Cho thôi việc nhiều c.án bộ dùng bằng tốt ngh.iệp THPT gi.ả

Trong 14 cán bộ c.ông tá.c tại huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị sử d.ụng bằng tốt ngh.iệp THPT giả, đã có 7 cán bộ bị x.ử l.ý cho thôi việc.

Đám t.ang n.ạn nh.ân v.ụ chìm xe Mercedes, 3 thi hài và 4 sinh m.ạng
Thursday October 03, 2019

Sau gần một ngày, g.ia đ.ình b.à Quyên, ô.ng Cường đã tìm l.ại những đứa c.on của m.ình. Đám t.ang được t.ổ ch.ức t.ối cùng ngày tại căn […]

The post Đám t.ang n.ạn nh.ân v.ụ chìm xe Mercedes, 3 thi hài và 4 sinh m.ạng appeared first on Celadon.

Hai cán bộ xã Húc (Hướng Hóa, Quảng Trị) bỏ ra mỗi người hơn 10 triệu đồng để nhận được bằng giả. Ảnh: Hưng Thơ.
Ngày 7.6, Huyện ủy Hướng Hóa cho biết, đơn vị đã và đang x.ử l.ý những cán bộ sử d.ụng bằng tốt ngh.iệp THPT giả.
Tổng cộng có 14 cán bộ sử d.ụng bằng giả, đến nay đã có 7 cán bộ dùng bằng giả bị x.ử l.ý. Cụ thể, UBND huyện Hướng Hóa thuyên giảm biên chế 3/4 người dùng bằng giả. Đảng ủy cá.c xã kh.ông tiếp tục cơ cấu nhân sự vào đại hội nhiệm kỳ mới 4/8 người dùng bằng giả (đồng nghĩa với nghỉ việc).
Trước đó, tháng 11.2017, báo Lao Động có bài viết “Hàng loạt cán bộ bị “lừa” mua bằng giả”, phản ánh việc 12 cán bộ cá.c xã tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị một phụ nữ lừa nộp số tiền hơn 10 triệu đồng/người để mua giúp bằng giả.
Huyện Hướng Hóa chỉ đạo kiểm tra, rà soát và phát hiện 14 trường hợp dùng bằng giả. Sau đó, “đề xuất” gia hạn cho những cán bộ phải bổ sung bằng thật (thi lại tốt ngh.iệp THPT), nếu kh.ông sẽ bị x.ử l.ý cho nghỉ việc.
CA tỉnh Quảng Trị cũng đã kết thúc quá trình đ.iều tr.a, cá.c đ.ối t.ượng trong đ.ường d.ây mua bán bằng giả bị x.ét x.ử. Tuy nhiên, trong những người sử d.ụng bằng giả, có người bị cho thôi việc, nhưng vẫn có người đang đương chức – nên có nhiều ý kiến kh.ông đồng tình.
Trao đổi với PV Lao Động, một l.ãnh đ.ạo Huyện ủy Hướng Hóa khẳng định: 7 trường hợp sử d.ụng bằng giả chắc ch.ắn sẽ bị x.ử l.ý trong thời gian tới, kh.ông có chuyện chỉ x.ử l.ý người này mà bỏ lọt người khá.c.
Theo Laodong.vn
The post Cho thôi việc nhiều c.án bộ dùng bằng tốt ngh.iệp THPT gi.ả appeared first on nhanh24h.info.

Đau đớn 2 b.é qu.a đ.ời vì b.ị b.ố ép u.ống th.uốc s.âu: A.D.N của 3 b.ố c.on đều kh.ô.ng trùng khớp
Sunday October 13, 2019

Theo th.ô.ng tin từ l.uật s.ư c.ung c.ấp, kết quả xét ngh.iệm AND của 2 ng.ười c.on trong v.ụ á‌n mạn‌g rún‌g độn‌g ở Hà Nội kh.ô.ng cùng […]

The post Đau đớn 2 b.é qu.a đ.ời vì b.ị b.ố ép u.ống th.uốc s.âu: A.D.N của 3 b.ố c.on đều kh.ô.ng trùng khớp appeared first on Celadon.