Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Tôi còn l.uyến t.iếc một điều’

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Tổng c.ông ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một th.ành v.iên đã nộp đơn xin t.ừ ch.ức vào hô.m qua 4.6. PV Thanh Niên đã phỏng vấn ông Hải xung quanh đơn xin từ chức này.
Ông Đoàn Ngọc Hải tại buổi nhận quyết định điều đ.ộng làm Phó t.ổng giám đốc Tổng c.ông ty xây dựng Sào Gòn TNHH Một th.ành v.iên, vào sáng qua 4.6ẢNH: TRUNG HIẾU
PV Thanh Niên: Buổi sáng nhận quyết định điều đ.ộng từ Phó ch.ủ t.ịch UBND Q.1 về làm Phó tổng giám đốc Tổng c.ông ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một th.ành v.iên, đến buổi chiều ông đã nộp đơn xin từ chức. Vì sao ông nộp đơn xin từ chức một cá.ch “chớp nhoáng” như vậy?
Ông Đoàn Ngọc Hải: Như trong đơn từ chức tôi có nêu rõ lý do, là khi về đó tôi kh.ông hợp sở trường, chuyên môn được đào tạo và quá trình c.ông tá.c. Với tư cá.ch là một đảng viên, 3 năm quân ngũ, 25 năm c.ông tá.c tại Q.1, tôi nghĩ phải chấp hành cá.c quyết định về cán bộ, t.ổ ch.ức. Khi nhận quyết định tôi đã chia sẻ như thế, và tôi cũng có nói là sẽ có hành đ.ộng phù hợp với người cán bộ đảng viên trong tình hình hiện nay.
Nếu tôi miễn c.ưỡng phải nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết, thì có th.ể g.ây ra những h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng nên tôi quyết định nộp đơn xin từ chức Phó tổng giám đốc Tổng c.ông ty xây dựng Sào Gòn TNHH Một th.ành v.iên.
“Nay nhiệm vụ mới tôi nhận thấy là kh.ông phù hợp nên xin từ chức”
* Trước khi ra quyết định điều đ.ộng, thành phố có hỏi ý kiến ông?
* Khi từ chức rồi, ông có s.ợ sẽ bị phanh phui t.iêu c.ực khi còn đ.ương ch.ức?
Ông Đoàn Ngọc Hải: Tôi kh.ông s.ợ gì cả vì kh.ông bao giờ tôi cố ý làm trái để tr.ục l.ợi, kh.ông bao giờ o ép doanh ngh.iệp, người dân để lấy tiền. Nếu s.ợ tôi đã kh.ông trực diện với tiêu cực trên vỉa hè, sẽ kh.ông bao giờ dám thẳng th.ắn trong cá.c cuộc họp Ban Thường vụ về c.ông tá.c cán bộ.
– Thành phố có hỏi ý kiến của tôi. Tuy nhiên, nguyện vọng mà tôi đề đạt là được gắn bó với c.ông tá.c Đảng hoặc chính quyền vì hợp sở trường mà tôi trình bày trước đó đã kh.ông được chấp nhận.
* Năm 2018 ông từng nộp đơn xin từ chức vì “kh.ông thực hiện được lời hứa trước nhân dân”, và rồi rút đơn; nay lại xin từ chức khi mới nhận nhiệm vụ mới, vì sao lại như thế?
– Năm 2018 khi tôi nộp đơn từ chức Phó ch.ủ t.ịch UBND Q.1, có l.ãnh đ.ạo thành phố đ.ộng viên tôi ở lại, và tôi rút đơn để tiếp tục làm việc. Nay nhiệm vụ mới tôi nhận thấy là tôi kh.ông phù hợp nên tôi xin từ chức.
* Có th.ông tin cho rằng “ông Hải quậy quá phải điều đi chứ ở lại Q.1 xáo xào kh.ông điều hành gì được?”
– Đó là th.ông tin của một vài cá nhân. Người thẳng th.ắn, nóng nảy khá.c với quậy phá. Bố trí cán bộ như vậy nặng tính cá nhân, duy ý chí, kh.ông có cơ sở khoa học trong c.ông tá.c cán bộ.
Ông Đoàn Ngọc Hải thời còn làm Phó ch.ủ t.ịch UBND Q.1, trong một lần ra quân x.ử l.ý v.i ph.ạm trật tự lòng lề đường ẢNH: NGỌC DƯƠNG”
Xin hỏi phương pháp căn cơ là phương pháp như thế nào”
* Cũng có ý kiến cho rằng làm Phó ch.ủ t.ịch quận thì cần có tầm tham mưu cho l.ãnh đ.ạo quận về đường dài, chứ kh.ông nên xuống đường quá nhiều dẹp vỉa hè hay b.ắt chó thả rông. Việc làm đó kh.ông đúng tầm, mất thời gian mà chỉ cần giao cấp dưới làm, nếu kh.ông hoàn thành sẽ x.ử l.ý?
– B.ắt chó thả rông, tôi vẫn giao cho cấp dưới, nhưng trường hợp đặc biệt ở đường Mai Thị Lựu, trong cuộc họp P.Đa Kao đề nghị quận giúp, thì tôi phải trực tiếp vì theo báo cáo của l.ãnh đ.ạo phường Đa Kao, là nhà này có 2 người đi t.ù về nên kh.ông ai dám đụng vào.
Về chuyện vỉa hè, tôi đã từng đề đạt với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân rằng nếu kh.ông dọn dẹp vỉa hè thì 100 năm nữa thành phố mình cũng kh.ông được như Singapore hiện nay, chứ đừng nói đến Singapore 100 năm sau. Tôi nghĩ có một việc cần phải làm hàng ngày, đó là vỉa hè th.ông thoáng, văn minh, an toàn. Vấn nạn buôn bán bừa bãi, nhếch nhá.c trên vỉa hè góp phần gây kẹt xe ngh.iêm trọng, an toàn vệ sinh thực phẩm kh.ông có, chất lượng cuộc sống cộng đồng bị hạ thấp, thể hiện sự quản lý rất yếu kém của chính quyền cơ sở.
Nếu nói dọn dẹp vỉa hè cần phải có giải pháp căn cơ, phải có l.ộ trình, thì xin hỏi phương pháp căn cơ là phương pháp như thế nào, l.ộ trình thì đến bao giờ chấm dứt được sự nhếch nhá.c trên vỉa hè để cấp dưới thực hiện? Nếu chỉ đạo “chung chung” như thế thì cấp dưới làm sao thực hiện được.
“Tôi quay trở về với c.ông việc kinh doanh mà bố mẹ ruột đã để lại”
* Ông có nghĩ là ông mạnh tay với “dẹp loạn” vỉa hè kh.iến ông r.ơi vào tình cảnh như hiện nay?
– Khi viết đơn xin từ chức, tôi cũng có chia sẻ rằng phải chăng việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có “m.áu mặt”, và kết quả đối với cá nhân tôi ngày hô.m nay là như vậy.
* Nếu đơn từ chức của ông được chấp nhận, ông sẽ làm gì?
– Tôi quay trở về với c.ông việc kinh doanh mà bố mẹ ruột đã để lại.
* Nếu sẽ được giải quyết nguyện vọng từ chức, ông có luyến tiếc điều gì kh.ông?
Tôi còn khát vọng nhưng kh.ông thể tiếp tục. Tôi kh.ông phải cán bộ luôn vâng dạ, cúi mình trước cấp trên. Tôi rất tiếc khi chưa làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho người dân Q.1.
Khi từ chức rồi, tôi được thoải mái hơn trước, nhưng chỉ b.uồn một điều là chưa làm được gì nhiều cho người dân. Tôi còn “nợ” người dân 8 chung cư thuộc diện cần phải cải tạo xây mới lại cho an toàn, khi chưa kịp cùng với cá.c sở ngành x.ử l.ý sớm việc tái định cư cho người dân.
Tôi có thời gian 3 năm gắn bó trong quân ngũ, ở Lữ đoàn 477 Quân khu 7. Và tôi còn luyến tiếc một điều, là về việc trước đây tại sao mình kh.ông chọn môi trường quân đội để phấn đấu và cống hiến, một môi trường cực kỳ tốt đẹp và phù hợp với phong cá.ch của tôi hơn.
* Khi từ chức rồi, ông có s.ợ sẽ bị phanh phui tiêu cực khi còn đương chức?
– Tôi kh.ông s.ợ gì cả vì kh.ông bao giờ tôi cố ý làm trái để tr.ục l.ợi, kh.ông bao giờ o ép doanh ngh.iệp, o ép người dân để lấy tiền. Nếu s.ợ tôi đã kh.ông trực diện với tiêu cực trên vỉa hè, sẽ kh.ông bao giờ dám thẳng th.ắn trong cá.c cuộc họp Ban Thường vụ về c.ông tá.c cán bộ.
* Xin cám ơn ông!
Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 4.6, ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cho biết thời điểm xây dựng quy trình điều đ.ộng ông Đoàn Ngọc Hải, ông chưa làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy (ông Nguyễn Hồ Hải từ Bí thư Quận ủy Q.3 được điều đ.ộng làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ngày 11.4 – PV) nên kh.ông thể cho biết ý kiến liên quan đến việc điều đ.ộng; chưa kể hiện Ban Tổ chức Thành ủy chưa nhận được đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải. Theo ông Hồ Hải, th.ông tin liên quan PV liên hệ với Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM.
Lý giải việc điều đ.ộng ông Đoàn Ngọc Hải về SGCC, Phó ch.ủ t.ịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết trước đây ông Hải có kinh qua nhiệm vụ ở Chi cục Thuế Q.1, và khi làm Phó ch.ủ t.ịch UBND Q.1 được giao mảng đô thị nên việc điều qua là phù hợp. Bên cạnh đó, l.ãnh đ.ạo UBND TP.HCM thấy ông Hải năng n.ổ, xông xáo thực hiện nhiệm vụ, trong khi đội ngũ l.ãnh đ.ạo ở cá.c tổng c.ông ty thuộc TP còn mỏng, một số nơi yếu nên việc đưa ông Hải về để “xốc” những tổng c.ông ty nhà nước lên.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, nói: “Đây là một tổng c.ông ty lớn chứ có phải nhỏ gì đâu, lại trực thuộc UBND TP.HCM, hệ số lương ngang với phó giám đốc sở. Ngoài ra, ở tổng c.ông ty này hiện chỉ có phó giám đốc phụ trá.ch về kỹ thuật, chuyên môn xây dựng. Về việc này, Phó ch.ủ t.ịch Trần Vĩnh Tuyến đã gặp anh Hải trao đổi rồi”.
Ông Phong nói thêm: “Anh Hải là cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, mà Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ là một bộ phận khi làm nhân sự trình Ban Thường vụ Thành ủy, đã t.ổ ch.ức gặp gỡ, phân tích kỹ đối với trường hợp anh Hải, thậm chí gặp rất nhiều lần. Hơn nữa anh Hải thuộc diện Thường vụ Quận ủy Q.1 nên c.ông tá.c nhân sự phải làm chặt chẽ, nhiều lần chứ đâu phải muốn điều là điều đâu”.
Về nguyện vọng mà ông Hải đề đạt, ông Phong cho biết trước khi điều đ.ộng cần phải xem nhu cầu ở đơn vị có cần hay kh.ông, chứ kh.ông phải muốn là điều đ.ộng. Hiện UBND H.Cần Giờ đã đủ phó ch.ủ t.ịch rồi và kh.ông cần có thêm phó ch.ủ t.ịch nữa.
Khi được hỏi: “Việc điều chuyển ông Đoàn Ngọc Hải có xuất phát từ th.ông tin m.âu th.uẫn của l.ãnh đ.ạo Q.1 nhiều năm kh.ông thể giải quyết được?”, ông Nguyễn Thành Phong cho hay khi làm quy trình điều đ.ộng ông Hải, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM “kh.ông có suy nghĩ đó”.
“Riêng c.ông tá.c cán bộ thì phải làm đúng quy trình chứ kh.ông thể t.ùy tiện được. Muốn bổ nhiệm cán bộ tại chỗ thì phải qua 5 bước rất rõ ràng”, ông Nguyễn Thành Phong nói.Ông Nguyễn Thành Phong cho biết thêm trong lần đầu tiên ông Hải nộp đơn từ chức và sau đó có đơn xin rút, Sở Nội vụ đã phải hỏi ý kiến Bộ Nội vụ.
Sau đó, Bộ Nội vụ trả lời do đơn từ chức chưa được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét và ông Đoàn Ngọc Hải thuộc sự quản lý của Thường trực Thành ủy nên quyền quyết định thuộc Ban Thường vụ Thành ủy. Từ đó, Ban Tổ chức Thành ủy và Thường vụ Thành ủy mới chấp nhận đơn xin rút đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải.
Theo Thanh Niên
The post Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Tôi còn l.uyến t.iếc một điều’ appeared first on nhanh24h.info.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

n.ổ khí gas tại đ.ám cưới làm 11 ng.ười ch.ế.t
Tuesday December 10, 2019

Ít nhất 11 ng.ười đã th.iệt m.ạng và hàng chục ng.ười khá.c b.ị th.ương khi một v.ụ n.ổ khí gas x.ảy r.a trong một đ.ám cưới ở tỉnh […]

The post n.ổ khí gas tại đ.ám cưới làm 11 ng.ười ch.ế.t appeared first on Celadon.

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.