Luật sư lý giải ng.uyên nh.ân chưa x.ét x.ử vụ t.ông xe liên hoàn ở Hàng Xanh kh.iến 6 người th.ương v.ong

Vụ t.ai n.ạn giao th.ông ở ng.ã tư Hàng Xanh (TP.HCM) nửa năm về trước từng gây á.m ả.nh, b.ức x.úc dư l.uận.
Nửa năm sau vụ nữ doanh nhân uống r.ượu b.ia lái BMW gây t.ai n.ạn liên hoàn ở Sài Gòn, dù nữ tài xế đã bị kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am nhưng v.ụ á.n vẫn chưa được cơ quan ch.ức n.ăng đưa ra tr.uy t.ố, x.ét x.ử kh.iến nhiều người thắc mắc.
Nguyên nhân được x.á.c định là do bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) điều khiển xe ô tô hiệu BMW đi hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Sài Gòn, khi đến vòng xoay Hàng Xanh đã tô ng liên hoàn 5 xe máy đang dừng đ.èn đỏ. Sau đó tiếp tục l.ao th.ẳng vào một chiếc taxi rồi mới dừng lại.

Tổng LĐLĐ VN: Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Th.ắng có d.ấu h.iệu lạm quyền
Monday June 10, 2019

Tổng Liên đoàn Lao đ.ộng Việt Nam khẳng định hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Th.ắng, ông Lê Vinh Danh kh.ông chỉ nhiều lần ph.ản ứ.ng, kh.ông chấp […]

The post Tổng LĐLĐ VN: Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Th.ắng có d.ấu h.iệu lạm quyền appeared first on Celadon.

Hiện trường v.ụ t.ai n.ạn ở ng.ã tư Hàng Xanh.
Vụ t.ai n.ạn liên hoàn đã kh.iến 1 người ra đi mãi mãi và 5 người b.ị th.ương ngh.iêm tr.ọng. Tại cơ quan CA, bà Nguyễn Thị Nga có biểu hiện s.ay x.ỉn đến rạng sáng mới chịu cung cấp l.ời kh.ai.

Thu Minh tiếp tục chơi lớn để quảng bá th.ông điệp ý nghĩa trong MV ‘DIVA’
Sunday June 09, 2019

 – Nữ ca sĩ quyết định sân khấu hóa MV này và biến thành một vũ trường disco thực thụ. Trở lại với âm nhạc bằng MV DIVA được đầu […]

The post Thu Minh tiếp tục chơi lớn để quảng bá th.ông điệp ý nghĩa trong MV ‘DIVA’ appeared first on Celadon.

Đến chiều 24/10, CA quận Bình Thạnh, TP.HCM ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am tài xế Nga về t.ội “v.i ph.ạm quy định về th.am gi.a giao th.ông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ luật H.ình s.ự 2015. Từ đó đến nay v.ụ á.n vẫn chưa được đưa ra tr.uy t.ố, x.ét x.ử kh.iến nhiều người thắc mắc.

Chịu nhiều mất m.át nhất trong vụ t.ai n.ạn đêm 21/10 là gia đình của chị Nguyễn Thị Kim Phụng (39 tuổi). Vụ t.ai n.ạn đã kh.iến chị ngừng thở tại chỗ, chồng chị – anh H.H.Đ bị ch.ấn th.ương ngh.iêm tr.ọng, nh.ập v.iện trong t.ình tr.ạng đa ch.ấn th.ương (ch.ấn th.ương sọ não, ch.ấn th.ương cột sống và g.ãy xương bàn chân trái). Con gái của anh chị đang học lớp 10, trong phút chốc mất mẹ, bố ng.uy k.ịch, cô nữ sinh vẫn chưa đủ tr.ưởng th.ành để đối diện với biến cố quá lớn của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Minh (59 tuổi) bên di ảnh của con gái – n.ạn nh.ân trong vụ t.ai n.ạn k.inh h.oàng này.
Liên quan đến câu hỏi bao lâu thì một v.ụ á.n được kh.ởi t.ố h.ình s.ự sẽ đưa ra x.ét x.ử, ngày 12/5 trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, từ h.ậu qu.ả của vụ t.ai n.ạn cho thấy, trường hợp này có thể x.á.c định là rất ngh.iêm trọng. Thời h.ạn đ.iều tr.a ban đầu có thể là 4 tháng, sau đó được gia h.ạn 2 lần: Lần thứ nhất kh.ông quá 3 tháng, lần thứ 2 kh.ông quá 2 tháng.

Đại biểu Qu.ốc hội đề xuất thu ‘ph.í ch.ia tay’ 3-5 USD/người khi x.uất cảnh
Wednesday June 12, 2019

“Tôi có một suy nghĩ nên chăng Việt Nam cũng giống một số nước là khi c.ông dân ra nước ngoài thì có trá.ch nhiệm đóng góp một […]

The post Đại biểu Qu.ốc hội đề xuất thu ‘ph.í ch.ia tay’ 3-5 USD/người khi x.uất cảnh appeared first on Celadon.

Hết thời hạn trên, c.ơ quan đ.iều tr.a phải ra kết luận đ.iều tr.a và chuyển hồ sơ cho viện k.iểm s.át để tr.uy t.ố. V.ụ á.n có thể k.éo dài đến khi x.ét x.ử là khoảng 12 tháng.
Vị luật sư cho biết thêm, thường một v.ụ á.n h.ình s.ự sẽ trải qua 3 bước. Cụ thể, sau khi kh.ởi t.ố cơ quan đ.iều tr.a có trá.ch nhiệm th.u th.ập đầy đủ cá.c tình tiết, ch.ứng c.ứ của v.ụ á.n để làm rõ h.ành v.i có t.ội hay kh.ông có t.ội, nếu có t.ội thì là t.ội gì, tính chất m.ức độ ra sao, h.ậu qu.ả ra sao…
Từ đó kết luận đ.iều tr.a là ngh.i ph.ạm có t.ội hay kh.ông, nếu có thì ph.ạm t.ội gì rồi đề nghị tr.uy t.ố. Nếu cơ quan đ.iều tr.a đề nghị tr.uy t.ố thì hồ sơ sẽ chuyển sang viện kiểm sát để thực hiện giai đoạn thứ hai là giai đoạn tr.uy t.ố.
Trong trường hợp kh.ông đủ căn cứ để kết luận là có t.ội thì sẽ có quyết định đình chỉ đ.iều tr.a v.ụ á.n và đình chỉ đ.iều tr.a b.ị c.an đồng thời trả tự do cho b.ị c.an.

Tài xế Nga thời điểm g.ây ra v.ụ t.ai n.ạn.
Thời hạn đ.iều tr.a phụ thuộc vào v.ụ á.n đó là t.ội ít ngh.iêm trọng, ngh.iêm tr.ọng, rất ngh.iêm trọng hay t.ội đặc biệt ngh.iêm trọng. Tương ứng với đó là mức thì ph.ạt dưới 3 năm t.ù, từ 3 năm đến 7 năm, từ 7 năm đến 15 năm, trên 15 năm.
Theo quy định tại điều 172 bộ luật tố tụng h.ình s.ự năm 2015 thì thời hạn đ.iều tr.a được tính như sau: Thời hạn đ.iều tr.a v.ụ á.n h.ình s.ự kh.ông quá 02 tháng đối với t.ội ph.ạm ít ngh.iêm trọng, kh.ông quá 03 tháng đối với t.ội ph.ạm ngh.iêm trọng, kh.ông quá 04 tháng đối với t.ội ph.ạm rất ngh.iêm trọng và t.ội ph.ạm đặc biệt ngh.iêm trọng kể từ khi kh.ởi t.ố v.ụ á.n cho đến khi kết thúc đ.iều tr.a.
Tiếp theo, giai đoạn thứ hai là giai đoạn tr.uy t.ố. Giai đoạn này do viện k.iểm s.át cùng cấp thực hiện.
Trong thời gian tr.uy t.ố viện k.iểm s.át sẽ tiến hành phúc cung, k.iểm tr.a lại toàn bộ cá.c tài liệu ch.ứng c.ứ mà cơ quan đ.iều tr.a đã th.u th.ập để đi đến kết luận là trả hồ sơ cho cơ quan đ.iều tr.a làm lại, đình chỉ đ.iều tr.a hoặc ra cáo trạng tr.uy t.ố b.ị c.áo để chuyển hồ sơ cho t.òa á.n x.ét x.ử.
Trong trường hợp viện k.iểm s.át Ban hành bản c.áo tr.ạng để tr.uy t.ố đối với b.ị c.an thì viện kiểm sát sẽ chuyển hồ sơ cho t.òa á.n cùng cấp để t.òa á.n x.ét x.ử v.ụ á.n.
Thời gian tr.uy t.ố của v.ụ á.n ít ngh.iêm trọng là và ngh.iêm trọng là 20 ngày, v.ụ á.n rất ngh.iêm trọng và đặc biệt ngh.iêm tr.ọng là 30 ngày.

L.uật s.ư Đặng Văn Cường chia sẻ với PV.
Giai đoạn thứ ba là giai đoạn x.ét x.ử, giai đoạn này do t.òa á.n thực hiện. Về nguyên tắc là phải có kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an thì mới có kết luận đ.iều tr.a.
Phải có kết luận đ.iều tr.a thì mới có thể có bản cáo trạng để tr.uy t.ố. Phải có bản cáo trạng để tr.uy t.ố thì t.òa á.n mới có thể x.ét x.ử v.ụ á.n.
Trong quá trình tố tụng đó nếu kh.ông chứng minh được hành v.i ph.ạm t.ội của b.ị c.an thì phải đình chỉ v.ụ á.n để trả tự do cho ngh.i ph.ạm đồng thời xem xét trá.ch nhiệm của người có thẩm quyền.
Như vậy trong trường hợp này, vì v.ụ á.n được xem là ngh.iêm trọng nên dù có lệnh kh.ởi t.ố nửa năm trước thì nay vẫn còn thời hạn đ.iều tr.a trước khi mang ra x.ét x.ử.
Say xỉn lái xe là t.ội á.c – Th.ông điệp đang được huởng ứng mạnh mẽ trên MXH nhằm kêu gọi bất kỳ ai trong số chúng ta: Kh.ông lái xe sau khi uống b.ia, r.ượu.
Trong chuyên đề lần này, chúng tôi đưa đến những câu chuyện của chính người trong cuộc, những chia sẻ đ.au l.òng và bao nỗi mất mát t.ang thuơng mà người ở lại phải g.ánh ch.ịu, cùng với những th.ông điệp mà cá.c nhà b.áo, ch.uyên gi.a giao th.ông muốn gửi gắm, để góp phần thay đổi nhận thức mỗi người. Bởi chính chúng ta – kh.ông chỉ trở thành n.ạn nh.ân mà còn có thể gây t.ội á.c từ việc cầm lái trong c.ơn s.ay.

The post Luật sư lý giải ng.uyên nh.ân chưa x.ét x.ử vụ t.ông xe liên hoàn ở Hàng Xanh kh.iến 6 người th.ương v.ong appeared first on nhanh24h.info.