Quốc hội kh.ông ch.ấp thuận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

414/453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành th.ông qua luật Giáo d.ục (sửa đổi), 31 đại biểu kh.ông tán thành, 8 đại biểu kh.ông biểu quyết. Nhiều nội dung được tiếp thu, điều chỉnh như về triết lý giáo d.ục, hội đồng thẩm định sá.ch giáo khoa… nhưng đề xuất quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai kh.ông được chấp nhận… 

n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng
Saturday November 30, 2019

Trong lúc tổ tuần tra c.ảnh s.át cơ đ.ộng CA Hải Phòng đang k.iểm tr.a xe máy chở 3 thì một ng.ười được cho là chủ xe đi […]

The post n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng appeared first on Celadon.

Một tiết học tiếng Anh theo phương pháp mới được áp d.ụng tại TPHCM (ảnh minh hoạ)
Sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết th.ông qua luật Giáo d.ục (sửa đổi) sau 3 quy trình 3 kỳ thảo luận tại cơ quan lập pháp cao nhất.
Trước đó, Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo d.ục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về triết lý giáo d.ục, UB Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý Điều 2 quy định về mục tiêu giáo d.ục để thể hiện nội dung này.
Cụ thể, mục tiêu giáo d.ục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đ.ạo đ.ức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề ngh.iệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức c.ông dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự ngh.iệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
UB Thường vụ khẳng định triết lý giáo d.ục nằm trong mục tiêu “phát triển toàn diện con người Việt Nam”, qua tính chất của nền giáo d.ục xã hội chủ nghĩa: nhân dân, dân tộc, khoa học và hiện đại, qua nội dung, phương pháp giáo d.ục và chính sá.ch phát triển giáo d.ục được thể hiện xuyên suốt trong toàn luật.
Về giáo d.ục phổ th.ông, có ý kiến đề nghị giảm bớt số lượng môn học nhằm giảm tải chương trình học và giảm áp lực cho học sinh.
Cơ quan giải trình báo cáo, số lượng cá.c môn học được quy định trong chương trình giáo d.ục phổ th.ông, luật Giáo d.ục quy định mang tính nguyên tắc về yêu cầu, việc thẩm định, ban hành chương trình. Việc bảo đảm chương trình đáp ứng nhu cầu của phát triển xã hội, phù hợp với th.ông lệ quốc tế, tâm sinh lý học sinh được giao cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định với sự giá.m s.át của Quốc hội và xã hội.
Về sá.ch giáo khoa, Chủ nhiệm Phan Thanh bình cho biết, có ý kiến đề nghị quy định sá.ch giáo khoa  phải được sử d.ụng ổn định, lâu dài, cũng có ý kiến đề nghị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sá.ch giáo khoa hoặc đề nghị giao thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sá.ch.
UB Thường vụ nhận định, đa số đại biểu đồng ý chủ trương đã giao trong nghị quyết 88 của Quốc hội là cần có một chương trình giáo d.ục phổ th.ông thống nhất cả nước, có một số sá.ch giáo khoa cho mỗi môn học, giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trá.ch nhiệm về chất lượng và quyết định ban hành sá.ch giáo khoa sử d.ụng trong cả nước.
Về thẩm quyền quyết định việc lựa chọn sá.ch giáo khoa để sử d.ụng ổn định trong cá.c cơ sở giáo d.ục phổ th.ông trên địa bàn, tiếp thu ý kiến của cá.c đại biểu Quốc hội, Điều 32 dự thảo Luật đã được chỉnh lý cho phù hợp với quy định của Luật t.ổ ch.ức chính quyền địa phương.
Một nội dung được tiếp thu trong dự thảo luật là quy định về Hội đồng quốc gia thẩm định sá.ch giáo khoa. Ghi nhận cá.c ý kiến góp ý, luật đã quy định cụ thể về thành phần Hội đồng bao gồm cá.c nhà giáo, cán bộ quản lý giáo d.ục, nhà khoa học có kinh ngh.iệm, uy tín về giáo d.ục và đại diện cá.c cơ quan, t.ổ ch.ức có liên quan. Hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số th.ành v.iên là cá.c nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.
Theo UB Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở quy định cụ thể về thành phần, cơ cấu này, việc giao Bộ trưởng Bộ GD- ĐT thành lập Hội đồng theo từng môn học ở từng cấp học, để thẩm định sá.ch giáo khoa và chịu trá.ch nhiệm về sá.ch giáo khoa là phù hợp với thẩm quyền chuyên môn mà vẫn bảo đảm tính khá.ch quan.
Vì vậy, UB Thường vụ Quốc hội quyết định giữ quy định về thẩm quyền lập Hội đồng thẩm định sá.ch giáo khoa giữ như dự thảo luật (Điều 32).
Dự thảo luật cũng được tiếp thu, chỉnh lý cá.c quy định liên quan đến phương pháp giảng dạy để thể hiện tình thần dạy lấy người học là trung tâm, tôn trọng sự khá.c biệt (cá.c Điều 7, 24, 30, 43).
Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khá.c, cơ quan giải trình lập luận, Hiến pháp 2013 quy định “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Cá.c dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”,“c.ông dân có quyền x.á.c định dân tộc của mình, sử d.ụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”, chưa quy định về ngôn ngữ thứ hai.
Lý lẽ khá.c, về đối ngoại, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ, việc dạy học ngoại ngữ đã được Bộ GD-ĐT rất chú trọng, tôn trọng sự lựa chọn của người học. Do đó, UB Thường vụ Quốc hội kh.ông chỉnh lý dự luật theo hướng ý kiến này.
Theo Dân Trí
The post Quốc hội kh.ông ch.ấp thuận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 appeared first on nhanh24h.info.

ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang
Wednesday January 08, 2020

Chiều 7/1, th.ô.ng tin từ UBND phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho hay cơ qu.an ch.ức năng đang đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của một ng.ười đ.àn […]

The post ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang appeared first on Celadon.