Hà Nội: Tài xế ô.m cả quả mít c.ãi CSGT “có hơi m.en là do… ăn mít”

Máy đo x.á.c định h.ơi th.ở có nồng đ.ộn cồn v.ượt qu.á giới h.ạn cho ph.ép, nhưng một lái xe ô tô vẫn cố ô.m quả mít nặng gần ch.ục c.ân ch.ứng m.inh với c.ảnh s.át là do mình… ăn mít chứ kh.ông phải uống r.ượu. 

Vệ s.ỹ Nga giúp Chủ t.ịch Tập C.ận Bình ‘th.oát n.ạn’ trong gang t.ấc
Saturday June 08, 2019

 Phản ứng nhanh nhạy của vệ sỹ Nga giúp Chủ tịch Tập Cận Bình tránh bị ng.ã nhào khỏi sân khấu. Sự cố xảy ra sau phiên họp […]

The post Vệ s.ỹ Nga giúp Chủ t.ịch Tập C.ận Bình ‘th.oát n.ạn’ trong gang t.ấc appeared first on Celadon.

Liên ngành Th.anh tr.a giao th.ông và C.ảnh s.át giao th.ông TP Hà Nội bất ng.ờ vào cá.c bến xe và tuyến đường liên tỉnh k.iểm tr.a nồng đ.ộ cồn và m.a t.úy lái xe khá.ch, xe tải

Bà Tân Vlog được ‘hộ t.ống’ lên Hà Nội và bảo vệ ngh.iêm ng.ặt kh.ông khá.c sao hạng A
Wednesday June 05, 2019

Hình ảnh Bà Tân Vlog được bảo vệ ngh.iêm ng.ặt khi lên Hà Nội giao lưu kh.iến nhiều người x.ôn x.ao. Nổi lên như một hiện tượng, Bà Tân […]

The post Bà Tân Vlog được ‘hộ t.ống’ lên Hà Nội và bảo vệ ngh.iêm ng.ặt kh.ông khá.c sao hạng A appeared first on Celadon.

Việc Hà Nội k.iểm tr.a nồng đ.ộ cồn, thử chất m.a t.úy lái xe khá.ch liên tỉnh và xe tải sẽ được tr.iển kh.ai trên toàn thành phố

C.ảnh s.át giao th.ông k.iểm tr.a nồng đ.ộ cồn cá.c tài xế lái xe khá.ch

Nhiều lái xe bất ng.ờ khi bị l.ực l.ượng c.ảnh s.át “hỏi thăm”.

Từ h.iện tr.ường c.ứu hộ người đàn ông m.ắc k.ẹt dưới hang ở Lào Cai: Có mùi t.ử khí phát ra
Saturday June 08, 2019

“Tôi thấy cá.c anh em dưới hang đi lên bảo ng.ửi thấy mùi t.ử khí rất nặng, khả năng ông ấy đã t.ử v.ong, chúng tôi cố gắng […]

The post Từ h.iện tr.ường c.ứu hộ người đàn ông m.ắc k.ẹt dưới hang ở Lào Cai: Có mùi t.ử khí phát ra appeared first on Celadon.

Có lái xe ô.m khư khư quả mít để ch.ứng mi.nh nồng độ cồn trong hơi th.ở là do… ăn mít chứ kh.ông phải do uống r.ượu.

Những s.ai ph.ạm của cá.c tài xế có hơi men đều bị x.ử l.ý ngh.iêm

Cá.c y bá.c sĩ cùng c.ảnh s.át, th.anh tr.a giao th.ông k.iểm tr.a nhanh m.a t.úy của cá.c lái xe

Cá.c mẫu nước t.iểu được test nhanh dưới sự giá.m s.át ch.ặt ch.ẽ của l.ực l.ượng liên ngành

L.ực l.ượng liên ngành TP Hà Nội ra qu.ân x.ử l.ý tài xế “m.a m.en” và sử d.ụng m.a t.úy, trong bối cảnh có hàng l.oạt v.ụ t.ai n.ạn ngh.iêm trọng x.ảy ra trên địa bàn thời gian qua.
Theo Dân Trí
The post Hà Nội: Tài xế ô.m cả quả mít c.ãi CSGT “có hơi m.en là do… ăn mít” appeared first on nhanh24h.info.