N.ÓNG: Ngh.i á.n gi.ế.t người, bỏ x.á.c trong thùng nhựa rồi đổ bê t.ông để phi t.ang ở Bình D.ương

Trong lúc dọn nhà, người đàn ông ph.át hiện 1 thùng nhựa đựng nước ch.ứa b.ê t.ông nên dùng b.úa đ.ập ra thì ngửi thấy mùi hôi thối. Nghi ngờ, người kiểm tra thì thấy cá.c bộ phận là cơ th.ể người nên h.ô h.oán và trình báo CA.
Khuya 15/5, CA tỉnh Bình Dương đang phong toả kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, lấy l.ời kh.ai cá.c nhân chứng đ.iều tr.a làm rõ ngh.i án gi.ế.t người phi t.ang x.á.c trong th.ùng ở khu vực.
Theo đó, tối cùng ngày, người đàn ông mới tới thu ngôi nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nên dọn dẹp. Trong lúc dọn nhà, ông này thấy trong nhà có thùng nhựa đựng nước nhưng lại bị đổ b.ê t.ông kín.

Vắng 101 ng.ười, toà x.ử v.ụ gi.an l.ận điểm thi ở Hà Giang vẫn t.iếp t.ục
Monday October 14, 2019

Gần 200 ng.ười có quyền lợi và nghĩa v.ụ l.iên qu.an được triệu tập tới ph.iên t.òa x.ét x.ử s.ơ th.ẩm 5 b.ị c.áo trong vụ gian lận […]

The post Vắng 101 ng.ười, toà x.ử v.ụ gi.an l.ận điểm thi ở Hà Giang vẫn t.iếp t.ục appeared first on Celadon.

Căn nhà nơi phát hiện vụ việc.
Lúc này, người này bê ra rồi dùng b.úa đ.ập bỏ thì ngửi thấy m.ùi h.ôi thối bốc ra. Nghi ngờ, người k.iểm tr.a thì thấy cá.c bộ phận là cơ th.ể người nên hô hoán và trình b.áo CA.
CA có mặt phong toả kh.ám ngh.iệm lấy l.ời kh.ai, đ.iều tr.a làm r.õ. Người phát hiện vụ việc cho hay, căn nhà này được chủ nhà cho thuê đã lâu. Đến hô.m nay đến dọn nhà thì ph.át hiện v.ụ việc.
THEO TỔ QUỐC 
The post N.ÓNG: Ngh.i á.n gi.ế.t người, bỏ x.á.c trong thùng nhựa rồi đổ bê t.ông để phi t.ang ở Bình D.ương appeared first on nhanh24h.info.

Đám t.ang n.ạn nh.ân v.ụ chìm xe Mercedes, 3 thi hài và 4 sinh m.ạng
Thursday October 03, 2019

Sau gần một ngày, g.ia đ.ình b.à Quyên, ô.ng Cường đã tìm l.ại những đứa c.on của m.ình. Đám t.ang được t.ổ ch.ức t.ối cùng ngày tại căn […]

The post Đám t.ang n.ạn nh.ân v.ụ chìm xe Mercedes, 3 thi hài và 4 sinh m.ạng appeared first on Celadon.