Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đời thực kh.ông dọn rá.c ảnh hưởng sức khỏe, thế giới ảo kh.ông dọn rá.c thì sẽ ảnh hưởng đến não người, vấn đề trước mắt là phải quét rá.c!

Tại phiên chất vấn của Quốc hội sáng ngày 6/6/2019, Bộ trưởng Bộ Th.ông tin Truyền th.ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về cá.c hệ lụy ngh.iêm trọng của mạng xã hội.

Xe tải t.ô.ng nh.óm h.ọc s.inh khi đi học về, 1 e.m t.ử v.ong, 1 e.m ng.uy k.ịch
Saturday January 11, 2020

Trên đường đi học về, nh.óm h.ọc s.inh Tr.ường THCS Nguyễn Thành n.am x.ảy r.a v.a ch.ạm với ô tô tải ch.ạy cùng chiều kh.iến 2 e.m th.ương […]

The post Xe tải t.ô.ng nh.óm h.ọc s.inh khi đi học về, 1 e.m t.ử v.ong, 1 e.m ng.uy k.ịch appeared first on Celadon.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng x.á.c định, l.ợi d.ụng kh.ông gian mạng để gây h.ại là một vấn đề lớn. Bộ trưởng đ.ánh giá: “Vấn đề này đang ngày một gia tăng. Trong thế giới thực có gì thì trên kh.ông gian mạng cũng có những điều như vậy. Hiện nay, thế giới của chúng ta đang có sự chuyển dịch vĩ đại là chuyển dịch toàn bộ thế giới thực vào thế giới ảo.
Trong thế giới thực, chúng ta có hệ thống pháp luật, có chính quyền trung ương, địa phương, có l.ực l.ượng để duy trì sự lành mạnh của xã hội, nhưng trên kh.ông gian mạng thì chưa có được như vậy. Nhưng cuộc sống thì đã đi vào kh.ông gian mạng rất nhiều và gây ra những hệ lụy có thực rồi.
Giải pháp của chúng ta lúc này là hệ thống pháp luật, chính quyền, l.ực l.ượng phải nhanh chóng đi vào kh.ông gian mạng để duy trì sự lành mạnh của kh.ông gian mạng. Giải pháp lâu dài, chúng ta phải đưa giáo d.ục kỹ năng sống trong kh.ông gian mạng vào giáo d.ục từ phổ th.ông, đây sẽ là một giải pháp căn cơ nhất.
Đời thực của chúng ta, chúng ta thở bằng kh.ông khí. Kh.ông gian mạng chúng ta thở bằng tin tức nội dung. Đời thực mỗi ngày có hàng ngàn tấn rá.c, nếu chúng ta kh.ông dọn thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong kh.ông gian mạng có rá.c mà kh.ông dọn thì ảnh hưởng đến não người. Do vậy, vấn đề trước mắt là phải thực hiện quét rá.c”.
Bộ trưởng chỉ ra 3 bước thực hiện “dọn rá.c”, đầu tiên, từng người tham gia mạng xã hội thì kh.ông xả rá.c, dọn rá.c của chính mình. Bộ quy tắc ứng xử trên kh.ông gian mạng đang được Bộ Th.ông tin Truyền th.ông soạn thảo và sẽ ban hành. Thứ hai, cá.c nhà mạng phải có bộ lọc, để dọn rá.c và Bộ Th.ông tin Truyền th.ông sẽ ra yêu cầu cụ thể về vấn đề này. Vấn đề thứ ba là cá.c cơ quan của chúng ta, cá.c bộ ngành của chúng ta cũng phải thực hiện dọn rá.c.
Đầu tiên phải định nghĩa rá.c của mình, giá.m s.át, phát hiện và tuyên bố đây là rá.c. Cái này phải dùng c.ông nghệ. Bộ Th.ông tin Truyền th.ông đã có trung tâm giá.m s.át an toàn kh.ông gian mạng quốc gia và cơ bản có thể phân tích đ.ánh giá phân loại.
Sau khi cá.c bộ ngành x.á.c định đây là rá.c thì th.ông báo đến Bộ Th.ông tin Truyền th.ông, vì Bộ Th.ông tin Truyền th.ông  thì sẽ thực hiện yêu cầu gỡ bỏ, kể cả cá.c mạng xã hội bên ngoài. Cá.c mạng xã hội nước ngoài hoạt đ.ộng tại Việt Nam b.ắt b.uộc phải thực thi luật pháp Việt Nam vì Việt Nam là một nước có chủ quyền.
Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã mạnh tay hơn với cá.c mạng xã hội nước ngoài. 10 tháng vừa qua, tỷ lệ gỡ bỏ theo yêu cầu của cá.c cơ quan nhà nước đã tăng 500%. Tóm lại, chúng ta đã và đang nhìn thấy một vấn đề rất lớn mà chúng ta phải chung tay. Tôi tin rằng chúng ta đã nhìn thấy vấn đề thì chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Nhà mạng có c.ông cụ để chọn lọc, chính quyền mạnh tay hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hệ thống pháp luật thì trong thời gian tới kh.ông gian mạng sẽ lành mạnh hơn.
THEO TRÍ THỨC TRẺ 
The post Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đời thực kh.ông dọn rá.c ảnh hưởng sức khỏe, thế giới ảo kh.ông dọn rá.c thì sẽ ảnh hưởng đến não người, vấn đề trước mắt là phải quét rá.c! appeared first on nhanh24h.info.

l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên
Wednesday January 15, 2020

Tại c.ơ qu.an CA, “tú b.à” 23 t.uổi kh.ai nh.ận thành lập nên 2 nh.óm kín trên m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên để m.ôi […]

The post l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên appeared first on Celadon.