An Giang: Dọa gi.ế.t ch.ế.t nếu kh.ông cho qu.an h.ệ, g.ã đàn ông h.ãm h.iếp bé gái 14 tuổi

Sau khi thực hiện h.ành v.i h.iếp d.âm, g.ã đàn ông 30 tuổi đã b.ỏ tr.ốn, mặc cho bé gái ở lại khu vực vắng một mình.
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT CA huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết đã kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am Lâm Trọng Luân (30 tuổi, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn) để đ.iều tr.a h.ành v.i “H.iếp d.âm người dưới 16 tuổi”.
N.ạn nh.ân là bé L. (14 tuổi, hàng xóm của đ.ối t.ượng Luân).

Lễ kh.ai giảng kh.ô.ng loa đài, kh.ô.ng có hoa của 9 h.ọc s.inh tộc ng.ười Đan Lai
Thursday September 05, 2019

Cùng với cá.c trường học trên cả nước, Tr.ường Tiểu học Thạch Ngàn 2, huyện Con Cuô.ng – điểm lẻ Ké Tắt – Pá Hạ đã t.ổ ch.ức […]

The post Lễ kh.ai giảng kh.ô.ng loa đài, kh.ô.ng có hoa của 9 h.ọc s.inh tộc ng.ười Đan Lai appeared first on Celadon.

Đối tượng Luân tại cơ quan đ.iều tr.a.
Theo đó, vào khoảng 8h ngày 17/3/2019, Luân đến nhà ông H. để thuê bãi đất tr.ống mà chăn nuôi vịt chạy đồng. Tuy nhiên khi đến nhà thì chỉ thấy bé L. (con gái ông H.) ở nhà nên Luân nảy s.inh d.ục vọng, tính h.ãm h.iếp bé gái.
Để thực hiện h.ành v.i, Luân d.ụ d.ỗ bé L. đi theo để lấy tiền thuê đất cho ông H. rồi sẽ cho hột vịt. Nghe lời, bé L. lên xe và được Luân chở đi đến khu vực vắng. Sau đó, Luân gi.ở tr.ò đồi bại, đe d.ọa sẽ gi.ế.t ch.ế.t bé L. nếu kh.ông cho Luân qu.an h.ệ t.ình d.ục.
Sau khi thực hiện h.ành v.i h.iếp d.âm, Luân nhanh chóng lên xe chạy về nhà ngủ bỏ mặc n.ạn nh.ân tại h.iện tr.ường. Gia đình bé L. sau đó trình báo CA, sau đó đến ngày 19/43, Luân đã bị CA huyện Thoại Sơn b.ắt gi.ữ.
Tại cơ quan CA, Luân đã th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.
 THEO TỔ QUỐC 
The post An Giang: Dọa gi.ế.t ch.ế.t nếu kh.ông cho qu.an h.ệ, g.ã đàn ông h.ãm h.iếp bé gái 14 tuổi appeared first on nhanh24h.info.

x.á.c minh th.ô.ng tin cụ già 87 t.uổi b.ị v.ợ ch.ồng c.on đẻ nhốt tại chuồng bò
Sunday September 08, 2019

Chính quyền địa phương xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang v.ào c.uộc x.á.c minh th.ô.ng tin, một cụ già b.ị v.ợ ch.ồng c.on đẻ b.ạo […]

The post x.á.c minh th.ô.ng tin cụ già 87 t.uổi b.ị v.ợ ch.ồng c.on đẻ nhốt tại chuồng bò appeared first on Celadon.