2 cựu c.ô.ng a.n cùng đồng ph.ạm đột nh.ập tr.ộm hơn 11 kg m.a t.úy trong kho t.ang v.ật

Do nợ nần, 2 cựu CA từng c.ô.ng tá.c tại Phòng c.ảnh s.át th.i h.ành á.n h.ình s.ự và h.ỗ tr.ợ tư ph.áp (CA tỉnh Sơn La) đã rủ thêm 1 đ.ồng ph.ạm rồi đ.ột nh.ập kho t.ang vật của Cục Thi h.ành á.n tỉnh, l.ấy đ.i gần 8 kg he.roin và hơn 3 kg m.a t.úy tổng hợp.
Ngày 31-7, một lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La x.ác nh.ận đã có qu.yết đ.ịnh tr.uy t.ố 3 b.ị c.an, gồm: Nguyễn Văn Thường (trú th.ôn Giềng, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn T.ùng Lâm (trú thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La) và Phạm Tuân (trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về t.ội “Chiếm đoạt chất m.a t.uý” qu.y đ.ịnh tại điểm h, khoản 4, điều 252 Bộ luật H.ình s.ự.
Theo cáo trạng, do n.ợ n.ần, Nguyễn Văn Thường đã điện thoại cho b.ạn là Nguyễn T.ùng Lâm (trú thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La), trước đây cùng c.ô.ng tá.c tại Phòng C.ảnh s.át th.i h.ành á.n h.ình s.ự và h.ỗ tr.ợ tư pháp (PC81 – CA tỉnh Sơn La), b.àn b.ạc tìm cá.ch đ.ột nh.ập vào tr.ụ s.ở cá.c c.ơ qu.an tại tỉnh Sơn La để l.ấy t.ài s.ản.
Sau đó Lâm đồng ý và chọn mục tiêu là Cục th.i h.ành á.n d.ân s.ự tỉnh Sơn La (tại khu tái định cư bản Giảng, phường Quyết Th.ắng, TP Sơn La), vì biết rõ vị trí kho vật chứng.

“Hà Nội kh.ô.ng v.ội được đâu” và câu hỏi: Phổi của quan có khá.c phổi của dân?
Wednesday October 16, 2019

Có 3 thứ kh.ô.ng thể thiếu trong cuộc sống (kh.ô.ng khí, nước, mặt trời), thì ng.ười Hà Nội đang phải đối mặt c.ăng th.ẳng với 2 thứ. Chưa […]

The post “Hà Nội kh.ô.ng v.ội được đâu” và câu hỏi: Phổi của quan có khá.c phổi của dân? appeared first on Celadon.

Trụ sở Cục th.i h.ành á.n d.ân s.ự Sơn La
Bàn b.ạc xong, Thường nhất trí và r.ủ thêm Phạm Tuân tham gia. Trước khi th.ực h.iện h.ành v.i, Thường và Tuân đã 2 lần lên Sơn La để Thường cùng Lâm đi th.ị s.át khu vực kho v.ật ch.ứng Cục th.i h.ành á.n.
Đến đêm mùng 9, rạng sá.ng ngày 10-11-2018, 3 người này cùng đ.ột nh.ập kh.o vật ch.ứng của Cục th.i h.ành á.n d.ân s.ự Sơn La, ch.iếm đ.oạt 7.999,24 gram he.roin; 3.483,90 gram m.a t.úy tổng hợp; 1 chiếc điện thoại là v.ật ch.ứng của 5 v.ụ á.n.
Sau khi th.ực h.iện h.ành v.i, ph.át h.iện số m.a t.úy ch.iếm đ.oạt được lớn nên 3 b.ị c.an đã tự th.ú, giao nộp toàn bộ số t.ài s.ản là vật chứng ch.iếm đ.oạt được.
Theo 1 nguồn tin, Nguyễn Văn Thường và Nguyễn T.ùng Lâm là đảng viên đã b.ị Ủ.y b.an K.iểm tr.a huyện ủy Tam Dương và Ủ.y b.an k.iểm tr.a Huyện ủy Thuận Châu đình chỉ sinh hoạt Đ.ảng.
(NLĐO)
The post 2 cựu c.ô.ng a.n cùng đồng ph.ạm đột nh.ập tr.ộm hơn 11 kg m.a t.úy trong kho t.ang v.ật appeared first on nhanh24h.info.

Chứng khoá.n Hồng Kô.ng sụt mạnh sau lệnh c.ấm khẩu trang
Monday October 07, 2019

Chứng khoá.n Hồng Kô.ng sụt điểm trong phiên giao dịch ngày 4/10, sau khi chính quyền c.ô.ng b.ố lệnh c.ấm đeo khẩu trang và mặt nạ…  Trưởng đặc […]

The post Chứng khoá.n Hồng Kô.ng sụt mạnh sau lệnh c.ấm khẩu trang appeared first on Celadon.