Hà Nội: Có những cán bộ kh.ông làm được việc mà kh.ông x.ử l.ý được

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng c.ông trình cấp nước, th.oát nước và môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hùng, có những trường hợp cán bộ trong biên chế kh.ông làm được việc nhưng x.ử l.ý rất khó.

Đại biểu Quốc hội muốn ‘tr.uy’ tr.á.ch nh.iệm v.ụ đ.ường d.ây xăng gi.ả của Trịnh Sướng
Tuesday June 11, 2019

Việc một đ.ường d.ây b.uôn l.ậu xăng giả tồn tại quá lâu cho thấy sự tắc trá.ch của l.ực l.ượng quản lý lĩnh vực xăng dầu, theo cá.c […]

The post Đại biểu Quốc hội muốn ‘tr.uy’ tr.á.ch nh.iệm v.ụ đ.ường d.ây xăng gi.ả của Trịnh Sướng appeared first on Celadon.

Ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trường Phong
Hà Nội: Nhiều người nộp đơn xin… tinh giản biên chế
Sáng 9/5, Đoàn giá.m s.át số 2 HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn làm việc với BQLDA đầu tư xây dựng c.ông trình cấp nước,…
…th.oát nước và môi trường thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ c.ông chức, viên chức và cá.c chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về c.ông tá.c cải cá.ch hành chính.
Theo Giám đốc BQLDA Nguyễn Văn Hùng, Ban được thành lập trên cơ sở hợp nhất BQLDA Thoát nước Hà Nội, BQLDA đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội (Sở Xây dựng) và BQLDA đầu tư xây dựng TN&MT Hà Nội (Sở TN&MT).
Về yếu tố con người, ông Hùng cho biết, hiện BQLDA có 76 biên chế và một số hợp đồng, còn thiếu so với quyết định của UBND thành phố, khi BQLDA được giao tổng số 115 chỉ tiêu biên chế, trong đó viên chức là 103 người, lao đ.ộng hợp đồng 68 là 12 người.
Nói đến chất lượng nhân sự, ông Hùng cho biết, một số lao đ.ộng hợp đồng làm việc rất tốt, nhưng có những người trong biên chế làm kh.ông tốt.
“Về cơ bản đến nay, cán bộ c.ông nhân viên kh.ông có tâm tư nguyện vọng gì. Thực tế đội ngũ cán bộ kh.ông đồng đều. Có người hợp đồng thôi nhưng làm rất tốt. Nhưng có người biên chế mà ý thức trá.ch nhiệm, năng lực chuyên môn cũng còn có vấn đề nhưng kh.ông phải một sớm một chiều x.ử l.ý ngay được”, ông Hùng nói.
Ông Hùng cũng dẫn chứng, Ban đang giao thanh tra c.ông vụ một trường hợp phó phòng kh.ông làm được việc.
“Tôi đang giao xem xét, x.ử l.ý một đồng chí phó phòng. Bây giờ giao việc xong né tránh trá.ch nhiệm thì ch.ế.t. Bây giờ Ban tự chủ tài chính rồi. Anh chưa v.i ph.ạm nhưng anh kh.ông có trá.ch nhiệm với c.ông việc là tôi xem xét. Anh kh.ông làm thì để người khá.c làm”, ông Hùng nêu. Theo ông Hùng, khi có quyền tự chủ của Giám đốc BQLDA thì sẽ đủ thẩm quyền x.ử l.ý cá.c trường hợp tương tự.
TRƯỜNG PHONG
Theo Tienphong
The post Hà Nội: Có những cán bộ kh.ông làm được việc mà kh.ông x.ử l.ý được appeared first on nhanh24h.info.

Gái xinh “b.oom” 20 cốc trà sữa bị t.ấn c.ông Instagram và FB liên tục đến mức phải kh.óa tài khoản
Saturday June 08, 2019

Sau khi “boom” đến 1,2 triệu tiền trà sữa của anh shipper, cô gái đã phải nhận hàng ngàn bình luận ch.ỉ tr.ích vô cùng gay gắt từ […]

The post Gái xinh “b.oom” 20 cốc trà sữa bị t.ấn c.ông Instagram và FB liên tục đến mức phải kh.óa tài khoản appeared first on Celadon.