Ch.ấn đ.ộng ông l.ão 80 tuổi ở rẻo cao Nghệ An ch.ém con trai t.ử v.ong

Giữa hai cha con x.ảy ra m.âu th.uẫn c.ãi vã, t.ức gi.ận, ông lão gần 80 tuổi trú ở xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn, Nghệ An) đã cầm d.ao ch.ém nh.iều nh.át kh.iến con trai t.ử v.ong.

Luật hổng, lẫn l.ộn tiền sư tiền chùa
Tuesday October 08, 2019

Nhà tu hành phạm lỗi chuyển sang chùa khá.c nhưng vẫn mang theo t.ài s.ản đứng tên m.ình, nhà tu hành qu.a đ.ời kh.iến việc xây dựng chùa […]

The post Luật hổng, lẫn l.ộn tiền sư tiền chùa appeared first on Celadon.

Ngôi nhà sàn là h.iện tr.ường ông Lô Văn Viên ch.ém ch.ế.t con trai Ảnh: Lữ Phú
Vào khoảng 22 giờ ngày 9/6, ông Lô Văn Viên, gần 80 tuổi trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) và người con trai thứ 2 là anh Lô Văn Vông, sinh 1972, trú cùng bản x.ảy ra m.âu th.uẫn, c.ãi v.ã.Kh.ông kiềm chế được cơn t.ức gi.ận, ông Viên đã cầm d.ao ch.ém nh.iều nh.át vào người và phần đầu của anh Vông, trong đó có một nh.át ch.ém trúng vào thái d.ương kh.iến n.ạn nh.ân t.ử v.ong trước khi được đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn c.ấp c.ứu.Sau khi ch.ém con trai, ông Lô Văn Viên đã r.ời kh.ỏi địa phương.
Xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) – nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps
Hiện th.i th.ể n.ạn nh.ân đang được l.ưu gi.ữ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn chờ kh.ám ngh.iệm t.ử th.i.
Cơ qu.an đ.iều tr.a CA huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục đ.iều tr.a  làm rõ ng.uyên nh.ân vụ việc.
Theo Baonghean.vn
The post Ch.ấn đ.ộng ông l.ão 80 tuổi ở rẻo cao Nghệ An ch.ém con trai t.ử v.ong appeared first on nhanh24h.info.

c.lip: ch.ồng ghì ch.ặt đ.ầu v.ợ xuống sàn nhà, l.ột đ.ồ r.ồi đ.á.nh đ.ập d.ã m.an trước mặt giúp việc và c.on nhỏ
Tuesday October 15, 2019

c.lip đã g.ây ph.ẫn n.ộ cộng đồng m.ạng vì hành đ.ộng đ.á.nh đ.ập v.ợ d.ã m.an trước mặt giúp việc và c.on nhỏ. Mới đây trên m.ạng x.ã […]

The post c.lip: ch.ồng ghì ch.ặt đ.ầu v.ợ xuống sàn nhà, l.ột đ.ồ r.ồi đ.á.nh đ.ập d.ã m.an trước mặt giúp việc và c.on nhỏ appeared first on Celadon.