Bộ CA b.ắ.t Phó giám đốc Công ty Đ.iện lực và 6 đồng ph.ạm vì tăng đ.iện vô t.ộ.i vạ

Lúc 17 giờ, l.ực l.ượng Cảnh s.á.t đ.iều tr.a tộ.i ph.ạm về tr.ật t.ự quản lý k.inh tế và chức vụ (C15) Bộ CA đã ph.ối hợp với PC15 CA TP.HCM đồng loạt tiến hành tố.ng đạt cá.c quyê’t định kh.ở.i t.ố b.ị c.an và th.i h.ành lệnh b.ắt tạ.m gi.am, kh.ám x.ét nơi ở và nơi làm việc của cá.c đ.ối t.ượng chủ ch.ốt liên quan đến những ti.êu c.ực ngh.i.ê.m tr.ọ.ng tại Công ty Điện lực TP.HCM.
Sau khi tổ c.ô.ng tá.c của C15 từ Hà Nội vào mang theo l.ệnh do Viện KSND tối cao ph.ê chuẩn, một cuộc họp nội bộ đã k.éo dài đến hơn 16 giờ tại Tổng cục Cảnh s.á.t (phía Nam) để triển khai cá.c m.ũi c.ô.ng tá.c. Đúng 17 giờ, đoàn xe th.i hành c.ô.ng vụ gồm 12 chiếc được lệnh xuất quân. Đại tá Phạm Hùng Chiến, Phó cục trưởng C15 phụ trá.ch phía Nam đã trực tiếp kiểm tra cá.c mũi c.ô.ng tá.c này và đứng dõi theo cho đến khi chiếc xe cuối cùng rời khỏi trụ sở để lên đường.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

Ông Lê Văn Hoành đang được dẫn giải ra khỏi cơ quan đưa về nhà riêng để kh.ám x.ét
Trước đó, lúc 10 giờ, một tổ c.ô.ng tá.c khá.c gồm l.ực l.ượng của C15 và PC15 đã có biện pha’p ngh.iệp vụ để “gi.ữ ch.ân” một số cá nhân có liên quan đến vụ này tại trụ sở Công ty Điện lực TP.HCM để chờ tiến hành cá.c th.ủ tục t.ố t.ụng theo luật định. Hơn 30 ph.óng viên cá.c bá’o, đài cũng tập trung về khu vực này để chờ đợi giờ phút đó.
Nhiều ph.óng viên th.ậm chí đã cố chịu qua cơn đ.ói buổi trưa vì s.ợ… m.ấ.t m.ục t.i.êu. Mãi đến hơn 17 giờ, khi đoàn xe của Bộ CA đỗ x.ịch trước cổng Công ty Điện lực TP.HCM và từng tổ c.ô.ng tá.c của C15 nhanh ch.óng triển khai việc b.ắ.t gi.ữ cá.c đ.ối t.ượng đã được Viện KSND tối cao ph.ê chuẩn thì ai nấy như… quên hết m.ệt m.ỏi.
Cá.c ông Lê Văn Tinh (Trưởng phòng Vật tư), Thiều Túc (Phó giám đốc Trung tâm Thí ngh.iệm điện), Nguyễn Văn Hiệp (Trưởng phòng Kỹ thuật), Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (nguyên Trưởng phòng Hợp tá.c quốc tế) và Huỳnh Ngọc Thành (Phó phòng Kinh doanh) được đưa vào phòng họp riêng để nghe c.ô.ng b.ố cá.c quyê’t định kh.ở.i t.ố bị ca.n và lệ.nh b.ắt tạ.m gia.m để đ.iều tr.a về t.ội “cố ý làm trái cá.c quy định của Nhà nước về quản lý k.inh tế g.ây h.ậu q.uả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng”.

l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên
Wednesday January 15, 2020

Tại c.ơ qu.an CA, “tú b.à” 23 t.uổi kh.ai nh.ận thành lập nên 2 nh.óm kín trên m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên để m.ôi […]

The post l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên appeared first on Celadon.

Cùng thời điểm, tại trụ sở Công ty Linkton Vina (KCN Cát Lái, Q.2), một tổ c.ô.ng tá.c khá.c của C15 cũng tố.ng đ.ạt quyê’t định kh.ở.i t.ố bị ca.n và th.i h.ành l.ệnh b.ắ.t tạ.m gi.a.m đối với ông Trần Công Điền, Phó tổng giám đốc Công ty Linkton Vina (nguyên Phó giá’m đốc phụ trá.ch kỹ thuật Công ty Điện lực TP.HCM) để đ.i.ều tr.a về t.ội “sản xuất h.àng gi.ả”. Cùng đồng ph.ạm với ông Điền, ông Justin Kaleung Wong (quốc tịch Mỹ), Tổng giám đốc Công ty Linkton Vina cũng bị kh.ở.i t.ố và có lệnh b.ắt gi.am nhưng đã b.ỏ tr.ố.n khỏi Việt Nam từ trước đây 2 tháng.
Riêng ông Lê Văn Hoành, nguyên Phó giám đốc phụ trá.ch k.inh doanh Công ty Điện lực TP.HCM (bị đ.ì.nh ch.ỉ c.ô.ng tá.c .), cơ quan c.ô.ng an phải m.ấ.t thời gian lâu hơn. Buổi sáng cùng ngày, ông Hoành vào cơ quan một lát thì… m.ệt và ng.ấ.t x.ỉu. Bộ ph.ận y tế đã s.ơ cứ.u tạ.m thời, sau đó ông Hoành được đưa về nhà.
Đầu giờ chiều, ông Hoành đã vào Bệnh viện Chợ Rẫy do bị m.ệt và cao h.u.y.ết á.p. Nhận thấy lý do nhập viện của ông Hoành là kh.ông hợp lý, cơ quan c.ô.ng an yêu cầu ông Hoành làm thủ tục xuất viện và phải trở về Công ty Điện lực TP.HCM. Lúc 18 giờ 30, ông Hoành đã được dẫn giải về cơ quan, nghe c.ô.ng b.ố quyê’t định kh.ở.i t.ố bị ca.n và chịu thi hành lệnh b.ắ.t tạ.m gia.m về h.ành v.i “cố ý làm trái…”. Sau đó, ông Hoành được á.p giải lên xe để đưa về kh.ám x.ét tại nhà riêng số RR 1 Ter đường Hồng Lĩnh, P.15, Q.10.
Tối cùng ngày, có 5 bị ca.n được đưa thẳng về trụ sở Tổng cục Cảnh s.á.t, 2 bị ca.n được đưa về nhà gi.a.m của Cơ quan An ni.nh đ.iều tr.a CA TP.HCM. Riêng nguyên Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM Lê Minh Hoàng, cơ quan đ.iều tr.a sẽ tiếp tục xem xét sau khi th.u th.ập đủ tài liệu liên quan.
Hành trình gi.an dố.i của chiếc điện kế điện t.ử
Theo cơ quan đ.iều tr.a, ngày 21.8, Công ty Điện lực TP.HCM có tờ trình gửi Tổng c.ô.ng ty Điện lực Việt Nam (EVN) trình kế hoạch đ.ấ.u thầu mua sắm vật tư thiết bị cho c.ô.ng trình sửa chữa lớn, vận h.ành và sửa chữa thường x.u.yên lưới điện TP.HCM .
Ngày 1.10, EVN có c.ô.ng văn ph.ê duyệt kế hoạch của Công ty Điện lực TP.HCM, trong đó nêu rõ: hình thức lựa chọn nhà thầu (đ.ấu thầu quốc tế cá.c gói thầu từ số 43 đến số 74); phương thức đ.ấu thầu (đ.ấu thầu 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ); loại hợp đồng (hợp đồng trọn gói và kh.ông điều chỉnh giá)… Kèm theo quyê’t định này là phụ lục số 2 (phần đ.ấu thầu quốc tế ghi rõ gói thầu số 44 là điện kế điện t.ử (ĐKĐT) kỹ thuật số 1 pha, số lượng 400.000 chiếc, đơn giá 340.000 đồng/chiếc).
Sau khi có ph.ê duyệt của EVN, ngày17.11, Phòng Hành chính quản trị Công ty Điện lực TP.HCM lập kế hoạch đ.ấu thầu mua ĐKĐT và được Giám đốc c.ô.ng ty ph.ê duyệt với số lượng 10.000 chiếc, giá 580.000 đồng/chiếc. Việc lập kế hoạch đ.ấu thầu này kh.ông đúng ph.ê duyệt và kh.ông báo cáo EVN có sự thay đổi số lượng, giá cả, v.i ph.ạm văn bản hướng dẫn của EVN và nghị định của Chính phủ về quy chế đ.ấu thầu.
Ngày 2.12, Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM ra quyế.t định thành lập tổ chuyên gia xét thầu do ông Lê Văn Hoành (nguyên Phó giám đốc) làm tổ trưởng. Tổ chuyên gia này bao gồm hai nhóm. Nhóm kỹ thuật do Huỳnh Ngọc Thành (Phó phòng Kinh doanh) ph.ụ trá.ch, gồm Nguyễn Văn Hiệp (Trưởng phòng Kỹ thuật), Lê Văn Tinh (Trưởng phòng Vật tư) và Thiều Túc (Phó giám đốc Trung tâm Thí ngh.iệm điện). Nhóm thứ hai là nhóm tài chính – th.ư.ơ.ng mại do Ngô Hữu Thiện Tâm (Trưởng phòng Hợp tá.c quốc tế) ph.ụ trá.ch, gồm Phạm Kim Hưng (Trưởng phòng Hành chính) và Hồ Thị Kim Trâm (Phó phòng Kế hoạch). Cùng ngày, ông Hoành có tờ trình về tiêu chuẩn xét thầu nhưng trong đó kh.ông đưa ra năng lực và k.inh ngh.iệm nhà thầu (vi ph.ạ.m điều 29 Nghị định 88 của Chính phủ).
Ngày 10.12, khi tiến hành mở thầu, gói thầu số 2 (ĐKĐT) có 3 nhà thầu tham gia, trong đó nhà thầu Linkton Singapore bỏ thầu thấp nhất. Mặc dù biết mẫu ĐKĐT kh.ông đúng với ti.êu chuẩn xét thầu nhưng tổ chuyên gia vẫn xá.c định nhà thầu Linkton Singapore trúng lô thầu ĐKĐT m.ã hiệu LTE 66 220V-10 (40) A của Hãng EDMI (Asia) sản xuất tại Singapore.
Tiếp theo, tại văn bản ngày 12.1.2004, với tư cá.ch Tổ trưởng Tổ chuyên gia xét thầu, ông Hoành ký trình Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM ph.ê duyệt kết quả xét thầu cũng xá.c nhận nhà thầu Linkton Singapore chưa đủ điều kiện về pha’p lý (giấy chứng chỉ sản xuất ISO đã h.ết h.ạn tháng 10) và về kỹ thuật (hiệu chỉnh sai số chưa đạt như hồ sơ mời thầu và màn hình hiển thị cá.c ký tự kh.ông dùng).
Nhưng ngày 14.1, Giám đốc Lê Minh Hoàng đã ph.ê duyệt kết quả xét thầu này và đến ngày 31.1 đã ký hợp đồng số 03-04 với Công ty Linkton Singapore trên cơ sở đ,ấu thầu 10.000 ĐKĐT và phụ kiện trị giá 6,3 tỉ đồng (trong đó xá.c định hàng sản xuất tại Singapore, có chứng chỉ xuất xứ hàng hóa C/O, kh.ông được ủy quyền cho người khá.c thực hiện hợp đồng). Từ tháng 1 đến tháng 12, Công ty Điện lực TP.HCM ký tiếp 13 hợp đồng mua ĐKĐT của Linkton Singapore, mua tổng số 312.000 ĐKĐT mà kh.ông t.ổ ch.ức đ.ấu thầu và đã thanh toán 183 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Linkton Vina.
Theo tài liệu hồ sơ đ.ấu thầu và hợp đồng, Công ty Điện lực TP.HCM mua ĐKĐT của Công ty Linkton Singapore là điện kế tại Singapore nhưng thực tế lại được sản xuất tại 43 Hồ Văn Huê (TP.HCM) và do Công ty Linkton Vina đ.ảm nh.ận! Đáng nói hơn, số ĐKĐT đã đưa vào sử d.ụng lại do Trung tâm Thí ngh.iệm điện của Công ty Điện lực TP.HCM kiểm định, ghi sản xuất tại Singapore, má.c gắn trên ĐKĐT cũng là “Linkton Singapore”.
Đến đây, cơ quan đ.iều tr.a đã có đủ căn cứ xá.c định, việc t.ổ ch.ức đ.ấu thầu của Công ty Điện lực TP.HCM về l.ô hàng ĐKĐT đã vi ph.ạ.m quy định tại điều 7, điều 9, điều 29 Nghị định 88 của Chính phủ ban hành quy chế đ.ấu thầu; Nghị định 66 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy ch.ế đ.ấu thầu theo Nghị định 88. Công ty Linkton Singapore kh.ông đủ cá.c đ.iều k.i.ệ.n theo quy định đ.ấ.u thầu nhưng vẫn xét và c.ô.ng nhận trúng thầu; hợp đồng giữa hai bên xá.c định kh.ông được ủy quyền người khá.c thực hiện nhưng Công ty Linkton Singapore vẫn ủy quyền cho Công ty Linkton Vina thực hiện.
Sản xuất hàng gi.ả
Sau khi ký hợp đồng cung cấp 312.000 ĐKĐT với Công ty Điện lực TP.HCM, Công ty Linkton Singapore do bà Joanna Kaung làm Giám đốc điều hành đã lập tức ký một bản thỏa thuận với Công ty Linkton Vina (do ông Wong Justin Kaleung, quốc tịch Mỹ, làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc). Theo đó, Linkton Singapore chỉ định nhà cung cấp linh kiện chính để Linkton Vina nhập khẩu, chuyển giao c.ô.ng nghệ và lắp ráp th.ử ngh.iệm; Công ty Linkton Vina ký hợp đồng nhập, thanh toán với nhà cung cấp nước ngoài và trong nước mua linh kiện, lắp ráp và thử ngh.iệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề cập trong hợp đồng và giao hàng tại kho của Công ty Điện lực TP.HCM, xuất hóa đơn tài chính và nhận tiền, chuyển trả Linkton Singapore 3,5% giá bán sản phẩm theo hợp đồng trợ giúp kỹ thuật đã ký giữa hai bên.
Thực hiện thỏa thuận trên, Công ty Linkton Vina đã thuê nhà 43E Hồ Văn Huê của bà Lê Thị Mười (vợ của ông Lê Văn Hoành) và xin phép Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM để làm văn phòng gi.ao d.ị.ch, trưng bày sản phẩm và… đào tạo c.ông nhân. Việc sản xuất ĐKĐT của Công ty Linkton Vina đã có Trần Công Điền, Phó tổng giám đốc thứ nhất trực tiếp chỉ đạo. Cơ quan đ.iều tr.a xá.c định, việc Công ty Linkton Vina t.ổ ch.ức nhập linh kiện, sản xuất ĐKĐT xuất bán cho Công ty Điện lực TP.HCM là h.ành v.i vi ph.ạ.m ph.áp luật vì ĐKĐT do c.ô.ng ty này sản xuất kh.ông đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để kiểm định, đồng thời bị xá.c định là hàng gi.ả (gi.ả nguồn gốc xuất xứ).
Theo nguồn tin b.an đ.ầu, sai ph.ạ.m của những cá.n bộ trên liên quan đến quá trình thực hiện cá.c c.ô.ng đoạn đ.ấu thầu mua sắm và lắp đặt 312.000 chiếc điện kế điện t.ử.
Tổng c.ô.ng ty Điện lực VN (EVN) ph.ê duyệt kế hoạch đ.ấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho cá.c c.ô.ng trình sửa chữa lớn, v.ận h.ành và sửa chữa thường x.u.yên lưới điện năm 2004 của Công ty Điện lực TP HCM. Theo đó, EVN ph.ê duyệt kế hoạch đ.ấ.u thầu điện kế kỹ thuật số 1 pha với số lượng 40.000 cái, đơn giá 340.000 đồng/chiếc, tổng trị giá 13,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ông Lê Ngô Hữu Thiện Tâm lại có tờ trình giám đốc Lê Minh Hoàng (đã từ chức) về kế hoạch đ.ấ.u thầu quốc tế mua sắm điện kế điện t.ử nhiều giá, trong đó, gói số 2 có 10.000 chiếc được nâng kh.ố.ng đơn giá lên 580.000 đồng/chiếc.
Sau đó, c.ô.ng ty lại tiếp tục ký thêm 13 hợp đồng cung cấp với nhà thầu Linkton theo hình thức mua sắm trực tiếp (kh.ông qua đ.ấ.u thầu), số lượng 312.000 chiếc. Toàn bộ số điện kế điện t.ử này đều do Công ty Linkton Vina l.ắp rá.p tại VN. So giữa giá duyệt của EVN với giá nâng khống, số tiền chênh lệch từ việc mua 312.000 điện kế điện t.ử là trên 99 tỷ đồng.
Theo Vdaily
The post Bộ CA b.ắ.t Phó giám đốc Công ty Đ.iện lực và 6 đồng ph.ạm vì tăng đ.iện vô t.ộ.i vạ appeared first on nhanh24h.info.