Học sinh của lớp bị gi.áo viên ph.ạt qu.ỳ: ‘Có hô.m cô b.ắt 3-4 bạn qu.ỳ trước bục giảng’

 – Nhiều học sinh lớp 9B mong muốn cô giáo nhắc nh.ở, bảo ban hơn là đưa ra hình thức xử ph.ạt n.ặng như b.ắt quỳ trước b.ục giảng.
Liên quan đến vụ giáo viên ở Hà Nội ph.ạt nam sinh quỳ gối trước bục giảng, trả lời VTC News cá.c th.ành v.iên lớp 9B (Trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín) cho biết, đây kh.ông phải lần đầu, cô Quy từng ph.ạt rất nhiều bạn cũng hình thức này, và những lỗi sai theo cá.c em là kh.ông đáng b.ị xử ph.ạt như vậy. Lớp 9B do cô Lê Thị Quy ch.ủ nh.iệm từ đầu năm, sĩ số hiện là 38 bạn.
Nguyễn Tuấn là học sinh th.ường x.uyên nói chuyện riêng trong lớp và từng nhiều lần bị cô Quy ph.ạt quỳ trên bục giảng. Tuấn cho biết, mỗi lần bị ph.ạt em thấy x.ấu hổ với bạn bè, nhưng em kh.ông s.ợ. Vì vậy Tuấn kh.ông chấp nhận hình thức ph.ạt của cô và thường tự ý bỏ ra khỏi lớp.

ng.ười đàn ngh.i ô.ng nh.ảy l.ầu t.ự t.ử tại Trung tâm thương mại
Saturday September 14, 2019

h.iện tr.ường v.ụ việc. Chiều 14/9, đại diện CA quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, đ.ơn v.ị đang ph.ối h.ợp với cá.c cơ qu.an ch.ức năng v.ào […]

The post ng.ười đàn ngh.i ô.ng nh.ảy l.ầu t.ự t.ử tại Trung tâm thương mại appeared first on Celadon.

“Em thấy việc nói chuyện trong giờ học là sai vì gây ảnh hưởng đến việc học tập của cá.c bạn khá.c, nhưng hình ph.ạt của cô đối với chúng em như thế là kh.ông đúng. Nếu học sinh sai cô có thể dùng h.ình ph.ạt đứng cuối lớp hoặc th.ông báo cho phụ huynh biết”, Tuấn nói.
Một th.ành v.iên khá.c của lớp 9B là Ngô Văn Hiệp cũng cho rằng, nói chuyện riêng trong lớp kh.ông đến mức phải ph.ạt nặng như vậy, có nhiều hình ph.ạt hợp lý hơn để cô áp d.ụng như đứng cuối lớp, đuổi ra khỏi lớp, dọn vệ sinh trong trường hoặc đến nói chuyện trực tiếp với phụ huynh.
“Nhiều bạn cũng b.ức x.úc và kh.ông ủng hộ việc cô giáo ph.ạt quỳ, nhưng kh.ông ai dám liên tiếng vì s.ợ bị cô giáo”, Hiệp nói.
Hiệp cho biết thêm, hình ph.ạt quỳ được cô áp d.ụng từ đầu học kỳ 2. Việc này do phụ huynh của bạn Trịnh Chiến Th.ắng đưa ra, nhưng cô giáo nói với học sinh là được sự đồng ý của cá.c phụ huynh khá.c.
Theo Hiệp, nếu học sinh trong lớp v.i ph.ạm thì cô có thể gọi ra nói chuyện r.iêng. Nếu những v.i ph.ạm đó còn tái diễn nhiều lần thì cô có thể sử d.ụng hình ph.ạt tăng dần, đồng thời mời phụ huynh đến trường nói chuyện.

Sao Việt l.o l.ắng, kêu gọi ủng hộ, tìm ng.ười thân khi Mạc Can xuất huyết d.ạ dày n.ặng
Friday September 06, 2019

Rất nhiều “đ.àn e.m” đã l.o l.ắng cho bậc tiền b.ối của làng phim ảnh khi thấy ng.ười đ.àn ô.ng này đang gặp vấn đề về s.ức kh.oẻ. […]

The post Sao Việt l.o l.ắng, kêu gọi ủng hộ, tìm ng.ười thân khi Mạc Can xuất huyết d.ạ dày n.ặng appeared first on Celadon.

Cô giáo ph.ạt học sinh quỳ trước lớp.
Nữ sinh Ngô Thị Minh Thuyết cho hay, những học sinh bị cô giáo ph.ạt qu.ỳ đều là những bạn hay ngh.ịch ng.ợm, qu.ậy ph.á trong giờ học nhiều lần.
“Có thời điểm 3-4 bạn cùng qu.ỳ trên bục giảng vì v.i ph.ạm nội qu.y l.ớp. Em thấy cô áp d.ụng hình ph.ạt quỳ là kh.ông đúng, vì đó chỉ là ý kiến của phụ huynh một bạn trong lớp đưa ra”.
Theo Thuyết, nếu cá.c bạn v.i ph.ạm cô có thể ph.ạt nhưng lần đầu ph.ạt theo h.ình th.ức nhắc nhở, lần 2 thì b.ắt viết bản k.iểm điểm và nếu còn tiếp tục v.i ph.ạm thì gọi phụ huynh đến trường để th.ông báo tình hình và cùng đưa ra hướng x.ử l.ý th.ích hợp.
Trước đó, trao đổi với phóng viên, cô Lê Thị Quy nói: “Tôi chỉ ph.ạt học sinh khi ph.ụ h.uynh đề nghị hoặc nhờ vả”. Nhóm phụ huynh đề nghị được giúp đỡ bằng việc xử ph.ạt học sinh với h.ình th.ức qu.ỳ trước lớp gồm 5 phụ huynh, trong đó có mẹ của nam sinh Th.ắng, là nam sinh quỳ trong b.ức ả.nh được chia sẻ trên mạng xã hội.
“Tôi biết đây là việc kh.ông nên làm nhưng phụ huynh đề xuất ph.ạt quỳ và làm cả cam kết, thiết th.a đề nghị nên tôi mới đồng ý”, cô Quy cho hay.
Theo cô giáo chủ nh.iệm lớp 9B, trong lớp có 5 học sinh dù đã được nhắc nh.ở nhiều lần nhưng ý th.ức và sự tiến bộ rất chậm. “Dù đã sử d.ụng nhiều biện ph.áp giáo d.ục khá.c nhau nhưng cá.c em vẫn kh.ông nghe. Tôi cảm thấy bất lực với học sinh của lớp này”, cô Quy nói thêm.
Ngày 10/5, m.ạng xã hội xuất hiện h.ình nam sinh bị cô giáo ph.ạt quỳ ngay trước bục giảng, kèm theo đó là đơn kiến nghị của p.hụ h.uynh một nam sinh về vấn đề này. Theo nội dung đăng tải, những hình ảnh trên được ghi lại tại lớp 9B, trường THCS Tô Hiệu, khi cô giáo ch.ủ nhiệm ph.ạt học sinh này quỳ trước b.ục giảng.
Người đăng tải th.ông tin cho biết, do nam sinh v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh của lớp nên giáo viên chủ nhiệm lớp 9B đã yêu cầu 3 học sinh phải quỳ ngay trước bục giảng. Trong đó có một học sinh kh.ông chấp nhận qu.ỳ vì cho rằng đó là h.ình ph.ạt mang t.ính chất lăng nh.ục nên đã bị giáo viên này đuổi ra khỏi lớp học.
Theo VTC
The post Học sinh của lớp bị gi.áo viên ph.ạt qu.ỳ: ‘Có hô.m cô b.ắt 3-4 bạn qu.ỳ trước bục giảng’ appeared first on nhanh24h.info.