Thi THPT Quốc gia 2019: Cá.c bài th.i đ.ạt điểm cao sẽ được ch.ấm lại

Đại diện Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết tất cả những bài thi đạt điểm cao trong kỳ thi THPT sẽ được chấm lại.
Chấm lại cá.c bài thi điểm cao
Tại buổi gặp gỡ, cung cấp th.ông tin cho báo chí sáng 11/5, ông Mai Văn Trinh, C.ục tr.ưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, để phòng chống gi.an l.ận điểm thi, năm 2019, Bộ GD&ĐT sẽ cho chấm, kiểm tra lại những bài thi đạt điểm cao.
Việc chấm bài thi tự luận (Ngữ văn) kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do sở GD&ĐT chủ trì, Bộ yêu cầu cần quy định chặt chẽ việc cá.ch ly trong khi làm phá.ch, bảo mật số phá.ch; thực hiện ngh.iêm túc việc chấm 2 vòng độc lập; thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi.
Trong đó, cá.c bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra; yêu cầu r.áp ph.á.ch thủ c.ông ít nhất 20% số bài thi Ngữ văn.
Ngoài ra, Hội đồng thi cần nhập kết quả chấm tự luận theo 2 vòng độc lập, sau đó đối sánh để đảm bảo kh.ông có s.ai s.ót khi đó mới cập nhật kết quả chấm thi lên hệ thống phần mềm Quản lý thi.
“Căn cứ kết quả phân tích d.ữ l.iệu thống kê kết quả thi của cá.c địa phương, trong trường hợp cần thiết sẽ chấm th.ẩm định cá.c bài thi. Tất cả những bài thi đạt điểm cao tại hội đồng đó, sẽ được mang ra chấm lại trong khâu chấm kiểm tra”, ông Trinh khẳng định.

Chàng trai được ch.iến sĩ PCCC cõng kh.ỏi đ.ám ch.áy gặp ân nhân cảm ơn
Saturday October 12, 2019

‘Giây phút sinh t.ử anh cõng e.m. Giây phút gặp l.ại e.m cõng anh. Cảm ơn anh đã cõng e.m băng qua kh.ói lửa để e.m được sống’, […]

The post Chàng trai được ch.iến sĩ PCCC cõng kh.ỏi đ.ám ch.áy gặp ân nhân cảm ơn appeared first on Celadon.

 Ông Mai Văn Trinh.
Năm nay Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo t.ổ ch.ức chấm bài thi trắc ngh.iệm, giao nhiệm vụ cho cá.c trường đại học chủ trì, đặt camera giá.m s.át phòng chấm thi 24/24 giờ; sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc ngh.iệm theo hướng mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi (bao gồm cả d.ữ l.iệu qu.ét ảnh, cá.c dữ liệu tr.ung gi.an và kết quả chấm thi cuối cùng).
Bộ cũng “đ.ánh phá.ch điện t.ử” Phiếu trả lời trắc ngh.iệm để kh.ông thấy được đồng thời mối liên hệ giữa th.ông tin cá nhân và phần bài làm của thí sinh; tăng cường tính bảo mật, có chức năng giá.m s.át, kiểm soát chặt chẽ người dùng; mọi thao tá.c trên phần mềm chấm thi được lưu v.ết, chỉ người có trá.ch nhiệm mới mở để xem/đọc (kh.ông sửa được) cá.c th.ông tin này nhằm hỗ trợ phát hiện cá.c can thiệp tr.ái ph.ép hay gi.an l.ận khi sử d.ụng phần mềm chấm thi.
Bộ còn nâng cấp, hoàn thiện cá.c phần mềm Quản lý thi, phần mềm Chấm thi trắc ngh.iệm theo hướng liên th.ông, đảm bảo chính x.á.c, an toàn, an ninh và bảo mật dữ liệu; đồng thời hỗ trợ việc ngăn ngừa, phát hiện cá.c gi.an l.ận, sai sót trong quá trình vận hành cá.c phần mềm.
Công bố kết quả thi THPT ch.ậm 3 ngày
C.ục tr.ưởng Cục quản lý chất lượng cho hay năm nay, việc c.ông bố kết quả thi sẽ ch.ậm hơn so với năm 2018 khoảng 3 ngày. Khi đó, Bộ sẽ phân tích, đ.ánh giá cá.c chỉ số thống kê kết quả thi của cá.c Hội đồng thi và của cả nước để kịp thời phát hiện và chủ đ.ộng có phương án x.ử l.ý cá.c sai sót hay gi.an l.ận (nếu có) trước khi c.ông bố kết quả thi.
Theo ông Trinh, để kỳ thi THPT Quốc gia 2019 diễn ra ngh.iêm túc, c.ông bằng, kết quả có độ tin cậy, cá.c Hội đồng thi cần chủ đ.ộng phòng, ngừa, phát hiện cá.c sai phạm, gi.an l.ận, trong kỳ thi sẽ thực hiện một số điều chỉnh về t.ổ ch.ức và kỹ thuật trong tất cả cá.c khâu t.ổ ch.ức thi.
Cụ thể, trong từng khâu của c.ông tá.c t.ổ ch.ức thi, vai trò, trá.ch nh.iệm của cán bộ, giảng viên trường ĐH, CĐ được tăng cường và quy định cụ thể hơn.
Cùng với đó, quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, cá.c thí sinh tự do, thí sinh là học viên GDTX phải thi chung Điểm thi với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT (tỷ lệ ít nhất 60% trong tổng số thí sinh của Điểm thi); phương án sắp xếp phòng thi, phòng chờ tại cá.c điểm thi được tối ưu hóa với sự trợ giúp của phần mềm nhằm đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn tại Điểm thi.
Quy định rõ ràng cá.ch thức và chỉ đạo thực hiện ngh.iêm túc c.ông tá.c in sao, vận chuyển đề thi đ.ảm b.ảo t.uyệt đối bảo mật, a.n toàn và chất lượng đề thi.
Khu vực lưu trữ đề thi, bài thi phải có camera an ninh giá.m s.át 24/24 giờ, có l.ực l.ượng CA trực an ninh 24/24 giờ; quy định cá.ch thức niêm phong và mở niêm phong phòng, tủ đựng bài thi, đề thi; trực đêm tại phòng l.ưu tr.ữ đề thi, bài thi tại điểm thi do Phó trưởng điểm hoặc thư ký là cán bộ, giảng viên của ĐH, CĐ thực hiện.
Cá.c điểm thi ph.ải th.ực hiện ngh.iêm túc việc bốc thăm phân c.ông cán bộ coi thi để đảm bảo khá.ch quan; phân c.ông cán bộ giá.m s.át phòng thi theo quy định mỗi cán bộ giá.m s.át kh.ông quá 7 phòng thi; thống nhất quy trình, quy cá.ch niêm phong túi đựng bài thi.
Cụ thể là sử d.ụng nh.ãn niêm ph.ong theo mẫu bằng giấy dễ rá.ch, dùng 1 lần, trên nh.ãn niêm phong có họ tên, chữ ký của Phó trưởng Điểm thi là cán bộ của ĐH, CĐ; sau khi dán nhãn thì dán phủ một lớp băng dính trong lên nhãn niêm phong một vòng quanh túi đựng bài thi.
The post Thi THPT Quốc gia 2019: Cá.c bài th.i đ.ạt điểm cao sẽ được ch.ấm lại appeared first on nhanh24h.info.

TP Hồ Chi Minh: Gần 500 tỷ đồng n.âng đường Nguyễn Hữu Cảnh lên 1,2m để ch.ống ng.ập
Friday October 04, 2019

Ngày 3/10, b.an Quản lý dự á.n đ.ầu tư xây dựng cá.c c.ô.ng trình giao th.ô.ng TP Hồ Chí Minh đã họp báo c.ô.ng b.ố khởi c.ô.ng c.ô.ng […]

The post TP Hồ Chi Minh: Gần 500 tỷ đồng n.âng đường Nguyễn Hữu Cảnh lên 1,2m để ch.ống ng.ập appeared first on Celadon.