Quảng Nam: X.ử ph.ạt h.ành chính ch.ủ quán cà phê nuôi nhốt 7 con rùa thuộc nhóm qu.ý h.iếm

Liên quan đến v.ụ việc 7 cá thể rùa thuộc nhóm qu.ý hiếm bị nuôi nhốt tại một quán cà phê ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), cơ qu.an ch.ức n.ăng Quảng Nam cho biết sẽ x.ử ph.ạt h.ành ch.ính chủ quán cà phê nói trên.
Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi vào cuộc x.á.c minh,  đơn vị đã lập biên bản k.iểm tr.a, x.á.c định chủng loại đối với 7 cá thể rùa bị chủ quán cà phê ở huyện Bắc Trà My nuôi nhốt.Theo đó, 7 con rùa được x.á.c định gồm: 2 con rùa đất lớn, 2 con rùa răng, 1 con rùa sa nhân, 1 con rùa tai đỏ và 1 con rùa hộp lưng đen. Qua k.iểm tr.a, x.á.c minh, đây đều là những con rùa thuộc nhóm quý hiếm.

Tài xế GrabBike ở Sài Gòn làm đ.ơn kiến nghị thay đ.ổi đ.ịnh danh ngành nghề để giảm thuế TNCN
Friday September 06, 2019

Trong cá.c kiến nghị, vấn đề định danh ngành nghề kinh doanh được cá.c tài xế đặc biệt quan tâm vì hiện tại Grab 2 bá.nh được áp […]

The post Tài xế GrabBike ở Sài Gòn làm đ.ơn kiến nghị thay đ.ổi đ.ịnh danh ngành nghề để giảm thuế TNCN appeared first on Celadon.

 Cá.c cá thể rùa bị nuôi nhốt tại quán cà phê thuộc nhóm qu.ý hiếm
Ông Lê Văn Trường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan ch.ức n.ăng sẽ x.ử ph.ạt hành chính đối với chủ quán cà phê đã nuôi nhốt tr.ái ph.ép 7 con rùa thuộc nhóm quý hiếm nói trên. Trước mắt, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng sẽ thả cá.c chú rùa về môi trường tự nhiên. Như Văn Hóa Online th.ông tin, trước đó, vào ngày 14.5, Hạt K.iểm l.âm huyện Bắc Trà My tiếp nhận th.ông tin trình b.áo của người dân ph.ản á.nh về việc tại quán cà phê No 1 Garden (tổ Đồng Hường 1, thị trấn Trà My) có 7 con rùa bị nhốt. Lực lượng Kiểm lâm huyện Bắc Trà My phối hợp với CA thị trấn Trà My vào cuộc x.á.c minh.

99% c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê hoạt đ.ộng biến tướng
Saturday August 31, 2019

CA TP HCM x.á.c định 99% c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê cấu kết b.ăng nh.óm x.ã h.ội đ.en, cho ng.ười x.ăm tr.ổ, đ.ầu trọc, nói năng vô lễ […]

The post 99% c.ô.ng ty đ.òi n.ợ thuê hoạt đ.ộng biến tướng appeared first on Celadon.

Lực lượng ch.ức n.ăng đã l.ập b.iên b.ản t.ạm gi.ữ cá.c cá thể rùa.Ảnh: K.L
Qua k.iểm tr.a, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng ph.át hiện trong khuôn viên của quán cà phê trên có một khu nuôi rùa rộng khoảng 6m2, bên trong có 7 cá th.ể rùa n.ặng hơn 30kg ngh.i là rùa quý hiếm đang bị nhốt. Chủ quán kh.ông xuất trình được giấy tờ ch.ứng m.inh nguồn gốc hợp pháp của những chú rùa bị nuôi nhốt. Bước đầu, chủ quán kh.ai nh.ận đã mua số rùa trên tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với giá 20 triệu đồng và nuôi nhốt với mục đích làm c.ảnh.Hạt Kiểm lâm Bắc Trà đã lập biên bản t.ạm gi.ữ và đưa 7 cá thể rùa này về tr.ụ sở chăm sóc; đồng thời phối hợp với cơ qu.an ch.ức n.ăng liên quan giám đ.ịnh chính x.á.c nguồn gốc, ch.ủng l.oại rùa.
Nguồn http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/18537/quang-nam-xu-phat-hanh-chinh-chu-quan-ca-phe-nuoi-nhot-7-con-rua-thuoc-nhom-quy-hiem
The post Quảng Nam: X.ử ph.ạt h.ành chính ch.ủ quán cà phê nuôi nhốt 7 con rùa thuộc nhóm qu.ý h.iếm appeared first on nhanh24h.info.