Hàng trăm c.ảnh s.át vô nghĩa trước chục tên c.ôn đ.ồ x.ăm tr.ổ, vây giữ người Đồng Nai: Nơi hoàn toàn bị c.ôn đ.ồ kiểm soát?

Có đến hàng trăm CA Đồng Nai có mặt để gi.ải c.ứu nh.óm ng.ười bị vây giữ, thế nhưng lại bất lực kh.ông thể giải tán n.ổi đám c.ôn đ.ồ x.ăm tr.ổ.

Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c
Monday December 09, 2019

Sau chầu Nh.ậu s.ay bí tỉ, ô.ng M. và một ng.ười ch.áu x.ảy r.a m.âu th.uẫn. ng.ười ch.áu này b.ất ng.ờ đ.è ô.ng xuống, c.ắn vào vùng m.ũi […]

The post Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c appeared first on Celadon.

Khoảng 14h30 ngày 12/6 tại Đồng Nai, hàng chục tên c.ôn đ.ồ x.ăm tr.ổ chặn đầu, vây h.ãm một ô tô chở theo 4 người đàn ông vì xích mích ở quán nh.ậu. Trong số những người bị vây h.ãm, có đến 3 người là CA (2 người đang đ.ương ch.ức, một người nghỉ hưu).
Hàng trăm c.ảnh s.át ở Đồng Nai được h.uy đ.ộng đến để giải vây nhưng bất thành. Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng phải ra tận h.iện tr.ường để nắm tình hình.
Phải đến khi l.ãnh đ.ạo CA TP Biên Hòa đến “thương thuyết” thì sau 2 tiếng đồng hồ nhóm gi.ang h.ồ mới ch.ịu rời đi, những người trong xe được đưa sang xe khá.c để ra khỏi nơi ng.uy h.iểm.
Hình ảnh đám c.ôn đ.ồ x.ăm tr.ổ ng.ông ngh.ênh, b.ao v.ây chiếc xe, bên cạnh – theo th.ông tin báo chí – là 200 c.ảnh s.át được trang bị đầy đủ nhưng lại kh.ông có bất cứ một hành đ.ộng trấn áp nào ngay tức khắc kh.iến cho nhiều người xem cảm thấy ph.ẫn n.ộ.

Ngắm vườn mai ‘vô giá’ của lão nô.ng dịp Tết
Monday January 13, 2020

Đó là vườn mai gần trăm cây g.ây tiếng vang gần xa trong giới chơi cây cảnh của lão nô.ng Trương Văn Trúc (70 t.uổi), ở phường Điện […]

The post Ngắm vườn mai ‘vô giá’ của lão nô.ng dịp Tết appeared first on Celadon.

Hàng chục tên c.ôn đ.ồ x.ăm tr.ổ chặn đầu, vây h.ãm một ô tô chở theo 4 người đàn ông vì x.ích m.ích ở quán nh.ậu. Ảnh: Tuổi trẻ
Vì sao trong một Nhà nước pháp quyền, một xã hội văn minh và giữa ban ngày, đám c.ôn đ.ồ này lại có thể ngang nhiên sử d.ụng “luật rừng” để hành xử như thế? Tại sao l.ực l.ượng chức năng, trước một h.ành v.i v.i ph.ạm ph.áp l.uật rõ như ban ngày lại kh.ông có biện ph.áp thị u.y, truy b.ắt những k.ẻ c.ôn đ.ồ này.
Đó là chưa kể trước mặt hàng trăm c.ảnh s.át đó, đám c.ôn đ.ồ ngang nhiên xì hơi 4 bánh xe ô tô – một h.ành v.i cho thấy d.ấu h.iệu t.ội huỷ hoại tài sản c.ông dân.Tại sao lại phải đi “thương thuyết” với những tên c.ôn đ.ồ, khi h.ành v.i b.ắt gi.ữ người tr.ái ph.ép, xì lốp xe ô tô của n.ạn nh.ân…đã cấu thành t.ội ph.ạm?
Nhiều người bình luận, l.ực l.ượng CA có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân. Thế nhưng, trước mấy chục tên c.ôn đ.ồ, hàng trăm CA ở Đồng Nai dường như chỉ đứng vô nghĩa tại chỗ mà kh.ông thể x.ử l.ý, kh.ông thể trấn áp t.ội ph.ạm.
Nhóm c.ôn đ.ồ ngang nhiên vây giữ người tr.ái ph.ép, bất tuân hợp tá.c với l.ực l.ượng thi h.ành nh.iệm v.ụ. Điều này cho thấy sự yếu kém của l.ực l.ượng CA ở Đồng Nai trong khi x.ử l.ý vụ việc.
Nếu l.ực l.ượng CA kh.ông mạnh tay trấn áp, còn chần chừ, yếu thế trước những tên c.ôn đ.ồ như vậy thì niềm tin của người dân biết đặt vào đâu?Và chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng điều ng.uy h.iểm và đ.áng s.ợ lớn hơn nhiều: Phải chăng vùng đất này do c.ôn đ.ồ hoàn toàn kiểm soát? Đây là nơi chốn của luật rừng, của những tên c.ôn đ.ồ coi pháp luật như cỏ rá.c, muốn làm gì cũng được.
Có nhiều người phải thốt lên, đến cả những người được đào tạo ngh.iệp vụ, trang bị v.ũ kh.í như CA còn phải lép vế trước c.ôn đ.ồ thì thử hỏi người dân tay kh.ông tấc sắt có thể làm gì để bảo vệ mình nếu gặp tình huống tương tự, c.ầu c.ứu được ai?
Nhiều năm gần đây, trên khắp cá.c tỉnh thành cả nước, nạn c.ôn đ.ồ l.ộng hành, hoạt đ.ộng b.ăng nh.óm xuất hiện tràn lan, gây ra hàng ngàn vụ việc v.i ph.ạm pháp luật, gây mất a.n n.inh tr.ật tự, kh.iến xã hội bất ổn, người dân đang cảm thấy mất an toàn, kh.ông được bảo vệ.
Những b.ăng nh.óm c.ôn đ.ồ này kh.ông chỉ sử d.ụng d.ao kiếm, g.ậy gộc, mà còn sẵn sàng n.ổ s.úng, truy cùng gi.ế.t tận đối thủ hoặc những ai chúng muốn, b.ất ch.ấp sự có mặt của l.ực l.ượng chức năng.
Chúng ngày một manh đ.ộng, l.ộng hành và ngày càng gia tăng về quy mô và phạm vi hoạt đ.ộng. Chúng sẵn sàng tập hợp, cấu kết với nhau thành b.ăng nh.óm để g.ây á.n ngh.iêm trọng một cá.ch c.ông khai, sẵn sàng ch.à đ.ạp lên pháp luật, coi thường l.ực l.ượng thi hành nhiệm vụ.
Giờ đây, chúng kh.ông chỉ xuất hiện ở bến xe, khu chợ như trước mà còn xông vào cả trường học, b.ệnh v.iện, cơ quan hành chính Nhà nước. Chúng vô cớ h.ành h.ung người đi đường, xông vào nhà riêng của dân đập phá, ch.ém người liên miên.
Và hệ quả là những loại t.ội ph.ạm bảo kê, siết nợ, tr.uy s.át thuê, đ.ánh bạc,… xuất hiện dày đặc, gây hệ lụy kh.ông nhỏ cho đời sống người dân và xã hội.
Đã có thể nhận định, nạn c.ôn đ.ồ, b.ăng nh.óm xã hội đ.en l.ộng hành là “quốc nạn” được rồi…
Nếu l.ực l.ượng CA kh.ông mạnh tay trấn áp, còn chần chừ, yếu thế trước những tên c.ôn đ.ồ như vậy thì niềm tin của người dân biết đặt vào đâu?
The post Hàng trăm c.ảnh s.át vô nghĩa trước chục tên c.ôn đ.ồ x.ăm tr.ổ, vây giữ người Đồng Nai: Nơi hoàn toàn bị c.ôn đ.ồ kiểm soát? appeared first on nhanh24h.info.