T.ốc đ.ộ t.ăng trưởng kinh tế của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định như vậy khi b.áo cáo trước Quốc hội sáng 20-5 về kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, tình hình những tháng đầu năm 2019.
“Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta đạt mức 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008 và thuộc nhóm cá.c nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới”, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nói.

v.ụ cựu phó Giám đốc tr.uy s.át cả nhà e.m gái vì tiền bạc: Thêm 1 n.ạn nh.ân t.ử v.ong
Tuesday September 17, 2019

Dù được cá.c bá.c sĩ tận tình c.ấp c.ứu, đ.iều tr.ị nhưng do v.ết th.ương qu.á n.ặng ô.ng Nguyễn Văn Thành, n.ạn nh.ân thứ 2 trong v.ụ tr.uy […]

The post v.ụ cựu phó Giám đốc tr.uy s.át cả nhà e.m gái vì tiền bạc: Thêm 1 n.ạn nh.ân t.ử v.ong appeared first on Celadon.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội sáng 20-5 – Ảnh: THQH
GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD
Theo phó thủ tướng, tình hình kinh tế – xã hội quý 4 chuyển biến tích cực, góp phần mang lại kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả cá.c lĩnh vực của năm 2018 – năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.
“Chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% – cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm cá.c nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD”, ông Trương Hòa Bình nói.
“Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sá.ch nhà nước vượt 8% so với dự toán, bội chi ngân sá.ch 3,46% GDP, nợ c.ông ở mức 58,4% GDP. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm, cá.c lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng”.
Cùng với đó, c.ông tá.c cải cá.ch hành chính, phòng chống th.am nh.ũng được triển khai qu.yết l.iệt; x.ử l.ý ngh.iêm nhiều v.ụ á.n kinh tế, th.am nh.ũng lớn, được dư luận xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.
Về kết quả của những tháng đầu năm 2019, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng kinh tế GDP quý I đạt 6,79%. Tổng thu ngân sá.ch nhà nước 4 tháng đầu năm tăng 13,9%, đạt 36,7% dự toán năm.
Công tá.c phòng chống b.uôn l.ậu, gi.an l.ận thương mại được đẩy mạnh; tình hình thị trường, giá cả ổn định, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, kh.ông để thiếu hàng, sốt giá trong những dịp lễ, tết. Tiếp tục thực hiện l.ộ trình giá thị trường đối với điện, xăng dầu, bảo đảm kh.ông ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát.
7 giải pháp then chốt
Với những kết quả đã đạt được, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho rằng trong thời gian tới, tình hình kinh tế thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhất là xung đột thương mại, điều chỉnh chính sá.ch giữa cá.c nước lớn và những biến đ.ộng trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế; cạnh tranh ngày càng gay gắt trên nhiều mặt.
Trong khi đó, nền kinh tế nước ta còn những hạn chế, yếu kém. Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm 2019 và trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là rất n.ặng n.ề. Từ đây, Chính phủ đưa ra 7 giải pháp cho thời gian tới.
Bảy giải pháp này bao gồm: Kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm cá.c cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; Thực hiện qu.yết l.iệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cá.ch hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, t.ố c.áo; tăng cường phòng chống th.am nh.ũng, lãng phí.
Tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt đ.ộng đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ đ.ộng đẩy mạnh th.ông tin và truyền th.ông; tăng cường c.ông tá.c phối hợp giữa Chính phủ với cá.c cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cá.c đoàn thể.
Biến lời nói thành hành đ.ộng, biến khó khăn, thá.ch thức thành cơ hội
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện th.ắng lợi cá.c mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.
Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất n.ặng n.ề, đòi hỏi cả hệ thống ch.ính tr.ị, toàn dân, toàn quân, cùng cộng đồng doanh ngh.iệp phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trá.ch, nhiệm vụ, biến lời nói thành hành đ.ộng, biến khó khăn, thá.ch thức thành cơ hội phát triển để hoàn thành cá.c chỉ tiêu kinh tế – xã hội đặt ra trong năm 2019.
Theo Tuổi Trẻ
The post T.ốc đ.ộ t.ăng trưởng kinh tế của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới appeared first on nhanh24h.info.

Đưa 4 ph.ụ n.ữ ‘m.áu lạnh’ v.ụ ‘th.i th.ể trong bêt.ô.ng’ ra thực ngh.iệm h.iện tr.ường
Wednesday September 18, 2019

Sau b.ốn thá.ng đ.iều tr.a, b.ốn n.ữ ph.ụ n.ữ l.iên qu.an trong v.ụ á.n m.ạng ‘th.i th.ể trong bêt.ô.ng’ tại Bình Dương được đưa tới h.iện tr.ường để […]

The post Đưa 4 ph.ụ n.ữ ‘m.áu lạnh’ v.ụ ‘th.i th.ể trong bêt.ô.ng’ ra thực ngh.iệm h.iện tr.ường appeared first on Celadon.