Trưởng đoàn th.anh tr.a Bộ Xây dựng bị b.ắt quả t.ang nh.ận h.ối l.ộ tại Vĩnh Phúc

Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã b.ắt quả t.ang 2 cán bộ của đoàn Th.anh tr.a thuộc Bộ Xây dựng là Trưởng đoàn Nguyễn Thị Kim Anh và c.án b.ộ Đặng Hải Anh về h.ành v.i nhận h.ối l.ộ trong quá trình thực hiện nhiệm v.ụ th.anh tr.a tại huyện Vĩnh Tường.
Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản gửi Đảng bộ Thanh tra Bộ Xây dựng; Chi bộ Phòng phòng, chống th.am nh.ũng; Chi bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2, liên quan đến việc đoàn Thanh tra thuộc Bộ Xây dựng bị l.ập biên bản vào chiều 12/6 về h.ành v.i vòi vĩnh, đòi chung chi tiền tỷ khi thực hiện nhiệm v.ụ th.anh tr.a tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tại văn bản trên, Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã b.ắt quả t.ang Trưởng đoàn Th.anh tr.a thuộc Bộ Xây dựng là Nguyễn Thị Kim Anh và cán bộ Đặng Hải Anh nhận h.ối l.ộ trong quá trình thực hiện nh,iệm v,ụ tha,nh tr,a; kh.ám x.ét kh.ẩn cấp nơi làm việc của những người này tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về
Monday December 02, 2019

t.ối 1/12, CA tỉnh Thanh Hoá x.á.c nh.ận th.ô.ng tin đang đ.iều tr.a v.ụ á.n ng.ười v.ợ t.ử v.ong với viên đ.ạn xuyên v.ai, được ng.ười ch.ồng bế […]

The post ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về appeared first on Celadon.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn Th,anh tr,a thuộc Bộ Xây dựng cùng mộ cán bộ th,anh tr,a bị b.ắt quả t.ang nhận h.ối l.ộ tại Vĩnh Phúc.
“Bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An; hiện đang cư trú tại phường Bá.ch Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) – Phó trưởng phòng Phòng chống th.am nh.ũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đã có h.ành v.i nhận h.ối l.ộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra (theo Quyết định số 100/QĐ-TTr ngày 5/4/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra c.ông tá.c quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, c.ông tá.c cấp ph,ép xây dựng, quản lý sau cấp phép và c.ông tá.c quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường)”, Văn bản nêu rõ.C,ơ qu,an C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Vĩnh Phúc cũng có văn bản th.ông báo đến Bộ Xây dựng về trường hợp cán bộ Đặng Hải Anh (38 tuổi, quê ở huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội), chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2, thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, có h.ành v.i nhận h.ối l.ộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.
Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, hiện cả hai cán bộ trên đang bị t.ạm gi.ữ tại Trại t.ạm gi.am CA tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, văn bản của Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Vĩnh Phúc kh.ông nêu rõ h.ành v.i nhận h.ối l.ộ của bà Kim Anh và cán bộ Hải Anh là bằng hiện vật hay số tiền cụ thể.
Được biết, ngày 5/4, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND huyện Vĩnh Tường về việc thanh tra Bộ sẽ tiến hành th,anh t,ra chuyên ngành trên địa bàn. Văn bản do bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng ký.
Ngày 8/4, UBND huyện Vĩnh Tường ra văn bản số 771 về việc c.ông bố quyết định thanh tra.
Đến ngày 10/4, tại UBND huyện Vĩnh Tường, Thanh tra Bộ Xây dựng c.ông bố quyết định thanh tra giai đoạn 2013 – 2018 do 29 UBND xã làm chủ đầu tư thuộc UBND huyện Vĩnh Tường.
Theo quyết định, Đoàn sẽ tiến hành k,iểm tr,a c.ông tá.c quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; c.ông tá.c quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, c.ông trình do UBND xã làm chủ đầu tư; t.ổ ch.ức bộ máy, danh sá.ch cán bộ thực hiện c.ông tá.c quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp ch,uyên môn; điều kiện n,ăng l,ực của t.ổ ch.ức, cá nhân tham gia h,oạt đ.ộng xây dựng theo quy định của L,uật xây dựng đối với cá.c dự án, c.ông trình do UBND xã làm chủ đầu tư…
Chiều 12/6, đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường thì bị lập biên bản (ngày 12/6) vì có h.ành v.i đòi chung chi lên đến chục tỷ đồng.
Ngày 14/6, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh x.á.c nhận, 3 trong số 5 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng liên qu,an đến v,ụ việc bị CA Vĩnh Phúc lập biên bản về h.ành v.i “v.òi t.iền” tại huyện Vĩnh Tường đã được tại ngoại.
Vụ việc hiện đang được cơ quan CA đ.iều tr.a làm rõ.
Theo Tiền Phong
The post Trưởng đoàn th.anh tr.a Bộ Xây dựng bị b.ắt quả t.ang nh.ận h.ối l.ộ tại Vĩnh Phúc appeared first on nhanh24h.info.

r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới
Wednesday November 27, 2019

10 giờ sá.ng ngày 15/11, Đặng Văn Khuyên, h.ọc s.inh lớp 5D, Tr.ường t.iểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện h.àm Yên, Tuyên Quang đang ngồi trong […]

The post r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới appeared first on Celadon.