Tổng LĐLĐ VN: Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Th.ắng có d.ấu h.iệu lạm quyền

Tổng Liên đoàn Lao đ.ộng Việt Nam khẳng định hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Th.ắng, ông Lê Vinh Danh kh.ông chỉ nhiều lần ph.ản ứ.ng, kh.ông chấp hành quy định của cấp có thẩm quyền mà còn có d.ấu h.iệu lạm quyền.

Tuyển n.ữ Việt n.am b.ị bỏ đói, cầu thủ lên kế hoạch tự mua nồi niêu về nấu cơm để hướng tới HCV SEA Games
Tuesday November 26, 2019

Ở buổi họp báo trước trận ra quân, HLV trưởng Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về kh.ó kh.ăn của ĐT Việt n.am trong c.ô.ng tá.c […]

The post Tuyển n.ữ Việt n.am b.ị bỏ đói, cầu thủ lên kế hoạch tự mua nồi niêu về nấu cơm để hướng tới HCV SEA Games appeared first on Celadon.

Trường Đại học Tôn Đức Th.ắng
Chiều tối nay 10-6, Tổng Liên đoàn Lao đ.ộng (LĐLĐ) Việt Nam đã có th.ông tin báo chí liên quan đến việc những ngày qua, l.ãnh đ.ạo Trường ĐH Tôn Đức Th.ắng (TDTU) đã có những phát ngôn trên cá.c cơ quan truyền th.ông kh.ông đúng b.ản ch.ất, kh.ông đúng sự thật về Tổng LĐLĐ Việt Nam, gây t.ổn h.ại đến uy tín của t.ổ ch.ức Công đoàn Việt Nam.
Hiệu trưởng có d.ấu h.iệu lạm quyền và từng ph.ản ứ.ng nhiều cơ quan khá.c
Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, l.ãnh đ.ạo TDTU, nhất là Hiệu trưởng Lê Vinh Danh, nhiều lần ph.ản ứ.ng, kh.ông chấp hành quy định của cấp có thẩm quyền, trong đó có Tổng LĐLĐ Việt Nam, như: Hiệu trưởng nhà trường kh.ông đồng ý để Kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán nhà trường và Kiểm toán nhà nước phải có c.ông văn gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam; kh.ông đồng ý cho Đoàn kiểm tra của Tổng LĐLĐ Việt Nam kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật; sau khi có dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra thì nhà trường tiếp tục ph.ản ứ.ng;
Đoàn giá.m s.át của Uỷ ban Văn hoá, Giáo d.ục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiến hành giá.m s.át nhà trường, khi có báo cáo kết quả thì nhà trường ph.ản ứ.ng gửi văn bản tới Chủ tịch Quốc hội với những lời lẽ kh.ông đúng mực về Báo cáo của Đoàn giá.m s.át.
“Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã 5 lần mời Ban Giám hiệu TUTD ra họp bàn về sự phát triển của nhà trường, tuy nhiên đến 31-5-2019, Ban Giám hiệu mới cử 2 hiệu phó nhà trường ra dự họp. Hiệu trưởng nhà trường kh.ông tham dự”- Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết.
Th.ông tin báo chí của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng khẳng định Hiệu trưởng Lê Vinh Danh có d.ấu h.iệu lạm quyền khi triệu tập và chủ trì họp Hội đồng trường bất thường mà kh.ông báo cáo, đề nghị với Chủ tịch Hội đồng trường là Tiến sĩ Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
“Vì lý do đi c.ông tá.c nước ngoài, Chủ tịch Hội đồng trường đã yêu cầu lùi thời gian t.ổ ch.ức cuộc họp, tuy nhiên Hiệu trưởng nhà trường vẫn chủ trì cuộc họp và ra cá.c quyết nghị, trong khi quy định tại Điều lệ Trường Đại học thì chỉ có Chủ tịch Hội đồng trường mới có quyền chủ toạ cuộc họp Hội đồng trường” – văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu rõ.
Vẫn theo th.ông tin báo chí, Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi, thảo luận một cá.ch dân chủ với nhà trường về những vấn đề nhà trường quan tâm, đề xuất… nhưng đáng tiếc l.ãnh đ.ạo nhà trường đã sử d.ụng diễn đàn truyền th.ông để có những phát ngôn kh.ông đúng về Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thực tế đã khẳng định TUTD có được như ngày hô.m nay chắc ch.ắn có sự l.ãnh đ.ạo, chỉ đạo khoa học, hiệu quả và tôn trọng quyền tự chủ của cơ quan cấp trên là Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Về Công văn số 655/TLĐ ngày 7-5-2019 gửi Hội đồng trường và Ban giám hiệu về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo d.ục đại học, Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định nội dung c.ông văn hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, Tổng LĐLĐ Việt Nam kh.ông can thiệp, áp đặt vào c.ông việc nội bộ của nhà trường mà tiếp tục tạo điều kiện tối đa để nhà trường tự chủ.
Về Công văn 831/TLĐ ngày 5-6-2019 gửi Bộ Giáo d.ục và Đào tạo về việc xin ý kiến một số nội dung để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật giáo d.ục đại học, Tổng LĐLĐ Việt Nam có đề nghị xem xét học hàm giáo sư của ông Lê Vinh Danh, vì có ý kiến c.ông dân đề nghị xem xét tính hợp pháp của trường đại học đã c.ông nhận học hàm này.
“Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tôn trọng và bảo vệ đến cùng Hiệu trưởng Lê Vinh Danh nếu học hàm đó là hợp pháp”- Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.
Tổng LĐLĐ Việt Nam kh.ông thu tiền của trường
Về vấn đề Trường ĐH Tôn Đức Th.ắng nói Tổng LĐLĐ Việt Nam “b.uộc”, “đòi” trường nộp 30% chênh lệch thu chi, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết năm 2017, Đoàn Kiểm tra của Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành kiểm tra c.ông tá.c quản lý tài chính, tài sản của nhà trường có kiến nghị: “Tổng LĐLĐ Việt Nam hàng năm phê duyệt dự toán thu, chi của Trường và giao nghĩa vụ phải nộp lên Tổng LĐLĐ Việt Nam theo quy định”.
Theo Quy định 1684 năm 2006 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, “đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt đ.ộng phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa kh.ông quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định”.
Ngoài ra, trong văn bản góp ý của cá.c ban Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với quy chế t.ổ ch.ức, hoạt đ.ộng của nhà trường có tiếp tục nêu lại nội dung này, tuy nhiên căn cứ Quyết định 158 ngày 29-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định kh.ông thu của trường. Việc nêu nội dung trên chỉ là kiến nghị của Đoàn Kiểm tra và ý kiến của Ban chuyên môn Tổng LĐLĐ Việt Nam kh.ông phải là chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Hằng năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng kh.ông giao dự toán phải nộp nghĩa vụ cho trường và thực tế đến nay hoàn toàn kh.ông thu của trường khoản tiền nào.
Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định việc l.ãnh đ.ạo nhà trường cho rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu Trường nộp 30% chênh lệch thu chi để xây dựng thiết chế c.ông đoàn là th.ông tin hoàn toàn sai sự thật.
Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, thiết chế c.ông đoàn được thực hiện 2 năm vừa qua lấy từ nguồn tiết kiệm 10% chi hành chính, chi phong trào của cả hệ thống t.ổ ch.ức c.ông đoàn từ cơ sở đến Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Về việc hỗ trợ tiền, tài sản của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với Trường ĐH Tôn Đức Th.ắng, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết Trường ĐH Tôn Đức Th.ắng (TDTU), tiền thân là Trường ĐH Công nghệ dân lập Tôn Đức Th.ắng do LĐLĐ TP HCM sáng lập, được thành lập theo Quyết định 787/TTg ngày 24-9-1997 của Thủ tướng Chính phủ; sau đó chuyển thành trường bán c.ông và đổi tên thành Trường ĐH Bán c.ông Tôn Đức Th.ắng trực thuộc UBND TP HCM theo Quyết định 18/2003/QĐ-TTg ngày 28-1-2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, trường này được chuyển thành trường ĐH c.ông lập trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam theo Quyết định 747/QĐ-TTg ngày 11-6-2008 của Thủ tướng Chính phủ.
TDTU được hình thành từ chủ trương của LĐLĐ TP HCM nhằm thực hiện nhiệm vụ ch.ính tr.ị của t.ổ ch.ức Công đoàn (CĐ) và của TP HCM trong những năm đầu đổi mới, dù qua nhiều lần thay đổi nhưng toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất với giá trị đầu tư gần 3.000 tỉ đồng và trên 100 ha đất cùng bộ máy, nhân sự kể từ ngày đầu thành lập cho đến nay đều thuộc về t.ổ ch.ức CĐ.
Theo điều 28 Luật CĐ, về tài sản thì khi TDTU chuyển giao về cho Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2008, tại biên bản bàn giao của UBND TP HCM ngày 23-9-2008 x.á.c định đất và tài sản trên đất thuộc sở hữu của Tổng LĐLĐ Việt Nam, gồm: Cơ sở 1 tại địa chỉ 98 Ngô Tất Tố (phường 9, quận Bình Thạnh) có diện tích 2.800 m2; cơ sở 2 có diện tích 90.725 m2 tại phường Tân Phong (quận 7, TP HCM). Về tài sản trên đất nguyên giá theo biên bản bàn giao là hơn 80 tỉ đồng và giá trị còn lại là hơn 51 tỉ đồng. Sau đó Tổng LĐLĐ Việt Nam giao lại cho TDTU.
Ngoài ra, từ năm 2008 đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho trường một số cơ sở nhà đất và tài sản trên đất, cá.c khoản cấp, cho vay… Cụ thể: Giao quyền quản lý và sử d.ụng cơ sở tại 22 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phúc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với diện tích 29.189 m2 và tài sản trên đất. Tài sản này được x.á.c định trị giá mấy trăm tỉ đồng. Tiếp đó là cơ sở tại khóm 6, phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau có diện tích 21.616 m2 trị giá khoảng 100 tỉ đồng.
Về hỗ trợ tài chính, TDTU được LĐLĐ TP HCM cấp hơn 8,3 tỉ đồng, được Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ TP HCM cho vay kh.ông tính lãi hơn 187 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2009-2015.
Số tiền, tài sản mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ Trường ĐH Tôn Đức Th.ắng hàng ngàn tỉ đồng bao gồm nhiều hình thức: Cấp, cho vay, giao quản lý, sử d.ụng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao đất, chứ kh.ông phải duy nhất là hình thức cấp như một số báo nêu. Từ nguồn tài sản này, cùng với sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường, đến nay khối tài sản đã gia tăng lên khoảng 3.000 tỉ đồng.
Theo NLD
The post Tổng LĐLĐ VN: Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Th.ắng có d.ấu h.iệu lạm quyền appeared first on nhanh24h.info.

b.í ẩ.n đường hầm trong ngôi đình c.ổ 200 năm ở Bình Dương
Monday November 25, 2019

Một ngôi đình có t.uổi đời gần 200 năm mang tên đình Dĩ An, ở tỉnh Bình Dương kh.ô.ng chỉ c.uốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên mà […]

The post b.í ẩ.n đường hầm trong ngôi đình c.ổ 200 năm ở Bình Dương appeared first on Celadon.