Hà Nội: Tài xế ô.m cả quả mít c.ãi CSGT “có hơi m.en là do… ăn mít”

Máy đo x.á.c định h.ơi th.ở có nồng đ.ộn cồn v.ượt qu.á giới h.ạn cho ph.ép, nhưng một lái xe ô tô vẫn cố ô.m quả mít nặng gần ch.ục c.ân ch.ứng m.inh với c.ảnh s.át là do mình… ăn mít chứ kh.ông phải uống r.ượu. 

Xôn xao th.ô.ng tin nh.óm th.anh n.iên 5-6 ng.ười c.ướp b.alo kh.ô.ng thành, liền rạch đ.ùi hai sinh viên tại điểm buýt Làng Đại học
Saturday October 19, 2019

v.ụ việc diễn ra ngay tại bến xe buýt trước c.ổng chính Tr.ường Đại Học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM. Hiện th.ô.ng tin này đang g.ây h.oang m.ang cộng […]

The post Xôn xao th.ô.ng tin nh.óm th.anh n.iên 5-6 ng.ười c.ướp b.alo kh.ô.ng thành, liền rạch đ.ùi hai sinh viên tại điểm buýt Làng Đại học appeared first on Celadon.

Liên ngành Th.anh tr.a giao th.ông và C.ảnh s.át giao th.ông TP Hà Nội bất ng.ờ vào cá.c bến xe và tuyến đường liên tỉnh k.iểm tr.a nồng đ.ộ cồn và m.a t.úy lái xe khá.ch, xe tải

Vắng 101 ng.ười, toà x.ử v.ụ gi.an l.ận điểm thi ở Hà Giang vẫn t.iếp t.ục
Monday October 14, 2019

Gần 200 ng.ười có quyền lợi và nghĩa v.ụ l.iên qu.an được triệu tập tới ph.iên t.òa x.ét x.ử s.ơ th.ẩm 5 b.ị c.áo trong vụ gian lận […]

The post Vắng 101 ng.ười, toà x.ử v.ụ gi.an l.ận điểm thi ở Hà Giang vẫn t.iếp t.ục appeared first on Celadon.

Việc Hà Nội k.iểm tr.a nồng đ.ộ cồn, thử chất m.a t.úy lái xe khá.ch liên tỉnh và xe tải sẽ được tr.iển kh.ai trên toàn thành phố

C.ảnh s.át giao th.ông k.iểm tr.a nồng đ.ộ cồn cá.c tài xế lái xe khá.ch

Nhiều lái xe bất ng.ờ khi bị l.ực l.ượng c.ảnh s.át “hỏi thăm”.

4 khá.ch n.am l.ao v.ào đ.á.nh n.ữ nh.ân v.iên xe buýt vì b.ị nhắc nhở giữ tr.ật t.ự?
Monday October 21, 2019

Thấy 4 khá.ch n.am lên xe nói chuyện rất to và ch.ửi bậy, n.ữ phụ xe buýt nhắc nhở giữ tr.ật t.ự thì b.ất ng.ờ b.ị nh.óm ng.ười […]

The post 4 khá.ch n.am l.ao v.ào đ.á.nh n.ữ nh.ân v.iên xe buýt vì b.ị nhắc nhở giữ tr.ật t.ự? appeared first on Celadon.

Có lái xe ô.m khư khư quả mít để ch.ứng mi.nh nồng độ cồn trong hơi th.ở là do… ăn mít chứ kh.ông phải do uống r.ượu.

Những s.ai ph.ạm của cá.c tài xế có hơi men đều bị x.ử l.ý ngh.iêm

Cá.c y bá.c sĩ cùng c.ảnh s.át, th.anh tr.a giao th.ông k.iểm tr.a nhanh m.a t.úy của cá.c lái xe

Cá.c mẫu nước t.iểu được test nhanh dưới sự giá.m s.át ch.ặt ch.ẽ của l.ực l.ượng liên ngành

L.ực l.ượng liên ngành TP Hà Nội ra qu.ân x.ử l.ý tài xế “m.a m.en” và sử d.ụng m.a t.úy, trong bối cảnh có hàng l.oạt v.ụ t.ai n.ạn ngh.iêm trọng x.ảy ra trên địa bàn thời gian qua.
Theo Dân Trí
The post Hà Nội: Tài xế ô.m cả quả mít c.ãi CSGT “có hơi m.en là do… ăn mít” appeared first on nhanh24h.info.