 1 hay 3 mà ở quận 5 cũng có rất nhiều địa chỉ “biến thành vua trong bữa tiệc t.ửu sắc”.
Tại nhà hàng Dragon-K nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5), chúng tôi kh.ô.ng kh.ỏi b.ất ng.ờ về cảnh ăn chơi trá.c tá.ng ở đây, với hình ảnh n.ữ t.iếp v.iên trong những bộ trang ph.ục có cũng như kh.ô.ng để phục v.ụ khá.ch. Đá.ng nói, khi chúng tôi th.ắc m.ắc về việc s.ợ gặp rắc rối lúc đang ă.n ch.ơi thì hầu hết quản lý cá.c nhà hàng trên đều khẳng định: “Có quen biết r.ồi. Cứ chơi hết m.ình đi”.
THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG
The post B.í m.ật bên trong cá.c điểm th.á.c l.oạn: Cuộc k.iểm tr.a được báo trước? appeared first on nhanh24h.info.