Đình chỉ c.ông tá.c ông Lê Tấn Hùng, T.ổng gi.ám đốc SAGRI

UBND TP.HCM có quyết định đình chỉ c.ông tá.c ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng c.ông ty Nông ngh.iệp Sài Gòn TNHH Một th.ành v.iên.
Ngày 12/6, UBND TP.HCM có quyết định đình chỉ c.ông tá.c ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng c.ông ty Nông ngh.iệp Sài Gòn TNHH Một th.ành v.iên (SAGRI).
Quyết định đình chỉ do Phó ch.ủ t.ịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm ký.
Thanh tra TP, Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch UBND TP kết luận, ông Lê Tấn Hùng, th.ành v.iên kh.ông chuyên trá.ch Hội đồng Th.ành v.iên, Tổng giám đốc Tổng c.ông ty Nông ngh.iệp Sài Gòn TNHH Một th.ành v.iên có cá.c sai phạm: V.i ph.ạm pháp luật k.éo dài, thiếu trá.ch nhiệm khắc phục h.ậu qu.ả.
Ông Lê Tấn Hùng kh.ông đủ phẩm chất để tiếp tục l.ãnh đ.ạo, điều hành Tổng c.ông ty.

H.út th.uốc l.á là ng.uy c.ơ hàng đ.ầu g.ây tắc mạch m.áu
Tuesday September 17, 2019

Tắc mạch m.áu não g.ây nhồi m.áu, hoại t.ử nhu mô não; tắc đ.ộng mạch vành g.ây nhồi m.áu cơ t.im, hoại t.ử cơ t.im… h.út th.uốc lá […]

The post H.út th.uốc l.á là ng.uy c.ơ hàng đ.ầu g.ây tắc mạch m.áu appeared first on Celadon.

 Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng c.ông ty Nông ngh.iệp Sài Gòn TNHH Một th.ành v.iên bị đình chỉ c.ông tá.c.
Quyết định đình chỉ c.ông tá.c với ông Lê Tấn Hùng căn cứ theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về báo cáo kết luận thanh tra và kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM về kết luận thanh tra tại Tổng c.ông ty Nông ngh.iệp Sài Gòn TNHH Một th.ành v.iên và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.
Kết luận của Thanh tra thành phố chỉ ra 2 sai phạm của ông Lê Tấn Hùng về quản lý đất đai và điều hành Sagri. Trong đó, sai phạm liên quan đất đai đã xảy ra từ 2 nhiệm kỳ trước, còn sai phạm trong quản lý điều hành thuộc về ông Lê Tấn Hùng.
Còn Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra 3 vấn đề và đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM x.ử l.ý. Cụ thể, Sagri cho thuê đất, hợp tá.c đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành (sử d.ụng sai 1.900 ha đất).
UBND TP.HCM đã có quyết định kỷ luật ông Hùng bằng hình thức khiển trá.ch, sau đó nâng lên c.ảnh c.áo vì bị x.á.c định v.i ph.ạm nguyên tắc kế toán được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Kế toán năm 2003. Ông Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy (kế toán trưởng) bị cho là ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho cán bộ, người lao đ.ộng đi học tập nước ngoài.
Theo VTC
The post Đình chỉ c.ông tá.c ông Lê Tấn Hùng, T.ổng gi.ám đốc SAGRI appeared first on nhanh24h.info.

Lễ kh.ai giảng kh.ô.ng loa đài, kh.ô.ng có hoa của 9 h.ọc s.inh tộc ng.ười Đan Lai
Thursday September 05, 2019

Cùng với cá.c trường học trên cả nước, Tr.ường Tiểu học Thạch Ngàn 2, huyện Con Cuô.ng – điểm lẻ Ké Tắt – Pá Hạ đã t.ổ ch.ức […]

The post Lễ kh.ai giảng kh.ô.ng loa đài, kh.ô.ng có hoa của 9 h.ọc s.inh tộc ng.ười Đan Lai appeared first on Celadon.