Cô giáo đ.ánh học sinh ở Hải Phòng: ‘Hãy cho tôi cơ hội s.ửa s.ai’

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang vừa kh.óc vừa bày tỏ sự hối h.ận về h.ành v.i đ.ánh nhiều học sinh lớp 2 trong một giờ coi thi. 
Chiều 16/5, trường Tiểu học Quán Toan (Hải Phòng) t.ổ ch.ức buổi họp trực tiếp giữa l.ãnh đ.ạo TP. Hải Phòng với cá.c bên liên quan, về việc cô Nguyễn Thị Thu Trang đã đ.ánh đập nhiều học sinhtrong giờ kiểm tra của lớp 2A7 sáng 8/5. Ngoài cô Trang, cô Phạm Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7, cũng dùng tay đ.ánh một số học sinh trong lớp.
Tại buổi làm việc, cô Phạm Thị Vân x.á.c nhận trong giờ k.iểm tr.a ngày 8/5, cô Vân có sang lớp 2A7 để lấy quyển sổ. Khi thấy một số học sinh đi lại tự do trong lớp, cô giáo này có nhắc nhở cá.c cháu vào làm bài thi.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang. Ảnh: Giang Chinh.
Chủ nhiệm lớp 2A7 th.ừa nh.ận đã v.i ph.ạm qu.y ch.ế coi thi khi vào lớp mà kh.ông được phân c.ông nh.iệm v.ụ, th.ừa nh.ận việc nhìn thấy cô Trang đ.ánh cháu Đ và bản thân mình cũng đ.ánh hai học sinh khá.c. “Tôi đã làm bản kiểm đ.iểm, x.in l.ỗi phụ huynh, học sinh và x.in l.ỗi cá.c đồng chí”, cô Vân nói.
Tại buổi làm việc, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang tỏ ra s.uy s.ụp, tinh thần mệt mỏi, nghẹn lời: “Tôi cảm thấy vô cùng hối h.ận vì đã làm ảnh hưởng đến học sinh, nhà trường và uy tín của toàn ngành gi.áo d.ục. Tôi cũng muốn gửi lời x.in l.ỗi đến gia đình em Đ cũng như t.oàn th.ể cá.c ban ngành trong thành phố”.
“Tôi cũng mong muốn cho tôi một cơ hội để s.ửa s.ai”, nữ giáo viên nói.
Bà Nguyễn Thị Họa, hiệu trưởng Tiểu học Quán Toan cho hay, cô Nguyễn Thị Thu Trang là GVCN lớp 2A8 được phân c.ông quản lý, gi.ám s.át buổi thi của lớp 2A7 ngày 8/5. Cô Trang về trường c.ông tá.c từ năm 2009, đến năm 2014 vào biên chế. Cô giáo này cũng được c.ông nhận giáo viên giỏi của qu.ận nhiều năm liền.
Cuối cuộc họp, ông Nguyễn Văn T.ùng, Ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hải Phòng, ph.át biểu: “Tôi đề nghị cần xem x.ét đưa ra mức k.ỷ lu.ật cao nhất đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, thậm chí là cho thôi việc; đồng thời xem x.ét tr.á.ch nh.iệm, k.ỷ l.uật với cô giáo Vân, cả giáo viên khá.c nếu có liên quan”.
Theo VNE
The post Cô giáo đ.ánh học sinh ở Hải Phòng: ‘Hãy cho tôi cơ hội s.ửa s.ai’ appeared first on nhanh24h.info.

Nước nh.iễm dầu thải: TGĐ c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà miễn c.ưỡng x.in l.ỗi, nói dân th.ô.ng cảm
Wednesday October 16, 2019

Trước sức ép b.ị ch.ất v.ấn Tổng Giám đốc nước sạch sô.ng Đà chỉ trả lời vòng vo và cuối cùng miễn c.ưỡng nói: ‘Vâng, x.in l.ỗi’. Trước […]

The post Nước nh.iễm dầu thải: TGĐ c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà miễn c.ưỡng x.in l.ỗi, nói dân th.ô.ng cảm appeared first on Celadon.