Vũ ‘nhô.m’: Có hoàn cảnh nào đ.áng th.ương như b.ị c.áo kh.ông?

Được tự bào chữa, Vũ ‘nhô.m’ cho rằng thành l.ập Công ty Bắc Nam 79 có sự đóng góp của Cục B61 Bộ CA và CA Đà Nẵng nhưng chỉ là vốn ảo, lúc khó khăn Vũ đề nghị l.ãnh đ.ạo Tổng cục đóng góp nhưng bị t.ừ ch.ối.
Ngày 12-6, TAND Cấp cao tiếp tục bước sang phần tr.anh l.uận đối với ph.iên t.òa x.ét x.ử Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ “nhô.m”; nguyên thượng tá, Phó ph.òng Biệt phái, Tổng cục V, Bộ CA) về t.ội “L.ợi d.ụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành c.ông v.ụ”, trong v.ụ á.n thâu tóm nhà đất c.ông sản tại TP HCM và Đà Nẵng.

Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng 26/12, b.ị c.áo Vì Văn Toá.n và cá.c đ.ồng ph.ạm đã được dẫn giải đến sân vận đ.ộng có sức chứa 10.000 ng.ười để chuẩn b.ị tiến […]

The post Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên appeared first on Celadon.

Bị cáo Vũ “nhô.m” tại ph.iên t.òa cấp phúc thẩm
Được tự bào chữa, Vũ “nhô.m” cho rằng mình vô t.ội vì kh.ông có quyền h.ạn; bản thân chỉ được bổ nhiệm Phó phòng vào năm 2016 nhưng cá.c hoạt đ.ộng mua bán đất diễn ra trước đó. Ngoài ra, Công ty Bắc Nam 79 có 3 cổ đông gồm: Vũ, Hoàng Hữu Thân (bí danh của b.ị c.áo Phan Hữu Tuấn, ng.uyên tr.ung t.ướng, ng.uyên Tổng cục phó Tổng cục V, Bộ CA) và Nguyễn Quang Ngọc (tên giả của trưởng Phòng t.ình b.áo CA TP Đà Nẵng). “Luật doanh ngh.iệp qu.y định s.ĩ qu.an CA kh.ông được th.ành lập, điều hành doanh ngh.iệp nhưng t.ình b.áo có đặc thù riêng. Cá.c anh Tuấn, anh Hùng đã lấy tên khá.c để thành lập Công ty nên đúng l.uật” – b.ị c.áo nói.
Về vấn đề Công ty Bắc Nam 79 được Vũ góp 70% vốn, Cục B61 (thuộc Tổng cục V) 20%, CA TP Đà Nẵng 10% nhưng là vốn ảo, Vũ “nhô.m” cho rằng từng nhiều lần đề nghị B61 góp vốn, nhất là khi bản thân khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, l.ãnh đ.ạo Tổng cục V t.ừ ch.ối, nói đơn vị kh.ông góp vốn nên bản thân b.ị c.áo đã phải tự xoay sở. “HĐXX thấy có hoàn cảnh nào ra đời đáng thương như b.ị c.áo kh.ông? Nếu tiền là Tổng cục V cấp kh.ông nói nhưng đó là tiền của b.ị c.áo, nếu làm được thì th.ắng, lỗ phải m.ất. Bị cáo kh.ông l.ợi d.ụng Tổng cục V mà được giao phát triển vỏ bọc, kinh tế rồi Tổng cục V mới đưa người, máy m.óc vào hoạt đ.ộng ngh.iệp vụ” – b.ị c.áo Vũ tự bào chữa.
Theo Vũ “nhô.m”, do góp vốn hoàn toàn là tiền của b.ị c.áo nên việc chuyển quyền sử d.ụng đất từ pháp nhân Công ty sang cá nhân mình là đúng. Nếu b.ị c.áo có ch.ủ đ.ích l.ợi d.ụng Bộ CA thì kh.ông c.ần s.ang tên vì Công ty với b.ị c.áo là một.
Vũ “nhô.m” cũng ph.ân t.ích thêm việc mua bán đất trong v.ụ á.n là giữa cá.c pháp nhân với nhau nên nếu có sai, phải x.ử l.ý pháp nhân thay vì x.ử l.ý cá nhân Vũ như hiện nay. Nếu có thiệt h.ại trong việc mua bán, đó là trá.ch nhiệm của bên bán còn c.ông ty của Vũ chỉ biết đ.áp ứng đủ yêu cầu của bên bán. “Nếu quy trá.ch nhiệm cho người mua, giờ vợ b.ị c.áo cũng có thể kiện bên bán vì ông kh.ông bán, chồng tôi kh.ông phải đi t.ù. Đây là nỗi oan” – b.ị c.áo này nói.
Trước đó cùng ngày, VKSND Cấp cao đã đề nghị HĐXX bá.c kháng c.áo toàn b.ộ bản á.n của Vũ “nhô.m”. Cụ thể, VKSND cho rằng hành v.i ph.ạm t.ội của b.ị c.áo đã rõ trong quá trình đ.iều tr.a và x.ét x.ử tại ph.iên t.òa cấp sơ th.ẩm. B.ị c.áo được tuyển d.ụng l.àm t.ình b.áo, phó trưởng phòng nhưng l.ợi d.ụng c.ông ty bình phong và cá.c văn bản của Bộ CA để tr.ục l.ợi khi nhận quản lý, sử d.ụng 7 lô nhà đất, c.ông sản kh.ông qua đấu giá, còn được giảm giá. Hành vi của b.ị c.áo là trái c.ông vụ, trái quy định đất đai về đất c.ông sản nhằm v.ụ l.ợi cá nhân.
Ng. Hưởng
Theo https://nld.com.vn/phap-luat/vu-nhom-co-hoan-canh-nao-dang-thuong-nhu-bi-cao-khong-20190612134103096.htm
The post Vũ ‘nhô.m’: Có hoàn cảnh nào đ.áng th.ương như b.ị c.áo kh.ông? appeared first on nhanh24h.info.

Đôi điều ấn triện
Wednesday January 08, 2020

Đôi điều ấn triện Châu Á nói chung cũng như Trung Hoa nói riêng đã sử dụng ấn triện từ những ngày xây dựng triều đại. Mục đích […]

The post Đôi điều ấn triện appeared first on Celadon.