CA TP HCM chính thức lên tiếng v.ụ b.ắt ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc

CA TP HCM cho biết từ kết luận của Thanh tra TP HCM, đơn vị này đã kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am l.ãnh đ.ạo IPC và SADECO.
Ngày 22-5, đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc CA TP HCM cho biết Cơ quan CSĐT CA TP HCM đang đ.iều tr.a v.ụ á.n xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển c.ông ngh.iệp Tân Thuận (IPC); và Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn – SADECO

Đến V.iện chờ sinh b.ất ng.ờ chuyển biến x.ấu, M.ẹ ng.uy k.ịch, c.on t.ử v.ong
Tuesday November 19, 2019

Thấy chuyển dạ nên ch.ị M. được ng.ười thân đưa đến b.ệnh v.iện huyện qu.ỳnh Lưu (Nghệ An) để chờ sinh. Tuy nhiên, ch.ị M. b.ất ng.ờ có […]

The post Đến V.iện chờ sinh b.ất ng.ờ chuyển biến x.ấu, M.ẹ ng.uy k.ịch, c.on t.ử v.ong appeared first on Celadon.

Ông Tề Trí Dũng
Theo CA TP, ngày 18-10-2018 Thanh tra TP HCM đã chuyển hồ sơ và Kết luận số 33/KL-TTTP-P6, trong đó có kiến nghị đ.iều tr.a làm rõ và x.ử l.ý theo quy định của pháp luật đối với Công ty SADECO có d.ấu h.iệu g.ây th.iệt h.ại cho tài sản của c.ông ty và của Nhà nước.

Kè sô.ng 12 tỷ chưa ngh.iệm thu đã b.ị sóng đ.á.nh sập, l.ộ nhiều bất thường
Tuesday November 19, 2019

Kè KDC Bắc đường Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định) với mức đ.ầu tư 12 tỉ đồng vừa hoàn thành b.ị sóng đ.á.nh sập để l.ộ nhiều điểm […]

The post Kè sô.ng 12 tỷ chưa ngh.iệm thu đã b.ị sóng đ.á.nh sập, l.ộ nhiều bất thường appeared first on Celadon.

Nội dung th.ông báo của CA TP HCM
Trên cơ sở hồ sơ tài liệu do Thanh tra TP chuyển giao và kết quả đ.iều tr.a, x.á.c minh, Cơ quan CSĐT CA TP có đủ tài liệu, ch.ứng c.ứ x.á.c định ông Tề Trí Dũng – Tổng Giám đốc Công ty IPC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO và bà Hồ Thị Thanh Phúc – Tổng Giám đốc Công ty SADECO có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm pháp luật h.ình s.ự trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và trong việc quản lý, sử d.ụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Công ty SADECO.
Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT CA TP HCM đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và b.ắt b.ị c.an để t.ạm gi.am đối với ông Tề Trí Dũng, bà Hồ Thị Thanh Phúc về t.ội “Tham ô tài sản” và t.ội “V.i ph.ạm quy định về quản lý, sử d.ụng tài sản Nhà nước gây thất th.oát, lãng phí” quy định tại Điều 353 và Điều 219 Bộ Luật H.ình s.ự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo CA TP HCM, ông Dũng và bà Phúc bị b.ắt do chấp thuận sử d.ụng kết quả định giá của doanh ngh.iệp kh.ông có chức năng thẩm định giá với tài sản bị định giá thấp, sai pháp luật. Hành vi này nhằm quyết định giá phát hành cổ phiếu Công ty Sadeco cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim, g.ây th.iệt h.ại rất lớn cho Sadeco và Nhà nước.
Bà Hồ Thị Thanh Phúc đã l.ợi d.ụng chức vụ, quyền hạn đề xuất Chủ tịch HĐQT Sadeco duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng HĐQT cho cá.c th.ành v.iên HĐQT khá.c sử d.ụng cá nhân trái quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho một số th.ành v.iên HĐQT ch.iếm đ.oạt tiền của Nhà nước.
Từ đề xuất của bà Phúc, ông Tề Trí Dũng đã l.ợi d.ụng chức vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco duyệt chi nhiều khoản tiền cho mình và cá.c th.ành v.iên HĐQT sử d.ụng mục đích cá nhân trái quy định pháp luật, vượt thẩm quyền được giao, ch.iếm đ.oạt số tiền lớn của nhà nước.
Hiện v.ụ á.n đang được tiếp tục đ.iều tr.a, làm rõ để x.ử l.ý theo quy định của pháp luật.
Theo NLDO
The post CA TP HCM chính thức lên tiếng v.ụ b.ắt ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc appeared first on nhanh24h.info.