Ông Tất Thành Cang liên quan gì v.ụ bán 9 triệu cổ phiếu Sadeco?

Trong thương vụ chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu g.ây th.iệt h.ại 153 tỷ đồng, Công ty Tân Thuận viện dẫn một th.ông báo chỉ đạo của ông Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư Thành ủy.
Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) là một th.ành v.iên của Công ty TNHH MTV phát triển c.ông ngh.iệp Tân Thuận (IPC). Năm 2015, IPC có vốn sở hữu tại Công ty Sadeco là 44%. Tháng 6/2017, Công ty Sadeco đã chuyển nhượng cho Công ty Nguyễn Kim 9 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty IPC tại Công ty Sadeco từ 44% xuống 28,8%.Th.ông báo 495Đ.ánh giá về thương vụ chuyển nhượng này, Thanh tra TP.HCM cho rằng chỉ riêng phần thiệt h.ại về chênh lệch cổ phiếu đã lên tới 153 tỷ đồng. Nếu tính cả việc đầu năm 2017, nhà đất khu Nam Sài Gòn ảnh hưởng cơn sốt đất, giá tăng rất nhiều nên giá trị thiệt h.ại thực tế sẽ rất lớn.
Điều đáng chú ý là trong văn bản giải trình, Công ty IPC cho rằng việc chuyển nhượng đã được Thường trực Thành ủy Thành ủy chấp thuận chủ trương nhưng bị Th.anh tr.a TP.HCM bá.c bỏ.

v.ụ 2 v.ợ ch.ồng ô.m c.on nh.ảy sô.ng t.ự t.ử: t.ìm th.ấy đủ th.i th.ể cả g.ia đ.ình
Sunday September 15, 2019

Thượng tá Nguyễn Minh ch.iến, Trưởng CA thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, cá.c l.ực l.ượng c.ứu nạn đã t.ìm th.ấy th.i th.ể ng.ười M.ẹ […]

The post v.ụ 2 v.ợ ch.ồng ô.m c.on nh.ảy sô.ng t.ự t.ử: t.ìm th.ấy đủ th.i th.ể cả g.ia đ.ình appeared first on Celadon.

Trụ sở Công ty IPC
Cụ thể, trong văn bản số 675/IPC.17 ngày 31/5/2017, Công ty IPC viện dẫn th.ông báo số 495-TB/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, chấp thuận chủ trương phương á.n ph.át h.ành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Công ty Sadeco.
Từ đó, Công ty IPC đề nghị Chi cục tài chính doanh ngh.iệp TP chấp thuận và trình UBND TP phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của IPC tại Công ty Sadeco.
Sau đó, Chi cục Tài chính doanh ngh.iệp trình UBND TP.HCM kiến ngh.ị gi.ảm tỷ lệ vốn Nhà nước từ 44% xuống còn 28,8% tại Công ty Sadeco.
Tại văn bản số 732/TCDN-CN ngày 7/6/2017, Chi cục Tài Chính doanh ngh.iệp cũng viện dẫn th.ông báo số 495, truyền đạt ý kiến của Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhưng chi tiết hơn. Cụ thể, Phó bí thư Thường trực Thành ủy chấp thuận để Văn phòng Thành ủy được biểu quyết chấp thuận chủ trương phương á.n ph.át hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco.
Thế nhưng, tại văn bản số 730/IPC.17 ngày 16/6/2017, Công ty IPC báo cáo UBND TP.HCM lại nêu: “Thường trực Thành ủy cũng đã chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại th.ông báo số 495″.
Đối chiếu cá.c văn bản trên, Thanh tra TP.HCM phân tích văn bản số 730/IPC.17 của Công ty IPC cho rằng “Thường trực Thành ủy cũng đã chấp thuận chủ trương” là kh.ông đúng, vì th.ông báo số 495 là ý kiến chỉ đạo của mỗi Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang.V.i ph.ạm thẩm quyềnTrong th.ông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kiểm tra khi có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm đối với ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó b.í th.ư Thường trực Thành uỷ TP.HCM cũng đề cập đến vấn đề trên.

Vừa nghỉ hưu vẫn đi Châu Âu “học tập kinh ngh.iệm” bằng tiền ng.ân sá.ch
Friday September 20, 2019

Ông Lê Thiết Cương- Chi C.ục tr.ưởng Chi cục Phát triển nô.ng th.ôn Hà Nội dù đã có qu.yết đ.ịnh nghỉ hưu từ ngày 1/8/2018 nhưng vẫn được […]

The post Vừa nghỉ hưu vẫn đi Châu Âu “học tập kinh ngh.iệm” bằng tiền ng.ân sá.ch appeared first on Celadon.

Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Zing.vn.
Cụ thể, UBKT Trung ương x.á.c định ông Tất Thành Cang đã v.i ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, v.i ph.ạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình x.ử l.ý c.ông việc, v.i ph.ạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử d.ụng tài sản tại cá.c doanh ngh.iệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố và cá.c quy định pháp luật trong việc quyết định ch.ủ tr.ương hợp tá.c kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử d.ụng đất của cá.c doanh ngh.iệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh ngh.iệp.
Ông Cang cũng được x.á.c định thiếu trá.ch nhiệm, buông lỏng l.ãnh đ.ạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giá.m s.át, để lĩnh vực được phân c.ông phụ trá.ch có nhiều v.i ph.ạm pháp luật, g.ây th.iệt h.ại lớn cho ngân sá.ch Đảng bộ Thành phố.
Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Giao th.ông vận tải TP.HCM, ông Cang đã v.i ph.ạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Cuối tháng 12/2018, Ban chấp hành Trung ương kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình th.ức cá.ch chức Ủy viên Trung ương Đ.ảng; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM vì có những v.i ph.ạm rất ngh.iêm tr.ọng.

Theo News.zing.vn
The post Ông Tất Thành Cang liên quan gì v.ụ bán 9 triệu cổ phiếu Sadeco? appeared first on nhanh24h.info.