Th.ông tin b.ất ng.ờ v.ụ b.ắt được cặp r.ắn h.ổ mây ‘kh.ủng’ dưới chân núi C.ấm

Lãnh đạo Chi c.ục K.iểm l.âm tỉnh An Giang cho rằng trường hợp người dân ph.át hiện loại rắn hổ mây nằm trong diện tích đất đang thuộc quyền sở hữu nhưng vì s.ợ ng.uy h.iểm đến t.ính m.ạng nên b.ắt rồi tự nguyện giao nộp cho c.ơ quan có thẩm quyền thì kh.ông có vấn đề gì phải x.ử l.ý họ.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm x.á.c nhận đây là loại rắn hổ mây hay còn gọi là h.ổ m.ang ch.úa nhưng trọng lượng mỗi con chỉ khoảng 18 kg
Ngày 15-5, ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi c.ục Kiểm lâm tỉnh An Giang, cho biết đang làm b.áo c.áo gửi UBND tỉnh này để nơi đây xem xét x.ử l.ý những vấn đề có liên quan đến việc một doanh ngh.iệp đang nuôi nhốt 2 con rắn hổ mây tại Khu Du lịch Đồi Tức Dụp.
Kết quả x.á.c minh cho thấy tại Khu Du lịch Đồi Tức Dụp (thuộc xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có nuôi giữ 2 cá thể rắn. Trọng lượng mỗi con chỉ khoảng 18 kg chứ kh.ông như th.ông tin báo chí ph.ản á.nh trước đó. Theo nhận dạng của c.án b.ộ ch.uyên môn thì đây là rắn hổ mây (hay còn gọi là h.ổ m.ang chúa) và nằm nhóm đ.ộng vật qu.ý hiếm thuộc nhóm 1b nên ngh.iêm c.ấm khai thá.c, buôn bán với mục đích thương mại. Qua làm việc với cá.c ngành chức năng, đại diện phía doanh ngh.iệp cho rằng trong quá trình thi c.ông hệ thống điện mặt trời tại khu vực dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thì nhóm kỹ sư và c.ông nhân ph.át hiện 2 con rắn này nên đuổi đi để đảm b.ảo a.n toàn. Tuy nhiên, do 2 con rắn này kh.ông “tự ý” rời đi nơi khá.c nên nh.óm ng.ười này vây b.ắt rồi đem về Khu Du lịch Đồi Tức Dụp nuôi giữ nhưng chưa báo cáo v.ụ việc hay xin phép ngành chức năng theo qu.y đ.ịnh.
“Hiện nay, chúng tôi đang tập hợp cá.c tài liệu cùng cá.c văn bản v.i ph.ạm pháp luật để làm b.áo c.áo gửi UBND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh sẽ lấy ý kiến của cá.c ngành chức năng có liên quan để nơi đây đưa ra hướng giải quyết vụ việc như thế nào cho hợp tình, hợp lý. Cơ quan chức năng chỉ tịch thu khi nào có người đi săn b.ắt tr.ái ph.ép rồi đem về làm thịt hoặc bán lại cho người khá.c vào mục đích nào đó. Trường hợp người dân phát hiện loại rắn này nằm trong diện tích đất đang thuộc quyền sở hữu nhưng vì s.ợ ng.uy h.iểm đến t.ính m.ạng nên b.ắt rồi tự nguyện giao nộp cho cơ qu.an có thẩm quyền thì kh.ông có vấn đề gì phải x.ử l.ý họ”, ông Hòa kh.ẳng đ.ịnh.
Trong diễn biến khá.c có liên quan, ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, cho biết mới đây l.ãnh đ.ạo doanh ngh.iệp có gửi văn bản về UBND tỉnh đề nghị xin được tiếp tục nuôi giữ 2 cá thể rắn quý hiểm này để phục vụ du lịch tại Khu Du lịch Đồi Tức Dụp như hiện nay. Do đó, UBND tỉnh giao cho Sở NN-PTNT phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xem xét báo cáo.
Như đã th.ông tin, vào ngày 14-5, cá.c ngành ch.ức n.ăng ở tỉnh An Giang x.á.c minh những vấn đề có liên quan đến việc một doanh ngh.iệp đang nuôi nhốt 2 con rắn hổ mây lớn tại Khu Du lịch Đồi Tức Dụp. Bước đầu, doanh ngh.iệp này kh.ai nh.ận 2 con rắn hổ mây này được nhóm c.ông nhân b.ắt trong quá trình thi c.ông hệ thống điện mặt trời dưới chân núi Cấm rồi đem về đây nuôi nhốt để ph.ục vụ du lịch. Tại thời điểm k.iểm tr.a, phía doanh ngh.iệp chưa thực hiện đầy đủ cá.c bước theo qu.y đ.ịnh về nuôi nhốt đ.ộng v.ật h.oang d.ã mà lại trưng bày để thu hút khá.ch du lịch đến xem.
Một l.ãnh đ.ạo thuộc Chi c.ục K.iểm l.âm tỉnh An Giang khẳng định đối với loại rắn này thì ngành k.iểm l.âm cũng kh.ông được cấp phép cho cá nhân nào n.uôi nhốt. Do đó, nếu doanh ngh.iệp kh.ông tự ng.uyện gia.o nộp 2 con rắn thì sẽ đề nghị UBND tỉnh ra quyết đ.ịnh t.ịch thu để gi.ao cho trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) vì nơi đây mới có đủ điều kiện nuôi nhốt, bảo tồn theo qu.y định.
Theo Người lao đ.ộng
The post Th.ông tin b.ất ng.ờ v.ụ b.ắt được cặp r.ắn h.ổ mây ‘kh.ủng’ dưới chân núi C.ấm appeared first on nhanh24h.info.

b.ầu Đức: ‘Nhiều lúc kiếm 50 tỷ thôi nhưng kh.ô.ng ra, thật cay đắng’
Tuesday October 08, 2019

“Tôi kh.ô.ng b.ao giờ bỏ HAGL và cũng kh.ô.ng m.uốn làm một vị l.ãnh đ.ạo ‘hữu danh vô thực’ khi chỉ nhìn doanh ngh.iệp của m.ình mà kh.ô.ng […]

4 khá.ch n.am l.ao v.ào đ.á.nh n.ữ nh.ân v.iên xe buýt vì b.ị nhắc nhở giữ tr.ật t.ự?
Monday October 21, 2019

Thấy 4 khá.ch n.am lên xe nói chuyện rất to và ch.ửi bậy, n.ữ phụ xe buýt nhắc nhở giữ tr.ật t.ự thì b.ất ng.ờ b.ị nh.óm ng.ười […]

The post 4 khá.ch n.am l.ao v.ào đ.á.nh n.ữ nh.ân v.iên xe buýt vì b.ị nhắc nhở giữ tr.ật t.ự? appeared first on Celadon.

The post b.ầu Đức: ‘Nhiều lúc kiếm 50 tỷ thôi nhưng kh.ô.ng ra, thật cay đắng’ appeared first on Celadon.